Pluimveehouderij

Achtergrond

Contractprijs vleeskuikens VCN stijgt geleidelijk

Het zijn kleine stapjes, maar de contractnotering voor vleeskuikens VCN gaat wekelijks iets omhoog. Sinds half maart komt er elke week ongeveer een halve cent per kilo bovenop de prijs.

Ondanks de opmars die de contractprijs nu maakt, blijft de prijsontwikkeling nog steeds achter bij vorig jaar. Gemiddeld gesproken brengen de gecontracteerde vleeskuikens op dit moment 4 cent per kilo minder op dan een jaar geleden.

Bij enkele slachterijen is de notering inmiddels geklommen tot boven het niveau van een jaar geleden. Een vergelijking met vorig jaar is hierbij echter vertroebeld, doordat de gehanteerde btw-tarieven verschillend zijn. De noteringen van dit jaar zijn inclusief een btw van 9%, terwijl vorig jaar nog werd gerekend met 6%. Een vergelijking exclusief btw leert dat de prijzen op dit moment nog steeds onder het niveau van vorig jaar liggen.

Vrije prijzen stijgen sneller dan contractprijzen

De vrije prijzen hebben dit jaar een veel grotere sprong gemaakt dan de contractprijzen. Sinds begin dit jaar zijn de vrije prijzen op de pluimveebeurs in Barneveld met 15 cent gestegen naar € 0,93 tot € 0,95 per kilo levend gewicht, inclusief 9% btw. Daarmee liggen de prijzen al enkele weken boven het niveau van vorig jaar. Ook als de btw uit de prijzen wordt gehaald, wordt er op dit moment iets (ruim 1 cent per kilo) meer betaald dan een jaar geleden.

Genoeg vleeskuikenaanbod, voldoende vraag

Woensdagavond 1 mei waren de verschillende partijen er op de pluimveebeurs in Barneveld snel uit hoe de notering voor levering in de komende week moest zijn. Er is genoeg aanbod, maar de vraag is ook goed. Vandaar dat aanbieders en afnemers elkaar prima kunnen vinden op een stabiel prijsniveau.

In de komende weken wordt wel een iets hogere prijs verwacht, omdat het aanbod volgens de planningen iets kleiner uitvalt, terwijl er vanaf volgende week wel weer volop wordt geslacht. De afgelopen weken vielen er enkele slachtdagen uit in verband met feestdagen.

Prognose: stabiel tot licht stijgende prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.