Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Pluimvee- en varkenshouders vechten door om POR

RVO: Nederland staat onder verscherpt toezicht in Europa; er is geen ruimte voor verlenging POR.

Voor de derde keer in een jaar tijd waren pluimvee- en varkenshouders donderdag bij de rechter om de beëindiging van de POR-regeling (Regeling Ontheffing Productierechten) aan te vechten. Eerder vingen ze bot bij de civiele rechter, die zei dat ze bij hem aan het verkeerde adres waren. Ook een verzoek bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) om een voorlopige voorziening tot de inhoudelijke behandeling was geen succes. Drie CBb-rechters bogen zich er donderdag over of het terecht is dat de overheid ontheffingen in het kader van de POR-regeling van 93 bedrijven niet wil verlengen, dan wel opnieuw wil verlenen.

De pluimveemestverbranding in Moerdijk.
De pluimveemestverbranding in Moerdijk.

“De derogatie en belangen die daarmee gemoeid zijn, wegen zo zwaar dat de belangen van pluimveehouders moeten wijken. Daar denken wij heel anders over”, zei advocaat Bram Cornelissen, die 85 pluimveebedrijven vertegenwoordigt die allen lid zijn van mestafzetcoöperatie DEP.

Volgens hem dragen DEP-leden met POR-ontheffingen niet bij aan de overschrijdingen van de plafonds of aan watervervuiling aangezien de as van het Moerdijkse verbrandingsproces helemaal geëxporteerd wordt. Cornelissen voerde aan dat Nederland zelf heeft gekozen sectorale plafonds in te voeren en dat nergens terug te vinden is dat dit een eis van Brussel is.

DEP: banken grijpen al in bij bedrijven

De impact van het niet-verlengen van de ontheffingen verschilt per bedrijf, maar volgens DEP-voorzitter Wil van der Heijden zijn verschillende bedrijven die POR-deelnemer waren inmiddels door hun bank onder bijzonder beheer geplaatst omdat hun positie ineens zoveel onzekerder is geworden.

POV-bestuurder Bart Verhees vond dat de overheid verkeerde verwachtingen heeft gewekt met de einddatum van de POR-regeling die overeen kwam met de vermeende einddatum van het rechtenstelsel. “Praktisch gezien had niemand meegedaan als we dit hadden geweten”, stelde hij als vertegenwoordiger van acht varkensbedrijven. Die bedrijven gaven aan dat het onmogelijk is dat hun sector nog boven het plafond komt. Zeker gezien de warme sanering en de rechten die daarmee uit de markt gehaald worden en dat POR-ontheffingen nodig zijn voor verdere investeringen in mestverwerking.

Boeren én Nederland onder verscherpt toezicht

Het ministerie wijst op het belang van het behoud van derogatie om te onderbouwen dat er geen ruimte meer is voor ontheffingen. “Het is goed voor te stellen dat mensen teleurgesteld zijn in deze beslissing”, zei Annet Spriensma, jurist van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “Maar niet alleen deze landbouwers staan onder verscherpt toezicht. Ook de lidstaat Nederland staat onder verscherpt toezicht.” Ze wees op de derogatie die voor slechts 2 jaar is verleend.

Niet alle veehouders die in bezwaar zijn gegaan bij RVO over het niet-verlengen van hun POR-ontheffingen waren overigens uitgenodigd voor de zitting. Er zijn in ieder geval meer varkenshouders die in het bezwaartraject zitten, maar niet uitgenodigd waren voor deze zitting. Deze groep van 93 veehouders hoort dinsdag 9 april waar zij aan toe is; dan doet het CBb uitspraak.

Eén reactie

  • Alles voor de heilige koe.

Of registreer je om te kunnen reageren.