Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

‘Belangen pluimveehouders mogen geen wisselgeld vormen’

Aalt den Herder (48) heeft de functie van secretaris van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) overgenomen van Jan Brok. Hij draagt de pluimveesector een warm hart toe en gelooft in belangenbehartiging per individuele sector, zoals de NVP dat heeft georganiseerd, om te voorkomen dat belangen worden uitgeruild.

Natuurlijk moet je constructief samenwerken met andere sectoren en waar mogelijk gezamenlijk optrekken.

Waarom heeft u de functie van secretaris van de NVP aanvaard?

“Ik heb zelf geen pluimveebedrijf, maar wel affiniteit met en een grote voorliefde voor pluimvee. Die is ontstaan in de periode tussen mijn 14de en 25ste, waarin ik in de weekenden en vakanties werkte op een pluimveebedrijf met leghennen en eigen opfok. Het is een prachtige sector die ik een warm hart toedraag, ik kijk ernaar uit de belangen van de leden te behartigen.”

U heeft in de loop van de jaren veel ervaring opgedaan in diverse organisaties buiten de primaire sector, heeft u nog voldoende feeling met de pluimveehouder?

“Ik ben gaandeweg wel het directe contact met de primaire sector kwijtgeraakt, ondanks dat ik de sector altijd ben blijven volgen. Maar dat komt nu in rap tempo weer terug. Het is echter wel even aanpoten om alle details van lopende pluimveedossiers paraat te hebben. De basiskennis is er nog wel en voor de rest kan ik terugvallen op de sectoradviescommissies en collega-bestuurders, veelal actieve ondernemende pluimveehouders met prachtige bedrijven. En natuurlijk is het een kwestie van handen uit de mouwen, aan de slag, in gesprek met sectorgenoten en veel lezen.”

Den Herder: 'Samenwerken met andere sectoren is prima, maar mag nooit ten koste gaan van het eigen geluid van de pluimveesector'. - Foto: Koos Groenewold
Den Herder: 'Samenwerken met andere sectoren is prima, maar mag nooit ten koste gaan van het eigen geluid van de pluimveesector'. - Foto: Koos Groenewold

Wat gaat u als eerste oppakken bij de NVP?

  • Om te beginnen neem ik alle werkzaamheden van Jan Brok over, maar of dat allemaal past binnen de tijd die ik kan vrijmaken voor de NVP zal de toekomst leren. Ik acht het waarschijnlijk dat keuzes moeten worden gemaakt met focus op de belangrijkste thema’s. De speerpunten van de NVP voor 2017 zijn: a) pluimveerechten, mest en mestverwerking;
  • b) emissiearme pluimveehouderij- fijnstof, ammoniak en geur;
  • c) diergezondheid, antibiotica en DGF;
  • d) herkenbaarheid Nederlands product;
  • e) Ledenbetrokkenheid.

Het eerste van de dossiers waar ik inmiddels actief bij betrokken ben, betreft het actuele thema fijnstof. Dat kent twee sporen. Allereerst heeft de sector ambities en streeft naar een emissiearme pluimveehouderij die vitaal en duurzaam is, zoals ook verwoord in de toekomstvisie. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de feiten kloppen en een stevige basis vormen voor beleid. Het kan niet zo zijn dat we beleid maken op basis van rapporten waarvan onderzoekers zelf aangeven dat daarvoor vervolgonderzoek nodig is.

Het tweede thema dat ik ga oppakken is ledenbetrokkenheid en werving. De sector is gediend met een hoge organisatiegraad en korte lijnen. Als belangenbehartigers wil je het liefst namens een grote meerderheid van de ondernemers bij beleidsmakers aan tafel zitten. Dit tweede dossier ligt me goed, vanuit mijn achtergrond in marketing en communicatie.”

Is er in de relatief kleine pluimveesector ruimte genoeg voor meerdere belangenorganisaties?

Daarover wordt binnen de NVP verschillend gedacht. Mijn persoonlijke mening is dat we op termijn prima uit de voeten moeten kunnen met één belangenorganisatie voor de pluimveesector. De toekomst is echter lastig te voorspellen, maar ik zie de NVP niet onder de paraplu van LTO opereren. De verhoudingen met LTO/NOP zijn overigens goed. Daar waar mogelijk trekken we samen op en werken we constructief samen, zoals bijvoorbeeld met de gezamenlijke toekomstvisie ‘Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025’ (pdf 6,10 MB).

Waarom niet gezamenlijk met alle sectoren optrekken?

Samenwerken met andere sectoren is prima, maar mag nooit ten koste gaan van het eigen geluid van de pluimveesector. We willen niet dat de belangen van pluimveehouders wisselgeld vormen bij onderhandelingen, in thema’s die sectoroverschrijdend zijn.

Eén reactie

  • H.M. Hubers

    Veel succes Aalt! Ik vertrouw op een constructieve samenwerking. En wat de laatste alinea van dit artikel betreft, dit is mij uit het hart gegrepen! Ook LTO/NOP voorkomt dat de belangen van pluimveehouders wisselgeld vormen bij onderhandelingen in thema's die sectoroverschrijdend zijn, door deze onderhandelingen te laten voeren door ondernemende pluimveehouders! LTO/NOP doet dit onafhankelijk en is goed op de hoogte van de inzet van andere sectoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.