Gelijke eieren, gelijke kansen

agd.media
De leghennensector leeft vol spanning toe naar de datum van 1 januari 2012. Dan zijn batterij- of kooi-eieren taboe en moeten leghennen minimaal in verrijkte kooien gehouden worden.

De maatregel is ingegeven door dierenwelzijn. Dit geldt voor de hele EU. Eindelijk een maatregel waarbij serieus rekening is gehouden met het roemruchte begrip ’level playing field’, ofwel gelijk speelveld.

Maar..., er kronkelt nog een lelijke adder onder het gras. Hoe hard wordt het gespeeld? Staatssecretaris Bleker heeft verschillende keren gezegd dat kooieieren straks ’illegaal’ zijn, dat ’traditionele’ kooien dus niet meer mogelijk zijn in Nederland, binnenkort. Hoe hij dat precies gaat handhaven, moet komende maand duidelijk worden. Het is in het belang van de hele sector dat deze maatregel strikt wordt toegepast, en dat niemand concurrentievoordeel kan hebben van houderijsystemen die niet meer mogen. Eén strakke lijn, dus.

Even belangrijk is het dat binnen Europa die lijn gehanteerd wordt. Geluiden dat hennenhouders in Zuid-Europa nog gewoon batterijkippen opzetten, stemmen daarover niet gerust. Bleker moet niet alleen binnen Nederland, maar EU-breed werk maken van krachtige handhaving van het batterijverbod. Zo niet, dan is dat niet alleen economisch slecht voor de Nederlandse houderij, maar ondermijnt het ook het vertrouwen in de (Europese) overheid. En dat kan een sector die zo onder het maatschappelijke vergrootglas ligt, niet hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.