Pluimveehouderij

Achtergrond 4 reacties

'Lastig om extra kosten conceptkuiken vergoed te krijgen'

Voor vleeskuikenhouders blijft het een spanningsveld om een opbrengstprijs te krijgen die kostprijsdekkend is. Dat geldt niet alleen voor reguliere kuikens, maar ook voor conceptkuikens.

Dit constateer Jan Verhoijsen, voorzitter vleeskuikens blij LTO/NOP. Hij staat positief tegenover de opmars van conceptkuikens, maar plaatst er ook kanttekeningen bij. Een reële opbrengst voor vleeskuikenhouders die kiezen voor deelname aan een concept, is volgens Verhoijsen een eerste voorwaarde.

Heeft u signalen dat het vleeskuikenhouders mankeert aan een goede opbrengstprijs voor conceptkuikens?

“De afgelopen jaren zijn diverse vleeskuikenhouders overgestapt naar het houden van conceptkuikens. Het vlees van deze kuikens komt terecht op een totaal andere afzetmarkt dan het vlees van reguliere kuikens. De opbrengstprijzen van conceptkuikens zouden dan ook los moeten staan van die van reguliere vleeskuikens. We zien in het veld echter dat slachterijen toch geneigd zijn om de opbrengstprijs van conceptkuikens de prijs van reguliere kuikens te laten volgen; met name als sprake is van een neerwaartse trend. En dat heeft negatieve gevolgen voor de marge van de conceptkuikenproducenten.”

De marge staat onder druk?

“Ook bij de conceptkuikens zien we dat we dat primaire producenten het eerst aan de beurt zijn als vraag en aanbod tijdelijk minder goed op elkaar aansluiten. Het lukt retailers nog niet altijd even goed om de nieuwe kip goed kwijt te raken. Vooral vierkantsverwaarding, dus alle onderdelen van de kip voor een goede prijs verkopen, is lastig."

Jan Verhoijsen: "Ook bij de conceptkuikens zien we dat primaire producenten het eerst aan de beurt zijn als vraag en aanbod tijdelijk minder goed op elkaar aansluiten. Het lukt retailers nog niet altijd even goed om de nieuwe kip goed kwijt te raken". - Foto: Bert Jansen
Jan Verhoijsen: "Ook bij de conceptkuikens zien we dat primaire producenten het eerst aan de beurt zijn als vraag en aanbod tijdelijk minder goed op elkaar aansluiten. Het lukt retailers nog niet altijd even goed om de nieuwe kip goed kwijt te raken". - Foto: Bert Jansen

"Het is iedere keer weer de boer die het gelag betaalt. Van ons wordt voortdurend verwacht dat we ‘Mercedes-kwaliteit’ produceren voor een ‘Fiat Panda-opbrengstprijs’. En daar verzetten we ons tegen als belangenbehartiger. Net als andere schakels in de productiekolom moet een pluimveebedrijf bestaansrecht hebben; en dat begint met een redelijke marge. Retailers hebben op dit punt ook een verantwoordelijkheid richting vleeskuikenhouders die zijn omgeschakeld naar de productie van conceptkuikens. Zo'n omschakeling is vrijwel altijd gepaard gegaan met flinke investeringen. Vleeskuikenhouders moeten de ruimte krijgen om die terug te verdienen.”

Wat betekent de opmars van de houderij van conceptkuikens naar reguliere houderij voor de Nederlandse pluimveevleessector?

“In het algemeen zijn we als LTO/NOP positief over deze ontwikkeling. We willen als ondernemers produceren waar vraag naar is. Als er vanuit de maatschappij vraag is naar vlees van conceptkuikens, is het aan ons als vleeskuikenhouders om daar invulling aan te geven.”

Toch klinkt u niet onverdeeld enthousiast.

“Retailers hebben vrijwel allemaal de reguliere kip vervangen door een conceptkip. Het is jammer dat consumenten daarmee een echte keuze onthouden wordt.

Ook al omdat er toch vraagtekens te plaatsen zijn bij de duurzaamheid van conceptkuikens. Zowel het verbruik van energie als dat van voer zijn fors hoger per kilo vlees. Het energieverbruik neemt zelfs kwadratisch toe. Dat komt door de lagere stalbezetting en de langzamere groei, waardoor conceptkuikens minder warmte produceren. Dit betekent dat houders van conceptkuikens in de winter fors meer moeten stoken dan houders van reguliere kuikens.”

Laatste reacties

 • Joerissen

  Toch blijf ik het erg vreemd vinden dat zo'n conceptkuiken als duurzaam wordt beschouwd terwijl er meer energie en grondstoffen nodig zijn voor de productie. Vervolgens betaald de boer het gelag. Vreemde constructie.

 • WGeverink

  Duurzaam en politiek correct worden continu door elkaar gehaald Joerissen. Ook door de redactie van Boerderij.nl. Die woorden zijn gewoon te moeilijk.

 • Joerissen

  Ik denk dat die kuikenknuffelaars van AH, PvD en Wakker Dier toch niet zo wakker zijn als ze wel denken!

 • new kids

  Voor de voerfabrieken is een slechtere voederconversie ook gunstig, want uiteindelijk moet het vlees er wel komen. Op de langere termijn zal er dus staluitbreiding zijn op basis van dezelfde aantallen dieren met een grotere voeromzet als gevolg. Dat heeft dus helemaal niks met milieuverbetering van doen, het is gewoon puur slecht voor onze aardkloot.

Of registreer je om te kunnen reageren.