Pluimveehouderij

Achtergrond

Biologisch kuikenhouder VS kritisch over biologisch

Georgie Cartanza houdt biologische vleeskuikens in de Verenigde Staten. Dat is rendabeler dan gangbare kuikens. “Ik krijg 4,4 cent per kilo extra. Dat is ruim $ 100.000 per jaar.”

Ideologie? Daar hoef je niet mee aan te komen bij de Amerikaanse biologische pluimveehouder Georgie Cartanza (46). Ze stapte 3 jaar geleden over van gangbare vleeskuikens naar biologische, omdat die afzetmarkt een betere prijs biedt. “Ik woon in een gebied met veel gangbare vleeskuikenhouders. Door de biologische bedrijfsvoering onderscheid ik me op de afzetmarkt.”

Omschakelen zonder overgangsperiode

Ze kon haar bedrijf direct omschakelen, zonder de 3-jarige periode die daar normaal voor staat. Cartanza: “Ik heb direct uitloop voor de kuikens aangelegd en heb alle grond op mijn erf afgegraven en afgevoerd die de laatste 3 jaar met Roundup is bespoten. Ook heb ik ramen in mijn stallen gemaakt, zodat buitenlicht naar binnen kan. En de stallen zijn voorzien van speelgoed voor de kuikens. Dat kostte me ongeveer $ 100.000 (€ 88.140), dat ik in 5 jaar renteloos terugbetaal aan de integraties.”
Lees verder onder de foto‘s

De Amerikaanse biologische vleeskuikenhouder Georgie Cartanza houdt graag lezingen over de zegeningen van de pluimveesector voor de economie en het platteland. - Foto's: Jan Engwerda
De Amerikaanse biologische vleeskuikenhouder Georgie Cartanza houdt graag lezingen over de zegeningen van de pluimveesector voor de economie en het platteland. - Foto's: Jan Engwerda

Cartanza heeft sinds 2005 een pluimveebedrijf in Dover in de staat Delaware aan de oostkust van de Verenigde Staten. Er staan 4 stallen op haar erf. Sinds 3 jaar werkt ze biologisch en houdt ze in totaal 148.000 vleeskuikens. Na 7 weken levert Cartanza de vleeskuikens af aan 2 integraties: Perdue Foods en Coleman.

“De integratie levert de kuikens en het voer. Na het afleveren bepalen ze het gemiddelde gewicht van de kuikens. Als ik boven het gemiddelde van de integratie zit, krijg ik een premie. Als ik daar onder zit, word ik gekort. Jaarlijks lever ik 2,3 miljoen kilo aan kuikens af. Ik krijg 4,4 dollarcent per kilo extra omdat ik de kuikens biologisch houdt. Dat is een premie van ruim $ 100.000 (€ 88.140) per jaar. Daarvoor moet ik wat extra administratie bijhouden. En er is extra werk vanwege het afleidingsmateriaal in de stallen en de uitloop, die ik regelmatig moet schoonmaken.”

Cartanza heeft 4 stallen. In iedere stal zitten 37.000 biologische vleeskuikens. Jaarlijks levert ze 2,3 miljoen kilo aan kuikens af.
Cartanza heeft 4 stallen. In iedere stal zitten 37.000 biologische vleeskuikens. Jaarlijks levert ze 2,3 miljoen kilo aan kuikens af.

Cartanza is biologisch pluimveehouder, maar plaatst wel kanttekeningen bij de ideologie. “Ik gebruik geen antibiotica als de dieren ziek zijn. Is dat diervriendelijk? Uitloop is verplicht, maar de kuikens gaan weinig naar buiten. Ze vinden het in de stal vaak aangenamer dan in de buitenlucht.”

Ik gebruik geen antibiotica bij zieke dieren. Is dat diervriendelijk?

‘Het biologische voer wordt geïmporteerd uit Argentinië en Turkije, want hier wordt het voer gemaakt van genetisch gemodificeerde (GMO) grondstoffen. Die grotere afstanden vergroten de CO2-voetafdruk van de sector. Voor de teelt van GMO-gewassen zijn veel minder bestrijdingsmiddelen nodig dan voor non-GMO-teelten. Biologische teelten halen ook nog eens lagere hectareopbrengsten. Daardoor liggen mijn voerkosten veel hoger dan bij gangbare vleeskuikens. Je kunt de wereld niet biologisch voeden.”

