Pluimveehouderij

Achtergrond

Brussel houdt star vast aan regels vrije uitloop

De speciale status voor vrije-uitloopeieren gaat verloren, nu de ophokplicht in verband met vogelgriep al 12 weken van kracht blijft. Ondanks zware druk, geeft de Europese Commissie geen krimp.

Legkippen moeten de gehele dag over een vrije uitloop in de open lucht beschikken, om gekwalificeerd te worden als vrije-uitloophen. De Europese verordening van 23 juni 2008 over de handelsnormen voor eieren geeft op die regel een uitzondering: als om veterinaire redenen beperkingen aan de vrije uitloop worden opgelegd "kunnen eieren toch als 'eieren van hennen met vrije uitloop' in de handel worden gebracht", aldus een bepaling bij de verordening. Die uitzondering geldt 'zolang de beperking van toepassing is, doch in geen geval gedurende meer dan 12 weken'.

12 weken zijn voorbij

Die regel zit de pluimveehouders met vrije-uitloopkippen nu dwars. Op 1 februari was de periode van 12 weken voorbij sinds de instelling van de ophokplicht in verband met de grote druk van het vogelgriepvirus in wilde vogels in Nederland. Al meer dan anderhalve maand wordt in verschillende geledingen druk op de Europese Commissie uitgeoefend om dit probleem te tackelen. Op de laatste dag van januari was alle hoop gevestigd op een vertrouwelijke bijeenkomst tussen Europarlementariërs en Europees landbouwcommissaris Phil Hogan. Hogan trof een eensgezinde landbouwcommissie van het Europees Parlement tegenover zich, maar ging desalniettemin niet overstag.

Mogelijkheden op langere termijn

Hogan zei dat hij wilde kijken wat de juridische mogelijkheden op langere termijn zijn om dit probleem op te lossen. Daarmee is de acute nood van de vrije-uitloopbedrijven echter allerminst gelenigd. Er worden nu oplossingen bedacht waardoor de consument afgewaardeerde vrije-uitloopeieren in de supermarkt herkent. Het is de vraag of dat financieel enig soelaas biedt. Na Nederland krijgen ook leghennenhouders in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op korte termijn met dit probleem te maken.

Vogelgriep in 16 lidstaten

Inmiddels hebben 16 lidstaten te maken met uitbraken van vogelgriep op in totaal 574 bedrijven, aldus Hogan. Toen staatssecretaris Martijn van Dam de kwestie vorige week met enige urgentie aan de orde stelde in de vergadering van landbouwministers kreeg hij naar verluidt de steun van verschillende lidstaten, waaronder Oostenrijk, Finland, België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Bulgarije, Kroatië en Denemarken. Brede steun lijkt logisch: de ophokplicht treft 80% van alle vrije-uitloopkippen in de Europese Unie.

Opmerkelijke opstelling Duitsland en Frankrijk

Opmerkelijk was echter de vrij formele opstelling van Duitsland, dat ondanks de dreigende problematiek voor zijn eigen pluimveehouderij, hecht aan de strikte naleving van de Europese verordening. En ook Frankrijk gaf geen steun aan het idee om op korte termijn (financiële) steun aan de vrije-uitloopbedrijven te geven. Maar op lange termijn zien ook de Fransen de noodzaak van verandering van de regels in.

Voor de Britten (waar de helft van de pluimveehouderij bestaat uit vrije-uitloopbedrijven) kan de Europese starheid mogelijk de grootste gevolgen hebben. Volgens de Britse boerenbond staat het voorbestaan van de vrije-uitloopbedrijven op het spel.

Of registreer je om te kunnen reageren.