Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Vroege voeding binnen 5 jaar verplicht

Vleeskuikenbroederijen krijgen vijf jaar om vroege voeding in de broederij te realiseren.

Vleeskuikens moeten binnen 36 uur na uitkomst over water en voer beschikken als gevolg van een uitspraak van het College voor Beroep van het bedrijfsleven (CBb) vorig jaar. Nederlandse vleeskuikenbroederijen hebben vanaf 10 september 2019 vijf jaar de tijd om dit in hun bedrijf te realiseren. Dat heeft de NVWA besloten na overleg met vertegenwoordigers van de pluimveesector.

Last onder dwangsom

Twee vleeskuikenbroederijen hebben een last onder dwangsom opgelegd gekregen voor die periode. Als zij binnen vijf jaar geen vroege voeding realiseren voor kuikens die in de broederij uitkomen, krijgen zij een dwangsom opgelegd. De NVWA maakt niet bekend hoe hoog deze is. De dwangsom is alleen bij twee specifieke broederijen opgelegd omdat zij degene waren waarvoor Wakker Dier in 2013 een handhavingsverzoek indiende dat dit hele balletje aan het rollen bracht. Maar de termijn van vijf jaar geldt voor de hele sector stelt een woordvoerder van de NVWA.

Direct toegang tot water en voer

Tot de CBb-uitspraak hanteerden broederijen een termijn van 60 uur waarbinnen kuikens over water en voer moeten kunnen beschikken. Voor die tijd teren de kuikens in de uitkomstkast op hun dooierrest. Wakker Dier voerde echter aan dat het in strijd is met het Besluit welzijn productiedieren, de Gezondheids- en welwijnswet voor dieren en de Wet dieren om kuikens niet direct toegang te geven tot water en voer na uitkomst.

Handhaving NVWA

Wakker Dier vroeg de NVWA om hierop te handhaven. Die weigerde in eerste instantie, maar na jarenlang juridisch getouwtrek constateerde het CBb in 2018 op basis van een onderzoek van de WUR dat kuikens uiterlijk binnen 36 uur over water en voer moeten beschikken. De NVWA moest op basis van die uitspraak opnieuw besluiten op het handhavingsbezoek. Een woordvoerder laat weten dat direct handhaven niet kan, en dat broederijen daarom vijf jaar de tijd krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen.

Relatief nieuwe ontwikkeling

Niet alle broederijen beschikken over uitkomstkasten waar voer en water verstrekt kan worden; een relatief nieuwe ontwikkeling. De eerste uitkomstkast waarin dit kan kwam in 2014 op de markt. Daarnaast voeren Nederlandse vleeskuikenhouders de laatste paar jaar in toenemende mate zelf 18-daagse kuikens aan, die zij op verschillende wijzen en met behulp van verschillende systemen in de stal laten uitkomen.

Voor legkuikens en legbroederijen gaat de NVWA niet handhaven op de 36-uurs termijn. De NVWA laat weten dat er op basis van huidige wetenschappelijke studies onvoldoende grond is om bij legkuikens het 36-uurs criterium strikt te hanteren in de handhaving. Het WUR-onderzoek waar het CBb zijn uitspraak op baseerde betrof met name het welzijn van vleeskuikens.

Snellere aanpassing

Wakker Dier zegt in beroep te gaan tegen het besluit van de NVWA om broederijen vijf jaar de tijd te geven om hun bedrijfsvoering aan te passen. De aanpassing is veel sneller mogelijk, vindt Wakker Dier. Daarnaast verzoekt de organisatie minister Schouten om ook broederijen voor legkuikens aan te pakken.

Lees ook: Vroege voeding vleeskuikens heeft langdurig effect

Eén reactie

  • Reactie verwijderd door een beheerder

Of registreer je om te kunnen reageren.