Pluimveehouderij

Achtergrond

‘Zeer tevreden over eerste jaar’

Maatschap De Jong nam vorig jaar 2 nieuwe vleeskuikenstallen in gebruik in het Friese Ried. Pluimveehouder en akkerbouwer Bauke de Jong blikt terug op het eerste jaar.

De broers Bauke en Ele de Jong hebben in het Friese Ried een akkerbouw- en pluimveebedrijf met 120 hectare en 100.000 vleeskuikens. Het bouwplan bestaat uit pootaardappelen, graan, suikerbieten en graszaad. Ze leveren conceptkuikens (Nieuwe Standaard Kip) aan slachterij Storteboom. De broers namen vorig jaar 2 nieuwe kuikenstallen in gebruik. Bauke de Jong vertelt over zijn ervaringen.

Vleeskuikenhouder Bauke de Jong is tevreden over het eerste jaar in de nieuwe stallen. - Foto: Mark Pasveer
Vleeskuikenhouder Bauke de Jong is tevreden over het eerste jaar in de nieuwe stallen. - Foto: Mark Pasveer

Hoe kijkt u terug op het eerste jaar?

“Ik ben zeer tevreden over het eerste jaar. We hebben nu 6 rondes gedraaid. Het scheelt dat we vorig jaar zomer in een mooie, droge periode zijn gestart. Natuurlijk hadden we wel een paar kleine opstartprobleempjes. Het was bijvoorbeeld even puzzelen met de klimaatinstellingen. Na 2 rondes zijn we overgestapt op een andere kruising. Het ras waar we mee begonnen, groeide als kool. De slachterij zag op andere bedrijven pootproblemen ontstaan en koos voor een andere kruising. Deze kuikens groeien langzamer. We streven naar een gewicht van 2.300 tot 2.400 gram op 49 dagen.”

Waarom draaien jullie mee in een concept?

“Het past goed op ons bedrijf. Deze manier van kippen houden, is uitstekend te combineren met ons akkerbouwbedrijf. Voor de koffie loop ik ’s ochtends tussen de kippen. Daarna richt ik mijn blik op de akkerbouwtak. Vergeleken met gangbare vleeskuikens draaien we bijna 2 rondes minder. Het aantal piekmomenten ligt lager. Ik vind het ook een mooi concept. We produceren antibioticavrij en de uitval is gering. We hoeven bovendien niet in extra productierechten te investeren.”

Met conceptkuikens ben ik niet bang voor hittestress

Voor jullie is gangbare productie dus geen optie meer?

“Op dit moment niet nee. Toen de gangbare prijzen vorig jaar zomer zo goed waren, vroeg ik me wel af of wij de goede keuze hadden gemaakt. Maar afgelopen winter was de situatie weer helemaal anders. De ventilatiecapaciteit van onze stallen is wel ingericht voor een hogere bezettingsgraad. Indien nodig kunnen we de switch maken. Afgelopen voorjaar ben ik door de slachterij benaderd om een rondje gangbaar te draaien. De markt vroeg erom, maar ik heb er vanwege de extra drukte vanaf gezien. Na een iets langere leegstand van drieënhalve week kon ik gelukkig weer kuikens opzetten.”

Hoe zijn jullie de warme dagen van vorige maand doorgekomen?

“Met conceptkuikens ben ik niet bang voor hittestress. De bezetting is fors lager dan bij gangbare productie. We kunnen de staltemperatuur naar beneden brengen met een vernevelingssysteem in de stal. Met het verdampen van de inlaatlucht lukt het de temperatuur met 4 tot 5 graden te laten dalen. Daarbij letten we erop dat de luchtvochtigheid niet te ver oploopt, om te voorkomen dat de kuikens het benauwd krijgen. Ons bedrijf ligt bovendien niet ver van de waddenkust. Vergeleken met andere delen van Nederland scheelt dat al gauw een paar graden.”

We hebben SDE-subsidie toegewezen gekregen voor het plaatsen van 1.500 zonnepanelen

Hoe staan de akkerbouw- en pluimveetak bij jullie met elkaar in verbinding?

“Het rantsoen bestaat voor zo’n 18% uit tarwe. Op jaarbasis verbruiken we 500 tot 550 ton. Dat halen we van eigen land. We kopen nog 100 tot 150 ton van de buurman aan. In onze stallen ligt stro van eigen land. De pakken stro worden gesneden in strookjes van 8 tot 10 centimeter. Vervolgens instrooien met een stroverdeler. Die zorgt er bovendien voor dat het stro nog fijner wordt. Deze werkwijze bevalt prima. Het stro is schoon en hygiënisch. Ik weet waar het vandaan komt, en maak mij geen zorgen over de kwaliteit. Een groot deel van de mest kunnen we op eigen grond en bij de buurman terugplaatsen. De kippenmest bevat veel organische stof. Dat kan onze grond goed gebruiken.”

Jullie wilden zonnepanelen plaatsen. Is dat er al van gekomen?

“Nee, dat speelt nog. We hebben SDE-subsidie toegewezen gekregen voor het plaatsen van 1.500 zonnepanelen. Van netbeheerder Liander kregen we echter nog geen groen licht. Wij gaan meer stroom produceren dan we zelf nodig hebben. Liander vreest dat die pieken leiden tot overbelasting van het net. We hebben nog een jaar om de toegewezen subsidie in te zetten. Hopelijk kunnen we snel aan de slag.”

Of registreer je om te kunnen reageren.