Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

‘Pluimveesector is niet failliet’

“De pluimveesector is niet failliet”. Dit zei pluimvee-econoom Peter van Horne donderdag 3 oktober tijdens de Pluimvee Relatiedag van het vakblad Pluimveehouderij en de pluimveebranchevereniging NOP.

Hij refereerde daarmee aan uitspraken afgelopen dinsdag van onder andere Jesse Klaver van GroenLinks, dat de bio-industrie failliet is.

Peter van Horne. - Foto: Koos Groenewold
Peter van Horne. - Foto: Koos Groenewold

Hoopvol over de toekomst

Van Horne onderbouwde zijn uitspraak met grafieken van mooie inkomenscijfers van de leghennen- en de vleeskuikenhouderij van Wageningen Economic Research. En met vorige week gepubliceerde cijfers over de consumptie van (pluimvee)vlees, die laten zien dat de vleesconsumptie in Nederland in 2018 met 500 gram per hoofd is gestegen. Ook de consumptie van pluimveevlees/kuikenvlees laat een klein plusje zien. Van Horne is hoopvol gestemd over de toekomst: hij verwacht dat het nog wel een halve tot een hele generatie zal duren voordat de gemiddelde vleesconsumptie per hoofd zal teruglopen.

Afzet van eieren en pluimveevlees

Ook over de afzet van eieren en pluimveevlees is Van Horne positief gestemd. Daarbij is het wel belangrijk dat de EU-importheffingen op pluimveevlees en eipoeder blijven bestaan, want alleen daardoor kunnen in Europa geproduceerde eieren en pluimveevlees concurreren met producten uit landen zoals Oekraïne en Brazilië. “Er is geen sprake van een level playing field. In Europa gelden regels voor onder meer dierenwelzijn en milieu, waar landen buiten Europa zich niet aan hoeven te houden.” In Europa bepalen die EU-regels bij eieren volgens Van Horne 16% van de kostprijs.

Bescherming van buitengrenzen

De bescherming van de buitengrenzen is volgens Van Horne een voorwaarde voor een toekomst voor de Europese en Nederlandse pluimveehouderij. Daarvoor is ook nodig dat gewerkt wordt aan het imago van de pluimveehouderij en een groter draagvlak binnen de maatschappij in Nederland.

Nieuwe vormen van samenwerken

Kansen ziet hij in nieuwe vormen van samenwerken, zowel verticaal tussen schakels in de keten, als horizontaal tussen primaire producenten. De Nederlandse wet en Europa bieden daarvoor de kaders en mogelijkheden. Zo wordt de wet mededinging aangepast waardoor boeren mogen samenwerken om hun positie op de markt te versterken. En komt er een wet die oneerlijke handelspraktijken verbiedt.

Eén reactie

  • Skogaar

    Jesse Klaver roeptoetert deze week dat de bio-industrie, de intensieve veehouderij in Nederland failliet is. In dit artikel lees ik totaal het tegenovergestelde. Tot mijn verbazing zie ik hier op dit artikel geen enkel commentaar. Terwijl op andere artikelen, vaak door dezelfde personen, volop wordt gereageerd.. Soms wel goed onderbouwd, maar vaak ook negatief. In het artikel hierboven: Positiviteit!! De boerendemonstratie van deze week: Heel erg goed!! En positief ontvangen door veel medelanders!! Laten we alle positieve ontwikkelingen in de agrarische sector eens met elkaar verlijmen en dat uitdragen naar buiten. En laten we al onze politieke tegenstanders eens laten weten waar we voor staan, wat we doen en wat we kunnen!!! Let's go!

Of registreer je om te kunnen reageren.