Pluimveehouderij

Achtergrond

Novi-Pluim: van rode naar zwarte cijfers

Vermeerderaarsorganisatie Novi-Pluim heeft zich sinds de oprichting in 2005 stevig ontwikkeld. “Zonder Novi-Pluim was de slachtprijs voor uitgelegde vleeskuikenouderdieren nu veel lager geweest”, stelt Steven Doornewaard, die afgelopen week aftrad als directeur van Novi-Pluim.

Novi-Pluim-directeur Steven Doornewaard trad tijdens de Algemene Ledenvergadering van Novi-Pluim afgelopen week af. De 72-jarige Doornewaard blijft nog wel actief als voorzitter/adviseur bij de organisatie, maar draagt de directeurstaken over aan vermeerderaar Jurjën Kuijpers. In zijn termijn als directeur maakte de afzetorganisatie van vermeerderaars een stormachtige ontwikkeling door. “Novi-Pluim is nu een financieel gezond bedrijf dat ik met een gerust hart overdraag aan de volgende generatie”, zegt Doornewaard.

Novi-Pluim is project van LTO/NOP

Novi-Pluim is in 2005 ontstaan uit een project van LTO/NOP. Aanleiding was de toenmalige trend van steeds verder wegzakkende opbrengstprijzen van vleeskuikenouderdieren; hanen werden soms zelfs niet meer opgehaald. “Een groep vermeerderaars heeft destijds het initiatief opgezet om de afzet van de vleeskuikenouderdieren te regelen. Zij zagen kansen om via product- en marktontwikkeling meer toegevoegde waarde te creëren”, blikt Doornewaard terug.

Zonder Novi-Pluim was de slachtprijs voor uitgelegde vleeskuikenouderdieren veel lager geweest

In nauwe samenwerking met slachterij Remkes in Epe, de enige slachterij in Nederland die uitgelegde vleeskuikenmoederdieren slacht, is gewerkt aan de productontwikkeling en afzet. “De eerste jaren verliepen moeizaam en realiseerden we rode cijfers. Toch bleven de vermeerderaars het vertrouwen houden. Samen met Remkes hebben we mooie vleesproducten en het duurzaamheidslabel NoviPlus ontwikkeld. De financiële resultaten schrijven we al jaren met zwarte pen”, aldus Doornewaard.

Novi-pluim werkt met eigen slachtprijs

Zonder Novi-Pluim was de slachtprijs voor uitgelegde vleeskuikenouderdieren veel lager geweest. Doornewaard: “Kijk naar andere landen; de slachtprijs is nu dramatisch. Wij hebben via Remkes vaste afzet en een constant goede slachtprijs.” 70% van de Nederlandse vermeerderaars is nu lid van Novi-Pluim. Een groeiend aantal in een krimpende markt.

Doornewaard: “Het succes van Novi-Pluim is stap voor stap gegroeid. We hebben eerst gezorgd voor een constante afzet en daarna het duurzaamheidslabel NoviPlus ontwikkeld. Alles vanuit de boeren. We hebben er geen marketingbureau bij gehad.”

Sinds vorig jaar werkt Novi-Pluim met een eigen slachtprijs en worden leden uitbetaald op die prijs en een toeslag op basis van slachtkwaliteit. De Novi-Pluim slachtprijs stijgt of daalt per week nooit meer dan 2 cent. In de praktijk is de prijs heel stabiel.

Door het verhogen van de slachtkwaliteit raapt de vermeerderaar ook meer bevruchte eieren

Doornewaard bezocht de afgelopen jaren vaak de slachterij in Epe, maakte foto’s en ging in overleg met vermeerderaars om de kwaliteit te verhogen. “Laden van ouderdieren is een noodzakelijk kwaad dat een vermeerderaar maar een keer per jaar doet. Novi-Pluim ontzorgt en samen met de vermeerderaars verhogen we de kwaliteit. Door het verhogen van de slachtkwaliteit raapt de vermeerderaar ook meer bevruchte eieren. Het resultaat is een mooi netwerk en kennisplatform van vermeerderaars. Ik vind het mooi dat we dit samen hebben gerealiseerd en dat er nu een prachtig bedrijf staat.”

Of registreer je om te kunnen reageren.