Pluimveehouderij

Achtergrond

Europese pluimveeslachters willen eerlijk speelveld

EU-pluimveevleesproductie stelt de norm voor de rest van de wereld, maar kent ook hoogste kostprijs.

De pluimveevleesproductie in de Europese Unie zet de standaard voor de rest van de wereld. Of het nu gaat om dierenwelzijn, gereduceerd gebruik van antibiotica of kwaliteit, de EU loopt voorop. Dat heeft wel tot gevolg dat de kostprijs het hoogste in de wereld is. Dat is reden tot zorg, vinden de Europese pluimveeslachters verenigd in Avec. Avec-president Paul Lopez bracht tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering in het Finse Helsinki nog eens fijntjes onder de aandacht dat er best voorwaarden aan de rest van de wereld mogen worden gesteld. ‘’Wij willen een goede balans tussen de Europese consumenteneisen enerzijds en de concurrentiemogelijkheid van onze producenten anderzijds.”

Labeling producten EU en non-EU

Avec constateert dat zogenoemde derde landen als Brazilië en Oekraïne pluimveevlees naar Europa exporteren die niet voldoet aan de hier geldende regels. ‘’Oekraïne wil wel voldoen, maar krijgt nog jaren de tijd om daar naartoe te werken.

De situatie met Brazilië is nog schever. Wij zien bij steekproeven tot wel 10% van de partijen afgewezen worden op kwaliteit en bacteriële besmetting. Hoe kunnen we zo’n land dan nog meer markttoegang geven in Mercosur-onderhandelingen?” Als het aan Lopez ligt, komt er 100% controle op import uit Brazilië.

Lopez pleit voor een heldere labeling van EU en non-EU producten, ook voor verwerkte producten. ‘’Wij kunnen prima uitleggen dat wij hele goede producten maken, maar dan moeten ze wel als zodanig herkenbaar zijn voor de consument.”

Pluimveedelen premium kwaliteit exporteren

In een bredere context bekeken, gaat het de Europese pluimveeslachters voor de wind. De consumptie op wereldschaal groeit en blijft volgens voorspellingen sterk groeien. De uitdaging ligt wel in het tot groei brengen van de export van producten van hoge waarde. Lopez: “In absolute hoeveelheden exporteert de EU meer dan het importeert. Echter, in euro’s is die situatie omgekeerd.” Debet daaraan is dat de bulk van de export bestaat uit inferieure delen, zoals vleugels, poten en looptenen.

Openhouden exportmarkten

Lopez vraagt de Europese Unie om hulp bij het openen en openhouden van exportmarkten. ‘’Het is voor ons als sector niet te verkroppen dat bijvoorbeeld Zuid-Afrika de grenzen dichtgooit. Vogelgriep wordt daarbij aangegrepen als argument, maar in werkelijkheid is het puur protectionisme. De Europese commissie mag daar best wat meer zijn tanden laten zien.”

Fabian Brockotter

Of registreer je om te kunnen reageren.