Pluimveehouderij

Achtergrond 3 reacties

‘Mijn kindje is volwassen’

Elke dag rijden 70 vrachtwagens met pluimveemest naar BMC Moerdijk. Door verbranding wordt elektriciteit opgewekt. Grondlegger van de mestcentrale is oud-pluimveehouder Jan Wijnen uit Odiliapeel (N-Br.). Hij nam onlangs afscheid als voorzitter van de coöperatie van mestleveranciers.

Hij draait er niet omheen. Zijn leven draait om pluimveemest. Duizenden uren heeft hij erover gepraat. Met pluimveehouders, banken, elektriciteitsmaatschappijen, LTO-bestuurders. De droom van Jan Wijnen was om de afvalstof mest om te zetten in duurzame energie. Een mooi idee, maar lang niet iedereen geloofde erin. Er volgende een jarenlange periode van duwen, trekken en sleuren. “Ik heb mijn tong af en toe blauw gepraat.”

Jan Wijnen: "Ons bedrijf ging altijd voor." - Foto: Van Assendelft Fotografie
Jan Wijnen: "Ons bedrijf ging altijd voor." - Foto: Van Assendelft Fotografie

“Mest is mijn levenswerk geworden”, zegt Wijnen. Hij kan er zelf wel om lachen. In de sector wordt hij omschreven als ‘the founding father’ van mestverbrandingscentrale BMC. Wijnen geniet van de complimenten aan zijn adres, maar zegt vervolgens steevast: “Ik deed het altijd met anderen. Noem in ieder geval Cor Munsters in het artikel. In mijn eentje had ik dit nooit voor elkaar gekregen.”

Onlangs nam Wijnen afscheid als voorzitter van Coöperatie DEP. Meer dan 20 jaar gaf hij leiding aan de coöperatie. De leden leveren hun mest aan de centrale BMC in Moerdijk. “Onze mest is de grondstof voor elektriciteit, duurzame energie dus. Iedereen praat tegenwoordig over circulaire landbouw. Daar zijn wij al jaren mee bezig.”

Tot 2030 is de aanvoer van mest gegarandeerd, SDE+-subsidie is binnengehaald, er zijn recent loodsen gebouwd voor extra opslag van mest en as en er is ook een nieuwe ontsmettingsplaats gekomen voor de vrachtwagens. “Het financiële plaatje ziet er uitstekend uit. Op een gegeven moment moet een bestuurder opstappen. Dit is voor mij het juiste moment. Mijn kindje is volwassen. Herstel, ons kindje.”

Bent u nou vooral pluimveehouder of bestuurder?

“Geen twijfel, ik ben altijd primair pluimveehouder geweest. Het bedrijf ging voor. Het is waar, ik heb decennialang een dubbel leven gehad. Thuis op het bedrijf en aan de vergadertafel. Meer dan tachtig uur per week aan de slag. Ik was trouwens ook wel eens thuis, bij de opvoeding van onze 5 kinderen ben ik echt wel betrokken geweest.”

Wat is uw grootste drijfveer als bestuurder?

Jan Wijnen, hier als voorzitter van DEP, aan tafel met Ad van Schijndel, directeur Orgafert, en Wil van der Heijden, directeur DEP. - Foto: Bert Jansen
Jan Wijnen, hier als voorzitter van DEP, aan tafel met Ad van Schijndel, directeur Orgafert, en Wil van der Heijden, directeur DEP. - Foto: Bert Jansen

“Ik kan daar hoogdravende dingen over zeggen. Dat ik de sector vooruit wil helpen bijvoorbeeld. Is ook zo. Maar de realiteit is dat ik van de ene functie in de andere rolde. En voordat je het weet, zit je dan in tal van besturen. Altijd met plezier gedaan. Toch ben ik het meest trots op de mestcentrale. Dat levert de sector een enorme kostenbesparing op. We hebben het ooit uitgerekend: zo’n € 25 miljoen per jaar. En de varkenshouderij is er nog meer bij gebaat: grofweg € 40 miljoen per jaar. Door jaarlijks 420.000 ton pluimveemest te verbranden, is er minder spanning op de mestmarkt. Daar profiteren alle veehouders van.”

Wijnen bedacht zijn idee over mestverbranding op een topkadercursus voor jonge bestuurders. Zijn docent zei: dit moet je echt gaan uitwerken. Van het een kwam het ander. Jaren later zat hij aan tafel met ministers, energieafnemers, bankdirecteuren en boerenbestuurders. Hij organiseerde nog een excursie naar Schotland, want daar hadden ze ervaring met het verbranden van mest. Bleek een slimme zet, zien doet geloven.

Waar bent u het meest trots op?

“Dat we het in Moerdijk technisch en financieel goed voor elkaar hebben. En dat al tien jaar. Veel pluimveehouders hebben lang voordat de centrale ging draaien kapitaal ingebracht. Ze kregen geen garanties, ze moesten ons verhaal geloven. Elk jaar hebben ze 7,5% rente ontvangen, twee keer zelfs 10%. Het ingelegde kapitaal hebben we terugbetaald. Ook de lening aan de banken is in 8 jaar afbetaald. Dat zegt genoeg over de rentabiliteit van BMC Moerdijk. Mij gaan ze niet missen.”

Laatste reacties

 • farmerbn

  Een mooi voorbeeld voor alle overschotmest in Nederland. Indikken, drogen en verbranden. De as als kunstmest weer op het land gooien als aanvulling op de organische mest. Geen derogatie, geen fosfaatrechten en lagere mestkosten.

 • kuiken007

  wel leuk dat brabantse feestje

 • s.hit

  Jarenlang zat hij om tafel met ministers en bankdirecteuren!
  ja nou weet ik het wel met Johnie de Selfkickert

Of registreer je om te kunnen reageren.