Pluimveehouderij

Achtergrond

PCB-verontreinigd voer in Duitse pluimveesector

Een groot aantal pluimveebedrijven in naburig Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen is op slot gezet.

Met PCB verontreinigd voer zorgt voor forse problemen op een groot aantal pluimveebedrijven in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Het vervuilde voer is niet in Nederland zelf aangetroffen. Het gaat om niet-dioxine-achtige PCB's.

Kleinere aantallen bedrijven in de deelstaten Saksen-Anhalt, Thüringen en Brandenburg hebben het besmette voer eveneens ingezet. De bedrijven worden nu onderzocht en zijn op slot gezet. In Noordrijn-Westfalen zijn 41 pluimveebedrijven gesloten voor uitgaand verkeer.

In de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen is een groot aantal pluimveebedrijven vanwege veevoer op slot gezet.
In de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen is een groot aantal pluimveebedrijven vanwege veevoer op slot gezet.

Lakschilfers in opslagsilo‘s

Volgens de ministeries van Milieu en Landbouw van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen is het voer verontreinigd door lakschilfers in opslagsilo’s. In een aantal gevallen overschreden de PCB-gehaltes in het voer 10 keer de officiële grenswaarde.

De lak was al meer dan 30 jaar oud en is sinds 1985 verboden. Het voer is afkomstig van een in Minden gevestigd mengvoerbedrijf van het concern Agravis. De PCB-verontreiniging kwam bij een routinecontrole in een kuikenslachterij in de buurt van Paderborn aan het licht.

Agravis betreurt de gang van zaken en zegt nauw samen te werken met de autoriteiten om het geleverde voer terug te halen. De bedoelde opslagfaciliteiten zijn buiten gebruik gesteld, aldus Agravis.

Geen grenswaardes overschreden

In Nedersaksen zijn in totaal 9 bedrijven direct getroffen. Daarbij gaat het om zwel leg- als vleeskuiken- en kalkoenbedrijven. Nog eens 18 legbedrijven in Nedersaksen hebben hennen betrokken van een opfokbedrijf dat verontreinigd voer heeft ingezet. Ook deze 18 bedrijven zijn op slot gegaan in afwachting van de testresultaten. Uit enkele al bekende testresultaten van eieren van in Nedersaksen getroffen bedrijven blijkt dat er geen grenswaardes zijn overschreden.

Ontdekt tijdens een routinecontrole

De PCB-verontreiniging werd ontdekt tijdens een routinecontrole in een vleeskuikenslachterij in de buurt van Paderbornd in Noordrijn-Westfalen. De voedselveiligheidsautoriteien gaan na in hoeverre er producten uit de slachterij en eieren in de handel zijn gekomen. Tot dusver is het resultaat van dat onderzoek niet bekend. Bij voorbaat konden al wel verwerkte vleeskuikens worden onderschept voor dat ze in de handel waren gekomen. Gevaar voor de volksgezondheid bestaat volgens de autoriteit op dit moment niet.

Geen vervuild voer in Nederland

Vooralsnog lijkt het vervuilde voer alleen in Duitsland te zijn verspreid. De Nederlandse voerketenborger SecureFeed zegt dat het vervuilde mengvoer volgens de informatie die zij nu hebben niet in Nederland terecht is gekomen. “Collega’s in Duitsland bevestigen dat het betreffende mengvoeder alleen is afgeleverd aan Duitse afnemers,” aldus SecureFeed-directeur Rien Huige. Met die collega’s bedoelt hij de Duitse evenknie van SecureFeed: de Allianz Futtermittelsicherheit Deutschland (ASF).

Daarnaast constateert SecureFeed ook dat er geen melding is in het RASFF-systeem – waarbij Europese landen elkaar waarschuwen bij grensoverschrijdende voedselveiligheidsrisico’s – en dat de kans dat mengvoer vanuit Duitsland naar Nederland komt niet zo groot is.

Volgens de informatie die SecureFeed nu heeft, klinkt het als een lokaal probleem geeft Huige aan. Daarbij verwijst hij naar de door Duitsland genoemde oorzaak van lakschilfers in oude opslagsilo’s. SecureFeed blijft de situatie in de gaten houden.

Overschrijding PCB-norm op Belgisch bio-leghennenbedrijf

De Belgische voedsel- en warenautoriteit FAVV heeft bij een controle van eieren eerder deze week ook een besmetting met PCB’s geconstateerd. De eieren met code 0BE3133 – afkomstig van een Belgisch biologisch leghennenbedrijf – zijn van de markt gehaald en het bedrijf is geblokkeerd.
De FAVV sluit echter uit dat er een relatie is met het in Duitsland besmette voer. Het zijn PCB’s met verschillende profielen, verklaart een woordvoerder van het voedselagentschap.
Bij het betreffende bedrijf dat in 2017 is opgestart, is in oktober vorig jaar ook al een overschrijding van de PCB-norm bij eieren geconstateerd. De meest waarschijnlijke verklaring voor de besmettingsbron in 2017 is volgens de FAVV de grond van de buitenuitloop waar de kippen vrij rondlopen.
De grond is inmiddels gesaneerd onder verantwoordelijkheid van het Vlaamse Gewest en het bedrijf mocht weer opstarten nadat de grondmonsters vrij bleken van PCB‘s. De pluimveehouder moest wel maandelijks eiermonsters op PCB’s laten onderzoeken.
Nadat begin deze week bleek dat de eiermonsters opnieuw verontreinigd waren, is het bedrijf geblokkeerd. De FAVV onderzoekt welke maatregelen er genomen moeten worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.