Pluimveehouderij

Achtergrond

Vogelgriep in Duitsland treft vooral kalkoenensector

Duitsland kampt met de grootste vogelgriepepidemie ooit. De helft van het aantal geruimde dieren, meer dan 1 miljoen, bestaat uit kalkoenen. Aankomende zomer komt daardoor minder Duits kalkoenenvlees op de markt dan anders. Kansen voor exporteurs.

De vogelgriep treft de Duitse pluimveehouderij ongekend hard. Het nationale referentielaboratorium en seruminstituut Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) zei op 9 maart: “Meer dan duizend gevallen bij wilde vogels en meer dan tachtig uitbraken in pluimveebedrijven en dierenparken sinds november 2016 – Duitsland beleeft tot dusver de grootste vogelgriepepidemie.”

Sinds 9 maart zijn er zeker nog tegen de tien andere bedrijven besmet geraakt. Het aantal geruimde kippen, eenden en kalkoenen is de 1 miljoen allang en ver gepasseerd. De overkoepelende organisatie van de pluimveehouderij, het Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG), schat dat de economische schade die vogelgriepvirussen hebben berokkend, is opgelopen naar € 40 miljoen.

Kalkoenen vatbaarder dan ander pluimvee

Opvallend is dat vooral de kalkoenenhouderij vatbaar blijkt. Sinds november moesten volgens het marktbureau van de pluimveehouderij Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) meer dan 0,5 miljoen kalkoenen worden geruimd. Dat komt dus neer op rond de helft van het totale aantal. Duidelijk is dat kalkoenen minder weerstand tegen vogelgriep lijken te hebben dan andere soorten pluimvee. Daar staat tegenover dat de besmette kalkoenenbedrijven voor een aanzienlijk deel te vinden zijn in de regio Cloppenburg, een regio met niet alleen veel kalkoenenhouders, maar ook veel ander commercieel pluimvee.

De laatste drie uitbraken in deze regio vonden eind vorige week plaats. Met elke nieuwe uitbraak wordt ook een nieuwe periode van vier weken met een herbevolkingsverbod van kracht. De vraag dringt zich daarom op in hoeverre het aanbod aan Duits kalkoenenvlees daaronder te lijden heeft.

Tijdelijke krapte kalkoenenvlees

MEG stelt vast dat dit op dit moment nog niet het geval is, maar dat vanaf de zomer sprake zal zijn van een tijdelijke verkrapping. “Per jaar gaan in Duitsland rond de 37 miljoen kalkoenen naar de slacht. De geruimde kalkoenen komen daarom overeen met ongeveer 1% van het totale aantal slachtingen.”

“Onder de getroffen kalkoenenstapels waren echter ook ouderdierenbedrijven. Dat heeft een wat groter effect op de markt, want elk kalkoenhen kan per legperiode van tussen de 24 en 26 weken 70 tot 90 eieren leggen. Het verlies aan ouderdieren heeft voor de middellange termijn een wat grotere invloed op het aantal slachtingen”, legt het marktbureau uit. Tekorten verwacht het echter niet, omdat automatisch meer zal worden geïmporteerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.