Pluimveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Pluimveeslachterijen werken schoner

Op kippenvlees worden minder verontreinigingen aangetroffen dan twee jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers van duizenden inspecties die de Nederland Voedsel- en Warenautoriteit sinds april 2015 heeft uitgevoerd.

Het gaat om dagelijkse steekproeven bij achttien grote pluimveeslachterijen. Die slachten nagenoeg de gehele Nederlandse productie.

Bij meer dan 90% van die steekproeven werd het afgelopen jaar geen enkele verontreiniging aangetroffen op het kippenvlees dat de koeling ingaat. Eerder was dit bij 74% het geval.

‘Veel verbeteringen nodig’

Ondanks deze vooruitgang zijn er ook nog veel verbeteringen nodig, aldus de NVWA. Dat maken de controles duidelijk, die toezichthoudend dierenartsen van de NVWA op risico-onderdelen uitvoeren. Het gaat dan met name om het reinigen en ontsmetten van vervoersmiddelen, het schoonhouden van bedrijfsruimten en apparatuur en om de persoonlijke hygiëne van het personeel.

Ook de naleving van de regels voor dierenwelzijn moet beter. Aandachtspunten zijn het uitladen, kantelen van kratten en de waterbadbedwelming.

Nepluvi op hoofdlijnen positief

Brancheorganisatie Nepluvi is op hoofdlijnen positief over de NVWA-rapportage. In een reactie zegt Nepluvi dat uit de NVWA-cijfers blijkt dat de Nederlandse pluimveeslachterijen gemiddeld genomen goed scoren in de naleving van regelgeving. Bij ruim 83% van de 25.000 metingen die tussen april 2015 en december 2016 zijn uitgevoerd, zijn geen afwijkingen vastgesteld.

Op enkele punten is de score lager. Daar had Nepluvi met de NVWA in gesprek willen gaan om te doorgronden wat de achterliggende oorzaken zijn. Hierover biedt het rapport van de NVWA onvoldoende houvast, volgens Nepluvi. De gevonden percentages op zich zeggen niets over de aard en ernst van de afwijking.

Nog geen rapportage over bevindingen NVWA

Nepluvi vraagt al langer dan een jaar om een rapportage over de bevindingen van de NVWA, om meer inzicht te krijgen in gevonden tekortkomingen, zodat deze ook effectief kunnen worden opgepakt door de pluimveevleessector en de betreffende slachterijen en verwerkers. Hier heeft de NVWA tot dusverre geen gehoor aan gegeven. Nepluvi-voorzitter Gert-Jan Oplaat: “Bij de NVWA ligt de prioriteit van boeters uitschrijven hoger dan het realiseren van verbeteringen.”

Voor een deel hebben de lagere scores betrekking op onderdelen waarover Nepluvi het pertinent oneens is met de controlesystematiek van de NVWA. Onder meer met betrekking tot de bezoedeling van karkassen. Daar controleert de NVWA niet alleen op voedselveiligheid, maar ook op kwaliteit. Terwijl de slachterijen verantwoordelijk zijn voor kwaliteitscontrole. Over die controlesystematiek heeft Nepluvi eerder aangekondigd juridische procedures te gaan voeren. Die zijn inmiddels in gang gezet.

‘25.000 metingen in anderhalf jaar tijd’

De Nederlandse pluimveeslachterijen staan onder permanent toezicht van de NVWA en worden dagelijks intensief getoetst op het naleven van de geldende regelgeving op bijvoorbeeld hygiëne en dierenwelzijn. Dit resulteerde volgens Nepluvi in maar liefst 25.000 metingen in anderhalf jaar tijd – per slachterij ruim 1.300 metingen – waardoor de sector behoort tot de bedrijfstakken met de zwaarste controledruk.

Laatste reacties

  • Wittede

    Ha! Omroep Gelderland en de nos kwamen gisteren met hele andere conclusies over Gelderse slachterijen. Hoe dan ook, ze moeten de rotte appels in de keten vele malen harder straffen.

  • WGeverink

    Onze NVWA heet CFIA. De CFIA controleerd de zelfde zaken als de NVWA. Ze zetten de lijn ook stil als de noodzaak zich voor doet. De CFIA heeft niet de taak om rond te gluren of er nog iets te bekeuren valt. De CFIA is in de slachterij om te zorgen dat het product humaan is geproduceerd en veilig is voor de consument. De CFIA is er ook om de slachterij te adviseren en ze te helpen voldoen aan de eisen van een nieuw export land bijvoorbeeld. Ook wordt inspecteurs geleerd om te kijken naar bv hoe de varkens van de truck af komen in plaats van of er op papier mischien te veel varkens geladen zijn of niet. Voor een varken dat een half uur van de slachterij opgroeid vergeleken met een varken die een trip maakt van 1500 km maakt nogal een verschil voor de beladingsdichtheid en de hoeveelheid benodigd strooisel. De CFIA schrijft heel zelden een boete uit maar krijgt het werk wel gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.