Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Nepluvi en NVWA in gesprek over naleefmonitor

Nepluvi is bij monde van voorzitter Gert-Jan Oplaat ‘aardig blij’ met de uitkomsten van de naleefmonitor pluimveeslachthuizen.

Daarin komt naar voren dat Nederlandse pluimveeslachterijen zich over het algemeen goed aan de regels houden voor dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Systematiek NVWA

Oplaat is minder gelukkig met de systematiek die de NVWA hanteert bij het controleren van de slachterijen. Dierenartsen van de NVWA voeren regelmatig steekproeven uit om te monitoren of slachterijen de regels goed naleven. De resultaten van deze steekproeven worden gepubliceerd in de naleefmonitor.

Momentopnames

“Het gaat om momentopnames. Je kan het vergelijken met de Cito-toets in het onderwijs”, aldus Oplaat, die pleit voor een meer systematischere aanpak. “Daarover zijn we met NVWA in gesprek.”

Oplaat laat weten dat de gesprekken constructief verlopen.

Directeur Keuren Jan Meijer van NVWA staat open voor een verdere uitbouw van de naleefmonitor om deze nog robuuster te maken. “Dat is zeker bespreekbaar. We hebben daar met Nepluvi ook al de nodige gesprekken over gehad”, zo zegt hij.

Politieke opdracht

Het openbaar maken van individuele resultaten van slachterijen is volgens Meijer een politieke opdracht. Hij vindt het een goed instrument om slachterijen scherp te houden en de samenleving te informeren en staat achter de wijze waarop dat gebeurt. “Dit is een correcte manier om gegevens te delen. We zijn zeer zorgvuldig te werk gegaan. Daarom zijn de resultaten over het eerste halfjaar van 2018 nu pas gepubliceerd.”

Volgens Meijer kunnen slachterijen met name in het begin van het slachtproces nog stappen maken op het gebied van hygiëne.

Bekijk de naleefmonitor

Eén reactie

  • R. B.

    Hoe zit dat met de inport kip ?
    Hoe goed doet die slager het?
    Wordt hier wel verwerkt en met een NL sticker weer verkocht.
    Kip met NL sticker dient ook een NL kip te zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.