Pluimveehouderij

Achtergrond

Aan de slag met onderzoeksagenda pluimveesector

Begin dit jaar gaf minister Schouten groen licht voor de Onderzoeks- en Innovatieagenda van de pluimveesector, via het verlenen van een algemeen verbindendverklaring. Dit najaar volgen de eerste heffingen voor het collectief onderzoek en worden de plannen gesmeed voor het programma voor 2019.

Het ministerie ging niet bepaald over één nacht ijs, maar in april dit jaar besloot landbouwminister Carola Schouten het onderzoeksprogramma van de pluimveesector algemeen verbindend te verklaren. Dat betekent dat er vanaf dit jaar weer collectief onderzoek gedaan kan worden. Brancheorganisaties Ovoned en Pluimned (respectievelijk voor de eier- en pluimveevleesketen, verenigd in Avined) mogen met ingang van dit jaar een heffing opleggen voor onderzoek in het belang van de hele sector.

Het programma 2018

Gezien de al hoge diergezondheidsfondsheffingen dit jaar, en de na-ijlende fipronil-crisis hebben de organisaties verenigd in Avined besloten de onderzoeksagenda voor dit jaar beperkt te houden. Dit jaar is alleen het nakomen van lopende verplichtingen begroot (onderzoeken die bijvoorbeeld gecofinancierd zijn door de overheid onder voorwaarde dat ook de sector bij zou dragen) en enkele onderwerpen die van acuut belang worden geacht, zoals de fijnstof- en bloedluisproblematiek. Onderzoeken binnen de onderzoeksagenda vallen onder 3 thema’s: diergezondheid inclusief dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid en vermindering van milieu-emissies.

Meting aan emissiereductiebeperkende techniek (ionisatie) in pluimveestal. De meting is onderdeel van het Programma Fijnstof, één van de onderzoeken waar pluimveehouders in 2018 aan meebetalen via de onderzoeksbijdrage. - Foto: Koos Groenewold
Meting aan emissiereductiebeperkende techniek (ionisatie) in pluimveestal. De meting is onderdeel van het Programma Fijnstof, één van de onderzoeken waar pluimveehouders in 2018 aan meebetalen via de onderzoeksbijdrage. - Foto: Koos Groenewold

Begroting en heffing

De totale kosten in 2018: € 471.000. Voor een gemiddeld vleeskuikenbedrijf met 100.000 reguliere vleeskuikens betekent dat een bijdrage per aangevoerd koppel van € 30, voor een gemiddeld legpluimveebedrijf dat 50.000 scharrel-leghennen opzet een heffing van € 270.

In de herfst van 2018 wordt de bijdrage voor 2018 over tot dan toe aangevoerde koppels geïnd via Avined. Daarna zal maandelijks gefactureerd worden over aanvoer in die periode. Het heffingstarief geldt per in 2018 opgezet dier. Per onderzoek is bepaald hoeveel voordeel iedere deelsector percentueel heeft aan de informatie die het oplevert, om zo de kosten eerlijk te verdelen. Om de uitvoeringskosten in de hand te houden maakt Avined in principe gebruik van de bij Avined vastgelegde gegevens in het KIP-systeem.

Wie daar bezwaar tegen heeft, kan dat bij Avined aangeven. Dan zal contact worden opgenomen om de administratie handmatig af te wikkelen. “Als mensen bezwaar hebben, willen we graag met ze in contact komen”, geeft Avined-beleidsmedewerker Alex Spieker aan.

Heffingstarieven 2018

Kies uit het dropdown-menu hieronder uw diercategorie/bedrijfstype, voor het bijbehorende heffingstarief van 2018 per opgezet dier of ingelegd/aangevoerd ei.

Plannen volgend jaar

Naast het innen voor de onderzoeksagenda van dit jaar wordt druk getimmerd aan het programma voor 2019. Daarvoor kunnen ook nog voorstellen worden aangedragen. Alle voorstellen worden beoordeeld in of de adviescommissie pluimveegezondheidszorg of de adviescommissie praktijkonderzoek. Hierin zijn alle dragende organisaties van Avined (LTO/NOP, NVP, COBK, Anevei en Ne­pluvi) vertegenwoordigd. In november besluit het Avined-bestuur over de begroting voor 2019. LNV heeft de algemeen verbindendverklaring verleend voor de onderzoeksagenda tot en met 2020. De komende tijd kan de pluimveehouderij dus aan de slag met collectief onderzoek: onderzoeken naar zaken die essentieel zijn voor draagvlak in de maatschappij, of voor de toekomst en het verdienmodel van de sector.

Zelf een idee aandragen

Pluimveehouders die zelf ideeën hebben over wat opgenomen moet worden in de onderzoeksagenda, kunnen hun kennisvraag indienen via de Avined-website of – wanneer zij aangesloten zijn bij LTO/NOP of NVP – via hun eigen belangenbehartiger. Dat idee moeten dan wel binnen het programma Onderzoek en Innovatie passen en binnen de thema’s (diergezondheid inclusief dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid en vermindering van milieu-emissies) vallen, omdat hiervoor de algemeen verbindendverklaring is verleend. Als het idee vervolgens positief worden beoordeeld door de commissies die naar het programma kijken, en passen binnen het budget, kan het worden opgenomen in de onderzoeksagenda voor 2019 of 2020. Het bestuur van Avined besluit in november over de begroting voor 2019.

Of registreer je om te kunnen reageren.