Pluimveehouderij

Achtergrond

Vrije kuikens plussen 4 cent

Er komt een einde aan het overschot van slachtrijpe dieren.

Prijzen vrije kuikens hoger

Daarop reageren de prijzen van de vrije kuikens. Vrije dieren die volgende week worden geleverd, brengen 4 cent per kilo meer op dan deze week: € 0,82 tot € 0,84. De contractprijzen voor volgende week blijven gelijk. Zo blijft de VCN op € 0,78 staan, GPS op € 0,81 en Esbro op € 0,845 per kilo.

Prijsstijging op zijn plaats

De +4 bij de vrije prijzen kwam niet zonder discussie tot stand. De handel vindt de prijsstijging op zijn plaats gezien het verwachte slinkende aanbod en het feit dat de vrije prijs nog ruim onder de contractprijzen zit. Slachterijen zitten echter niet te wachten op een verhoging, omdat de vleesmarkt nog steeds erg stroef loopt. Zij willen vooral minder gaan slachten als de aanvoer terugloopt. Door minder product aan te bieden hopen ze dat er meer evenwicht ontstaat op de vleesmarkt. Dat zou een impuls geven voor structureel herstel en het mogelijk maken om prijsverhogingen door te voeren.

Niet zonder overleg opleggen

Hoe lang de opleving van de vrije prijzen standhoudt, is de vraag. Omdat in week 5 nog overloop weggewerkt wordt, zal de krappere aanvoer vooral in de weken 6, 7 en 8 merkbaar zijn. Daarna zal als gevolg van de lagere prijzen de instroom van slachtrijpe dieren uit België wat lager blijven, maar het aanbod uit Nederland weer toenemen. Voor herstel van de pluimveemarkt blijft het daarom volgens marktpartijen erg belangrijk niet zonder overleg op te leggen, maar de productie gecontroleerd te laten verlopen.

De contractprijzen zullen niet direct reageren op een tijdelijk lagere aanvoer. Naar verwachting zullen deze hun stabiele koers voortzetten. De prijsontwikkeling van de vrije kuikens zal vooral afhangen van de mate waarin het aanbod van slachtkuikens daalt en de bereidheid van slachterijen om de vrije dieren op te nemen. Als dit voldoende gebeurt zitten er mogelijk nieuwe stappen omhoog in het verschiet.

Prognose: stabiel tot licht stijgend

Of registreer je om te kunnen reageren.