Redactieblog

Vrijwel alle eenden ooit besmet met vogelpest

Vrijwel alle wilde grondeleenden (taling, wilde eend, smient) worden in hun leven minimaal één keer besmet met vogelpest. Dat blijkt uit een achtjarig onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum.

In het onderzoek zijn bijna 37.000 wilde vogels onderzocht op de aanwezigheid van vogelpest. Bij andere watervogels blijkt de besmetting veel kleiner te zijn.

Het percentage vogels dat besmet is met vogelpest varieert door het jaar heen. In het najaar kan het oplopen tot 7 procent van de vogels. In Zweden zijn meer vogels besmet. Daar is in de piekperiode tot 20 procent van de vogels besmet. Dergelijke cijfers zijn ook bij vergelijkbaar onderzoek in Canada geconstateerd.

Bij de vogels werden zeer diverse vogelpestvirussen aangetroffen. Van alle besmettingen bleek 7,5 procent van de dieren een H5-variant en 11 procent een H7-variant te hebben.

”Het gaat hier wel om een laagpathogene variant. We hebben bij geen enkel wild dier in Nederland een hoogpathogeen virus gevonden”, vertelt onderzoeker Ron Fouchier. De laagpathogene virussen kunnen, wanneer ze worden overgedragen aan pluimvee veranderen in hoogpathogene virussen.

Volgens de onderzoeker zijn er in Nederland geen extra maatregelen nodig nu bekend is dat er zoveel wilde zoetwatereenden besmet zijn met vogelpest.

”Met de huidige intensiteit van de monitoring van de pluimveesector door het CIDC is het risico dat er een nieuwe uitbraak komt beperkt. Het enige dat gedaan zou kunnen worden is het ophokken van pluimvee in de periodes waarin de wilde vogels het meest besmet zijn.”

Of registreer je om te kunnen reageren.