Pluimveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Pluimveehouders: hopelijk 2 jaar na stalbrand weer kippen

Pieter en Karina Franken verwachten in het voorjaar van 2019 een begin te maken met de bouw van 2 nieuwe pluimveestallen. “Hopelijk hebben we hier in september weer kippen rondlopen”, aldus Pieter Franken.

In 2017 slaat het noodlot toe op het pluimveebedrijf van Pieter en Karina Franken in Swifterbant. Nadat de pluimveehouders eerst slachtoffer worden van de fipronil-affaire, brandt hun etagestal met 43.000 kippen op 16 augustus af.

48.000 Freilandhennen

Terwijl het werk op hun melkveebedrijf met 175 melk- en kalfkoeien gewoon doorgaat, richten de ondernemers zich na een hectische periode op de toekomst van hun pluimveetak. Ze vatten het plan op om 2 nieuwe pluimveestallen te bouwen en met 48.000 Freilandhennen verder te gaan.

Daarvoor is wel een bestemmingsplanwijziging nodig. Het bouwblok moet verruimd, van 2,5 naar 3,5 hectare. “De vergunningprocedure duurt daardoor langer dan verwacht”, vertelt Pieter Franken, die niet voor de makkelijkste weg kiest. “Als we weer een etagestal hadden gewild, dan waren we nu waarschijnlijk weer in bedrijf geweest.”

Karina en Pieter Franken in Swifterbant (Fl.) willen dit voorjaar 2 nieuwe stallen bouwen. Foto: Ton Kastermans
Karina en Pieter Franken in Swifterbant (Fl.) willen dit voorjaar 2 nieuwe stallen bouwen. Foto: Ton Kastermans

‘Betere markt voor eieren vrije-uitloopkippen’

De keuze voor 2 stallen met vrije-uitloopkippen past volgens Pieter en Karina beter in de huidige tijdgeest en is maatschappelijk meer verantwoord. “Hadden we opnieuw een etagestal aangevraagd, dan waren er vanwege die brand zeker bezwaarschriften ingediend”, stelt Franken, die ook vanuit economisch oogpunt voor vrije-uitloopkippen kiest. “Wij voorzien een betere markt voor eieren van vrije-uitloopkippen.”

Lees ook: Vizier op de toekomst na stalbrand én fipronil-crisis

Een jaar verzekerd tegen bedrijfsschade

Pieter en Karina hopen in het voorjaar van 2019 met de bouw van de 2 stallen van start te gaan. “Het valt me tegen dat het allemaal zo lang duurt. Dat is erg vervelend. Onze kosten voor rente en aflossing lopen gewoon door en we waren één jaar verzekerd tegen bedrijfsschade.” Franken heeft de precieze bedrijfsschade na het verstrijken van het eerste jaar niet berekend. “Dat is natuurlijk ook afhankelijk van het misgelopen eiergeld.”

Hopelijk hebben we hier in september weer kippen rondlopen

Sinds de brand al 2 jaar zonder kippen

Als alles volgens plan verloopt, zijn er net na de zomervakantie weer kippen te bewonderen aan de Tarpanweg in Swifterbant. “Hopelijk hebben we hier in september weer kippen rondlopen”, aldus Pieter. Met een huiskavel van 56 hectare is het voor de ondernemers geen probleem om 20 hectare vrij te maken voor de buitenuitloop van de kippen. “We missen de kippen en kijken uit naar het moment dat ze hier weer zijn. Na de brand op 16 augustus 2017 zitten we straks al 2 jaar zonder kippen op ons bedrijf.”

Open dag

Samen met hun 4 kinderen willen Pieter en Karina na de zomer een open dag organiseren, om te vieren dat ze weer kippen gaan houden. Pieter kan niet wachten: “Ik hoop dat we met ons volgende koppel hennen de eieren voor kerst 2019 en 2020 kunnen leveren. Het daaropvolgende koppel moet de eitjes voor Pasen 2021 en 2022 produceren.”

Laatste reacties

  • 200113528

    zou niet weten waarom je 3,5 hectare nodig heb voor dit aantal dieren kan op 2,5 hectare ook makkelijk

  • Ard van Calis

    200113528, als je goed leest, lees je ook dat er een melkvee tak is op het bedrijf. Dat er dan een bouwblok vergroting aangevraagd moet worden, is niet vreemd.

Of registreer je om te kunnen reageren.