Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

‘VC 1.500 is achterhaald’

ForFarmers introduceerde vorig jaar de VC 2.300 als kengetal om koppels vleeskuikens met elkaar te kunnen vergelijken. Volgens de mengvoerfabrikant is de VC 1.500 daarvoor niet langer geschikt.

Om koppels vleeskuikens onderling te kunnen vergelijken, voldoet de voederconversie 1.500 niet meer. “Dat is achterhaald”, zegt Rinze Exterkate, marketing manager vleespluimvee. ForFarmers heeft ervaren dat corrigeren naar 2.300 gram een beter vergelijkingsinstrument is.

Rinze Exterkate: “Het zou mooi zijn als de VC 2.300 de standaard wordt in de vleeskuikensector." - Foto: Ronald Hissink
Rinze Exterkate: “Het zou mooi zijn als de VC 2.300 de standaard wordt in de vleeskuikensector." - Foto: Ronald Hissink

Waarom wordt de voederconversie eigenlijk gecorrigeerd?

“Om de voederconversie van koppels met een verschillend gewicht met elkaar te kunnen vergelijken. De voederconversie is bij zwaardere dieren hoger dan bij lichtere. Als de voederconversie juist gecorrigeerd wordt, kun je zien welk koppel efficiënter gegroeid is.”

Waarom voldoet corrigeren naar 1.500 gram niet meer?

“Omdat kuikens tegenwoordig niet meer worden geslacht rond 1.500 gram. Dit was het gemiddelde slachtgewicht in de jaren 70. Vandaag de dag worden ze geslacht tussen 2.200 en 2.800 gram gemiddeld slachtgewicht. Corrigeren naar 1.500 gram is een veel te groot gat. Het is beter om te corrigeren naar een gewicht dat dichter bij het gemiddelde slachtgewicht ligt.

Daarbij komt dat het uitgangspunt om de voederconversie te corrigeren met 0,04 (of 4 punten) per 100 gram gewichtsverschil in de praktijk niet meer blijkt te kloppen. Dat is te hoog. Na bestudering van data van bijna 500 afgesloten koppels in Nederland, België, Duitsland en Engeland is onze conclusie dat de correctie in werkelijkheid ongeveer 2 punten is.”

‘Vleeskuikens worden nu geslacht tussen 2.200 en 2.800; corrigeren naar 1.500 gram is een veel te groot gat’

Waarom is corrigeren met 2 punten beter?

“De huidige vleeskuikens zetten veel meer borstvlees aan en dus verhoudingsgewijs veel meer vlees dan vet. Produceren van vlees is veel efficiënter dan produceren van vet. Daarnaast is de daggroei sterk gestegen en heeft het huidige vleeskuiken dus minder onderhoudsvoer nodig. De correctie met 4 punten per 100 gram is daardoor sterk overschat en leidt tot extreem lage gecorrigeerde voederconversies bij correctie naar 1.500 gram. Licht afgeleverde kuikens behalen nu een VC 1.500 die relatief hoog is, terwijl de VC 1.500 van een koppel zware kuikens er te positief uitkomt. Gecorrigeerd zouden zware kuikens soms bijna een kilo groeien op een kilo voer!

De VC 1.500 met 4 correctiepunten geeft een scheef beeld. Het nieuwe kengetal VC 2.300 met 2 correctiepunten is wel geschikt om koppels eerlijk met elkaar te vergelijken, ongeacht het slachtgewicht.”

Wanneer kunnen we stoppen met de VC 1.500?

“Als we merken dat vleeskuikenhouders niet meer over de gecorrigeerde VC 1.500 praten en aangeven dat de VC 2.300 langzaam de standaard wordt in de sector. Hoewel vleeskuikenhouders jarenlang zijn gewend aan de VC 1.500, merken we dat ze langzaamaan steeds meer naar de VC 2.300 kijken om koppels juist te kunnen vergelijken. Het zou mooi zijn als de VC 2.300 de standaard wordt in de kuikensector.”

Eén reactie

  • R. B.

    Het is maar net wat je als voerboer het beste uitkomt.
    Er zijn nog genoeg mesters die tussen de 1800 en 2000 gram afleveren maar die voeren niet van deze voerboer.
    Weer een verhaaltje van eigen gewin

Of registreer je om te kunnen reageren.