Pluimveehouderij

Achtergrond

Dreiging vogelgriep in Europa houdt aan

In Rusland en Engeland is hoogpathogene vogelgriep (H5N8) vastgesteld. De nieuwe gevallen van het virus zijn opnieuw een bevestiging dat het hoogpathogene H5N8-virus nog steeds rondwaart in Europa.

In Rusland en Engeland is deze week hoogpathogene vogelgriep (H5N8) vastgesteld. In Engeland bij een wilde knobbelzwaan. Dat heeft de hoogste Britse veterinair ambtenaar gemeld aan de OIE, de internationale organisatie voor dierziekten. Het gaat om één dood dier in North Norfolk. Het dier werd op 26 juli aangetroffen, de besmetting is op 4 augustus bevestigd en op 7 augustus gemeld aan het OIE. In Rusland betreft het een backyard-bedrijf met 64 vogels in Koerovskoe, iets ten oosten van Moskou. Deze meldingen komen kort nadat begin deze week in Italië op 3 kalkoenenbedrijven en 2 leghennenbedrijven ook de hoogpathogene H5N8 is bevestigd.

Europa is nog niet af van hoogpathogene H5N8-virus

De nieuwe gevallen van het vogelgriepvirus zijn opnieuw een bevestiging dat het hoogpathogene H5N8-virus nog steeds rondwaart in Europa. “Door de huidige fipronilzaak zou je bijna vergeten dat er nog andere zaken spelen in de pluimveehouderij”, vertelt Ben Dellaert, secretaris bij de koepelorganisatie voor de pluimveehouderij Avined. Dellaert waarschuwt de Nederlandse pluimveehouders dan ook om de bedrijfshygiëne goed op orde te houden en zeker niet uit het oog te verliezen.

Dellaert waarschuwt de Nederlandse pluimveehouders dan ook om de bedrijfshygiëne goed op orde te houden en zeker niet uit het oog te verliezen.

Ophokplicht opgeheven, hygiëneprotocol nog van kracht

Ook al is de ophokplicht sinds 19 april dit jaar al opgeheven, het hygiëneprotocol dat sinds vorig jaar november is ingegaan voor stalbezoek is nog steeds van kracht. Dat betekent dat stalbezoek is toegestaan, mits de hygiëneprotocollen worden toegepast: schoon erin en schoon eruit.

Ook gaat de monitoring van vogelgriep op dezelfde voet verder. Vrije-uitloophennen worden elk kwartaal onderzocht, zegt Dellaert die meldt dat ook de situatie van vogelgriep in Europa nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Wilde vogels

In Nederland worden incidenteel nog wilde vogels onderzocht door Wageningen Bioveterinary Research, aldus de NVWA, maar dit gaat om kleine aantallen. In mei dit jaar is voor het laatst vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels.

Of registreer je om te kunnen reageren.