Pluimveehouderij

Achtergrond

Pluimveecongres: voorop lopen, niet vooruit lopen

Het 5e Nationaal Pluimveecongres, vorige week in Veenendaal, ging over kringlooplandbouw en had als onderkop ‘Naar meer waarde(ring) voor Pluimvee NL’. Om de doelstelling van LNV-minister Schouten te realiseren, zijn voorlopers nodig. Want voorlopers krijgen volgers. Vooruitlopers niet.

In de LNV-visie ‘Waardevol en Verbonden’ is zeker een plek voor de dieren, al is het alleen al omdat varkens en kippen producten eten die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. Lieke Hendrix, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij het ministerie van LNV, zei het nadrukkelijk tijdens het 5e Nationale Pluimveecongres van Dutch Poultry Centre en VIV. In de visie over de kringlooplandbouw gaat het om het sluiten van de nutriëntenkringloop, het verminderen van verspilling, het verbinden van landbouw en natuur en het beperken van emissies. Dit wordt uitgewerkt voor 5 dierlijke sectoren: pluimvee, varkens, rundvee, kalveren en geiten. In de uitvoeringsagenda worden met elke sector keuzes en afspraken gemaakt. Voor pluimvee is dat onder meer fijnstof.

Dat vrijwel alle pluimveemest wordt verwerkt, is een van de voorbeelden waaruit blijkt dat de pluimveesector qua duurzaamheid al veel heeft bereikt. - Foto: Jan Willem Schouten
Dat vrijwel alle pluimveemest wordt verwerkt, is een van de voorbeelden waaruit blijkt dat de pluimveesector qua duurzaamheid al veel heeft bereikt. - Foto: Jan Willem Schouten

Koplopers in de sector laten zien dat het kan

De overheid heeft de regie en stimuleert de sectoren met de uitwerking. Hendrix gebruikte daarvoor een wieler-metafoor: koplopers in de sector laten zien dat het kan, inspireren, laten het peloton steeds een stapje extra doen en omschakelen. De ondergrens wordt zo geleidelijk aan hoger. En net als in de wielrennerij zijn er afvallers die het eind van de koers niet halen.

Als je voorop loopt krijg je volgers. Als je vooruitloopt, haken anderen af

Leo den Hartog, voorzitter van de Stuurgroep Visie Pluimveesector

Leo den Hartog, voorzitter van de Stuurgroep Visie Pluimveesector, die de landbouwvisie gaat uitwerken voor de pluimveesector, had het als eerste spreker ook over voorlopers. Het realiseren van de kringlooplandbouw is volgens hem een zoektocht naar integrale oplossingen, naar nieuwe productiesystemen waar Nederland er op alle onderdelen vooruit gaat. “Waarmee we voorop kunnen lopen, maar niet vooruit lopen. Want als je voorop loopt krijg je volgers. Als je vooruitloopt, haken anderen af.”

Integrale benadering

Circulariteit vraagt volgens Den Hartog om een integrale benadering. Ontwikkelingen naar meer dierenwelzijn, bijvoorbeeld vrije uitloop, kunnen effecten hebben op de omgeving door emissies van fijnstof, ammoniak en geur. Factoren die belangrijk zijn voor duurzaamheid en circulariteit kunnen onderling botsen, wilde hij er maar mee aangeven.

Veel bereikt

De pluimveesector heeft volgens Den Hartog al veel bereikt qua duurzaamheid. Hij noemde de lage CO2-voetafdruk van pluimveevlees en eieren, dat soja- en palmolieproducten in de pluimveevoeder voldoen aan duurzaamheidseisen en dat alle pluimveemest wordt verwerkt, als voorbeelden. En de sector werkt voortdurend aan verbetering. “3 A4‘tjes met projecten, zo veerkrachtig en actief is de pluimveesector.”

Den Hartog noemde het verdienmodel voor de boer en ruimte voor experimenteren als randvoorwaarden voor het bereiken van circulaire landbouw. Ook Hendrix noemde het verdienmodel als 1 van de kritische succesfactoren in de uitwerking van de beleidsvisie.

Of registreer je om te kunnen reageren.