Pluimveehouderij

Achtergrond

‘Samenwerking pluimveehouders loont’

Wim Thomassen is overtuigd van de kracht van samenwerking. Als directeur van coöperatie Biomeerwaarde Ei ziet hij de jaarlijkse eierprijs telkens stijgen. Later dit jaar wil de coöperatie de aangesloten leden een verzekering aanbieden tegen de gevolgschade van dierziektes.

Wim Thomassen zoekt als agrarisch ondernemer graag de samenwerking op: „Veel pluimveehouders opereren zelfstandig. Het is ieder voor zich. Ik vind dat niet handig. Onze leden denken aan de lange termijn en kijken verder dan hun eigen erf.” Zijn ervaringen als kalverhouder sterken hem in de gedachte dat dit lonend is. „De VanDrie Group regelt de afzet van onze kalveren. Dat zorgt voor een stukje zekerheid en een vaste basis.”

‘Bovenop de NOP-notering ontvangen aangesloten leden een plus van 26 cent per kilo’.

Biomeerwaarde Kip

In de biologische legpluimveehouderij pakt krachtenbundeling tot dusver ook goed uit, zo vindt Thomassen. Het begon met Biomeerwaarde Kip. Deze organisatie werd opgericht voor een betere afzet van uitgelegde bio-hennen. Die werden voorheen als gangbare kippen afgezet. „We beurden geen enkel extraatje. Dat vonden we niet terecht.” Biomeerwaarde Kip heeft zijn waarde inmiddels bewezen. Bovenop de NOP-notering ontvangen aangesloten leden een plus van 26 cent per kilo, met een minimale uitbetalingsprijs van 30 cent per kilo. De uitgelegde bio-hennen worden geslacht bij Van der Meer in Dronrijp (Fr.). De afzet en vierkantsverwaarding verloopt uitstekend. Een uitgelegde bio-hen levert nog ieder jaar meer op.

Wim Thomassen. Foto's: Herbert Wiggerman
Wim Thomassen. Foto's: Herbert Wiggerman

Gigantische verschillen

Het succes van Biomeerwaarde Kip leidde vier jaar geleden tot de oprichting van coöperatie Biomeerwaarde Ei. De veertig aangesloten biologische pluimveehouders houden gezamenlijk een kleine 500.000 hennen. „Het gaat om ongeveer een kwart van de markt”, aldus Thomassen. De aangesloten pluimveehouders beuren een vaste jaarprijs, die in november wordt vastgesteld. Dit jaar gaat het om 15,70 cent per ei, tegenover 15,15 cent vorig jaar. Alle leden beuren dezelfde prijs, ongeacht ligging of grootte. Dankzij Biomeerwaarde Ei is de biologische eierprijs gestegen, stelt Thomassen. „Op het moment dat wij onze prijs bekendmaken moeten er nog afspraken met de retail worden gemaakt. Handelaren weten dan hun inkoopprijs al. Dat was in het verleden niet zo.”

‘Het is een eerlijke en marktconforme prijs’.

Grote prijsverschillen

De coöperatiedirecteur is er nagenoeg zeker van dat de prijs van Biomeerwaarde Ei flink hoger is dan de gemiddelde uitbetalingsprijs. „De prijsverschillen in de biologische legpluimveehouderij zijn gigantisch groot. Het gaat om centen per ei. Een cent verschil komt per ronde al snel neer op € 3,00 per kip. Een bio-notering is er niet. Maar onze prijs wordt inmiddels wel als zodanig gebruikt. Het is een eerlijke en marktconforme prijs.”

Leden van de coöperatie Biomeerwaarde Ei spijkeren dit bord op hun stal.
Leden van de coöperatie Biomeerwaarde Ei spijkeren dit bord op hun stal.

Transparante boekhouding

De leden van Biomeerwaarde Ei versterken elkaar. Met het totale volume aan eieren hebben ze invloed en kunnen ze de markt optimaal bedienen. De coöperatie doet zaken met vijf Nederlandse en vijf Duitse pakstations. 90% van de eieren wordt in deze twee landen vermarkt. Een klein deel van de eieren gaat naar Denemarken. Lichte eitjes tot 53 gram gaan onder meer naar kokerijen en ververijen. „Deze eieren zijn minder waard”, aldus Thomassen, die verantwoordelijk is voor de afzet van de eieren. Dat kost hem vijf tot tien uur per week.

Biomeerwaarde Ei heeft geen geheimen voor haar leden. De coöperatie werkt met een transparante boekhouding. Tweemaal per jaar wordt er een ledenvergadering georganiseerd. Dan wordt onder meer besproken wat er met de winst gebeurt. De afgelopen jaren is die met goedkeuring van de leden gebruikt voor het opbouwen van een financiële buffer. „Onze leden ontvangen een rente-uitkering”, aldus Thomassen.

‘Pluimveehouders willen overtuigd worden van onze meerwaarde’.

Verschillende nieuwe leden

Pluimveehouders die zich aansluiten bij Biomeerwaarde Ei binden zich niet, stelt Thomassen. „We focussen ons op de eierprijs. Je blijft als ondernemer vrij om je eigen voer en hennen te kopen. Dat willen we ook zo houden. Zo voorkomen we dat andere partijen zich met ons gaan bemoeien. In het verleden zijn dergelijke samenwerkingsverbanden om die reden mislukt.”

Sinds de oprichting zijn er verschillende leden bij gekomen. „Het gaat niet hard, maar we groeien gestaag. Als coöperatie moet je je bewijzen. Pluimveehouders willen overtuigd worden van onze meerwaarde. Zij vinden het misschien ook lastig om afscheid te nemen van bestaande handelaren en pakstations”, aldus Thomassen.

Deze foto werd gemaakt in juni 2015, toen de biologische hennen lekker rondscharrelden in het wilgenbos achter de stal van Thomassen.
Deze foto werd gemaakt in juni 2015, toen de biologische hennen lekker rondscharrelden in het wilgenbos achter de stal van Thomassen.

Goede vraag naar biologische eieren

Vanwege de gunstige marktsituatie missen veel biologische legpluimveehouders waarschijnlijk de drang om de krachten te bundelen. Zij produceren voor een gezonde markt en voelen niet de behoefte om samen te werken. De financiële noodzaak ontbreekt simpelweg. De vraag naar biologische eieren is nog altijd goed. „Wij hebben inderdaad nog nooit rode cijfers geschreven. Maar het gaat vast een keer voorkomen dat het minder wordt. Ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren”, aldus Thomassen.

Gevestigde pakstations kunnen biologische pluimveehouders een prijs voor meerdere jaren aanbieden. Biomeerwaarde Ei stelt jaarlijks een uitbetalingsprijs vast. „Dat kan ons in de weg zitten. Banken willen graag zekerheid voor meerdere jaren”, aldus Thomassen.

‘Deze verzekering is een unicum in de Nederlandse pluimveesector’.

Verzekering

Biomeerwaarde Ei is continu op zoek naar het creëren van meerwaarde voor haar leden. Het aanbieden van een verzekering tegen de gevolgen van dierziektes is daar een mooi voorbeeld van. Nog dit jaar wil de coöperatie deze verzekering introduceren. Thomassen: „Dat is een unicum in de Nederlandse pluimveesector. We hebben contact met een Duitse verzekeringsmaatschappij. Over de grens werken ze al met zulke verzekeringen.” Thomassen verwacht dat de verzekeringspremie rond de 20 cent per 100 eieren gaat bedragen. „Het aanbieden van zo’n verzekering is een mooi voorbeeld van datgene wat je als coöperatie kan bewerkstelligen. Het is een stukje service richting onze leden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.