Pluimveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Klein plusje op rustige kuikenmarkt

Pluimveeslachters gaan op tijd naar huis. Deze week worden er nog minder kuikens geslacht dan de afgelopen weken.

Het traditionele dal in het aanbod van slachtkuikens is deze week op zijn diepst. Naast dat er weinig dieren zijn, zijn de aangevoerde dieren ook nog licht van gewicht. Daardoor ontstaan op sommige slachterijen gaten in de planning. Zij kopen bij op de vrije markt. Door die vraag stijgen de prijzen van de vrije kuikens in Barneveld volgende week opnieuw. De notering gaat een cent omhoog en komt daarmee op € 0,89 tot € 0,91 per kilo levend gewicht. De contractprijzen blijven onveranderd. De VCN houdt de € 0,78, Frisia Food € 8,15, Esbro € 0,845 en de nieuwe Remkesnotering is stabiel op € 0,885 per kilo.

Aanbodkant leidt tot prijsstijging

Het is vooral de aanbodkant die tot de prijsstijging leidt. Slachterijen hadden gehoopt ook aan de verkoopkant garen te spinnen bij een lager aanbod. Dat is maar ten dele gelukt. De meerkosten voor invriezen kwamen een paar weken geleden al te vervallen en ook werd het lagere aanbod als argument in de verkoopgesprekken meegenomen. Dat leverde wat bescheiden plusjes op, maar het bleek nog niet een breekijzer om over de hele linie 5 cent meer te beuren. Wellicht dat dat nog komt, hoewel deze maar ook de komende weken door de vakantie de vraag iets lager is. En voor volgende week wordt verwacht dat het aanbod aan slachtrijpe dieren weer wat groter is.

Wankel evenwicht

Het huidige evenwicht is nog wankel. Het weer wat stijgende aanbod dat in de pijplijn zit, kan de komende weken spannend maken. Uit België komen momenteel duidelijk minder dieren, maar de verwachting is dat na volgende week ook daar de toestroom weer wat toeneemt omdat vanaf begin januari een eind kwam aan de koersval van de Belgische noteringen en deze weer wat stegen. Wijzend op vorig jaar toen er ook een grote aanvoer was en de markt wel vlot doorliep, stellen marktpartijen dat de markt die extra aanvoer ook weer makkelijk kan hebben als het weer wat verbetert. Dan kan dat effect ook zo maar wegvallen.

Al met al is de kuikenmarkt niet meer zo slecht als die was, maar is het wachten op impulsen die de markt echt vlot kunnen trekken. De kans dat de vrije prijzen na volgende week opnieuw plussen, is klein. Stabilisatie op het huidige niveau ligt veel meer voor de hand.

Prognose: stabilisatie

Meer informatie over de prijzen van vleeskuikens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

VCN
Vrije, lichte kuikens
Vrije, zware kuikens
ABC-prijs
Jan van Ee
Broedeieren NOP/NVP
Broedeieren vrij
Totaaloverzicht pluimveevlees

Laatste reacties

  • jp.bierema

    Wat jammer dat Boerderij de lezer slecht informeert over Belasting Toegevoegde Waarde ( Lucht dus ) maar beste lezers, de bovenvermelde prijzen zijn in tegenstelling tot producten uit sectoren als bijvoorbeeld de akkerbouw allemaal geschreven inclusief de BTW. De maximale vrije marktprijs is dus geen € 0,91 maar € 83,49 cent. Om goede sier te maken naar de buitenwereld wordt er gepronkt met een incl. BTW prijs. En de moderne journalist neemt dat klakkeloos over. Heel jammer.

  • T. Snetselaar

    Misschien dat dit een reden is om voortaan excl. prijzen te vermelden. Goede aanvulling van JP.

Of registreer je om te kunnen reageren.