Pluimveehouderij

Achtergrond 5 reacties

Protocol voor bemonstering voorraad fipronil-mest

Pluimveeorganisatie Avined heeft overeenstemming bereikt met de NVWA over het protocol voor de kanalisatie van bemonstering van mestvoorraad.

Met dit protocol is het mogelijk om meerdere mestvoorraden op hetzelfde moment te laten bemonsteren, af te sluiten en te verzegelen. Het doel van het protocol is schone mest te kunnen afvoeren via reguliere afzet. Als uit de analyse van het mestmonster blijkt dat de betreffende mestvoorraad voldoet aan de normen voor fipronil (en amitraz), mag de mestvoorraad regulier worden afgezet. Mest met een te hoog gehalte mag alleen worden afgezet naar BMC, ANR of Rendac. Mengen van schone mest met verontreinigde mest is nadrukkelijk verboden.

Avined maakte het protocol op vrijdagavond 22 december bekend, maar vermeldde erbij nog bezig te zijn met het regelen van de laatste praktische zaken. Dat betekent dat het dus nog wel een paar dagen kan duren voordat Avined dit protocol daadwerkelijk kan uitvoeren.

Samenwerken met onafhankelijke monsternemende organisatie

Voor het bemonsteren van de mestvoorraden wordt samengewerkt met een onafhankelijke monsternemende organisatie (OMO). De controleur van OMO is gespecialiseerd in het nemen van mengmonsters van grote hoeveelheden mest. De OMO-controleur neemt bij de uitvoering van het kanalisatieprotocol het mestmonster onder toezicht van een NVWA-inspecteur. Door die werkwijze wordt het mestmonster een ‘ambtelijk genomen monster’, waarmee de NVWA de mestvoorraden kan vrijgeven.

Nadat de OMO een mestmonster heeft genomen, moet de bemonsterde mestvoorraad worden afgesloten en verzegeld. Het protocol beschrijft hoe pluimveehouders containers, trailers, achterwagens, overkappingen, loodsen en mesthopen moet afsluiten. Zij moeten hier voorbereidingen voor treffen voordat de OMO- en NVWA-inspecteur komen, zodat de afsluiting en verzegeling van de mestvoorraad snel kan verlopen.

Uitstel aanvragen mestverwerkingsplicht 2017

Pluimveehouders die momenteel geblokkeerd zijn vanwege een verontreiniging met fipronil, kunnen problemen hebben om te voldoen aan hun mestverwerkingsplicht over het jaar 2017. Deze bedrijven kunnen daarvoor uitstel aanvragen. Ze moeten zich daarvoor vóór 31 december telefonisch melden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarbij dienen zij hun relatienummer en de omvang van de resterende mestverwerkingsplicht in kilo’s fosfaat over 2017 op te geven. Bedrijven kunnen hun verplichting voor het verwerken van mest over 2017 voldoen in 2018. In januari 2018 krijgen de bedrijven een schriftelijke bevestiging van deze uitgestelde mestverwerkingsplicht.

Eind 2018 bekijken NVWA en RVO.nl in de controle op de mestverwerkingsplicht over het jaar 2018 of de bedrijven aan de mestverwerkingsplicht 2017 in 2017 en in 2018 hebben voldaan.

Monsternames NVWA in verband met AI

NVWA blijft op verzoek monsternames uitvoeren om stallen vrij te krijgen voor eieren, dieren en/of mest. In verband met de AI-situatie zijn wel extra voorzorgsmaatregelen genomen en houden de monsternemers zich aan alle hygiëneprotocollen. Avined heeft met de NVWA afgesproken dat een NVWA-monsternemer maximaal één bedrijf per dag bezoekt.

Laatste reacties

 • Maas1

  Het zal wel zo wezen dat het opmengen van schone mest met verontreinigde mest verboden is, hoe is het dan mogelijk dat licht verontreinigde grond opgemengd kan worden met zwaar(der) verontreinigde grond zodat het in een andere categorie valt en b.v. ingezet kan worden voor geluidswallen e.d.!!

 • husky

  Omdat ze de boer willen kleineren @Maas1

 • mtseshuis

  triest

 • kuiken007

  drama dit protocol
  hoe kan avinet nu met zoiets instemmen
  camera's moeten er op de hoop gezet worden om te kunnen kijken of er iets mee gebeurt
  via uienzaad komt 100x meer op een perceel terecht

 • Hilhorst100

  Vreselijke overheid, meten met 2 maten, de boer als prooi. Een molecuul fipronil in mest wat erg zeg. Ondertussen wel alles vervuilen met vuurwerk grote vreugdevuren, en medicijnresten in mensen..........

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.