Ondanks het aangename weer loopt er geen kip in de uitloop. Volgens Cartanza vinden de vleeskuikens het in de stal aangenamer dan buiten.
Ondanks het aangename weer loopt er geen kip in de uitloop. Volgens Cartanza vinden de vleeskuikens het in de stal aangenamer dan buiten.

Inzet van probiotica als appelazijn en oregano

Cartanza gebruikt geen antibiotica, maar houdt haar kuikens gezond met probiotica, zoals appelazijn, oregano en kopersulfaat. In de stal pakt ze een handvol mest en wrijft het fijn. “De mest blijft korrelig en plakt niet. Dat is een teken dat de darmen gezond zijn. De sterfte ligt op 5%. Dat is net zo laag als in de gangbare kuikenhouderij.”

“We hebben geen last van vogelgriep, ondanks de nabijheid van veel open water en watervogels. Hier op het schiereiland Delmarva worden geen kalkoenen of legkippen gehouden. Die blijven veel langer op een bedrijf en lopen daardoor meer kans op een besmetting. De laatste uitbraak van vogelgriep op Delmarva dateert van 2004.”

Cartanza laat zien dat de mest niet plakt. “De darmgezondheid van de kuikens is goed.”
Cartanza laat zien dat de mest niet plakt. “De darmgezondheid van de kuikens is goed.”

Mest in lege stal wordt gedroogd en gecomposteerd

Cartanza levert 1 stal per keer af met 37.000 kuikens. Waar in Europa de stal volledig wordt schoongemaakt en ontsmet, doen pluimveehouders als Cartanza dat anders. “Hier op Delmarva drogen de pluimveehouders de mest in de lege stallen met de ventilatie, waarna het composteert. De compostering doodt ziektekiemen.”

“Daarna leggen we er nieuw strooisel op. Strooisel is erg duur hier. Na 5 of 6 rondes maak ik de stal helemaal leeg, maar laat ik wel een beetje mest achter. Dan komen de nieuwe kuikens direct in contact met de bacteriën op mijn bedrijf. Nee, salmonella is nauwelijks een probleem.”

De balen strooisel liggen buiten. Strooisel is erg duur in het oosten van de VS. Daarom mest Cartanza de stallen pas na 5 of 6 rondes volledig uit.
De balen strooisel liggen buiten. Strooisel is erg duur in het oosten van de VS. Daarom mest Cartanza de stallen pas na 5 of 6 rondes volledig uit.

Bomenrij

Cartanza heeft haar bedrijf aangekleed en milieuvriendelijker gemaakt met steun van de afdeling Natural Resources Conservation Service (het duurzaamheidsprogramma NRCS) van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA). NRCS gaf Cartanza subsidie op het aanleggen van betonnen terrassen aan weerszijden van de overdekte mestopslag. Zo wordt voorkomen dat bij het inrijden of uitrijden mest op niet-verharde grond komt.

Ook heeft NRCS subsidie gegeven op de aanleg van bomenrijen rondom het bedrijf. Volgens Cartanza gaat dat de verspreiding tegen van stof uit de stallen naar de omgeving. “Bovendien zien de bomenrijen er leuk uit.”

Dode kuikens gaan niet naar destructor

Ook heeft NRCS geld gestoken in een composteerder. Dode kuikens gaan niet naar de destructor. Die composteert Cartanza in de installatie samen met organisch materiaal om de compostering te versnellen. “Je vindt niks van de kuikens terug, soms een stukje bot. Maar die zijn zo bros geworden dat ze helemaal uit elkaar vallen als je ze uit de compostinstallatie haalt. De kippenmest gaat naar een rundveehouder vlak in de buurt.”

Strenge welzijnsregels

Doordat in de biologische pluimveehouderij strengere regels gelden voor dierenwelzijn is er geen discussie over. Die is er wel over de gangbare vleeskuikenhouderij. Cartanza stoort zich daaraan.

“Op het schiereiland Delmarva zitten 1.549 vleeskuikenhouders. Zij creëerden in 2017 een economische waarde van $ 3,4 miljard (€ 3 miljard). Er werken hier 18.500 mensen in de pluimveesector. We vormen een belangrijke pijler onder de economie. Dat vergeten die maatschappelijke organisaties nog wel eens.”

Of registreer je om te kunnen reageren.