Pluimveehouderij

Achtergrond

College van Beroep stelt pluimveeslachterij in ongelijk

De NVWA heeft de vrijdag voor Pasen de erkenning van de pluimveeslachterij in Leek (Gr.) geschorst, nadat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven die dag het bezwaar van de slachterij tegen de schorsing had afgewezen.

Volgens de voorzieningenrechter zijn de problemen in de slachterij groot en hardnekkig, en rapporteert de NVWA – ondanks aangebrachte verbeteringen – nog steeds frequent optredende incidenten. Dat staat in de uitspraak van het College, die op woensdag 19 april is gepubliceerd.

Schorsing voorkomen door wetgeving naleven

Daarin staat ook dat de Staatssecretaris van EZ (lees de NVWA) op 23 november 2016 de slachterij had gemeld de erkenning te willen schorsen in verband met vastgestelde overtredingen (79) tussen 19 januari en 21 november 2016. De slachterij kon schorsing voorkomen door aan te tonen de wetgeving na te leven en haar kwaliteitshandboek aan te passen. Als de NVWA vanaf 23 november gedurende drie maanden opnieuw overtredingen zou constateren, zou op basis van het aantal en de ernst daarvan de erkenning al dan niet worden geschorst.

Opnieuw overtredingen

Omdat gedurende die drie maanden opnieuw overtredingen (71) zijn geconstateerd, onder meer van algemene hygiënevoorschriften en met betrekking tot dierenwelzijn, èn omdat het ingediende verbeterplan 1.0 volgens de NVWA onvoldoende waarborgen en garanties bood dat de slachterij in haar toekomstige bedrijfsvoering de wetgeving zal naleveren, wilde de NVWA de erkenning van de slachterij met ingang van 9 maart schorsen. Nadat de slachterij tegen deze schorsing in beroep was gegaan, had de NVWA de werking van het besluit tot schorsing opgeschort. De slachterij kreeg tot 11 april gelegenheid een aangepast verbeterplan in te dienen.

Vier verbeterplannen afgekeurd

Hoewel de NVWA de ingediende verbeterplannen 2.0 en 3.0 en het op 11 april ingediende verbeterplan 4.0 wel als verbeteringen beoordeelde, boden deze volgens de autoriteit nog steeds onvoldoende waarborgen en garanties voor naleving van de wetgeving met betrekking tot levensmiddelen, bescherming van dierengezondheid en dierenwelzijn. Daarom wilde de NVWA de erkenning op 12 april schorsen. Alle hiertegen door de slachterij ingebrachte tegenargumenten bij het College van Beroep vond de voorzieningenrechter onvoldoende aanleiding om dit besluit van de NVWA te schorsen.

Opstarten onder verscherpt toezicht

Pas wanneer de slachterij een goed onderbouwd plan van aanpak heeft gemaakt, mag het weer opstarten. Onder verscherpt toezicht. Daarbij wordt gekeken en beoordeeld of wat op papier staat ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast en uitgevoerd. Volgens de NWVA moet de slachterij daadwerkelijk in de praktijk alle procedures met betrekking tot hygiëne en dierenwelzijn toepassen. Een belangrijk onderdeel daarbij is (bij-)scholing/instructie van het personeel.

Of registreer je om te kunnen reageren.