Pluimveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Frustratie over uitvoering fipronil-normen

De frustratie in de pluimveesector is groot over de normen die de Nederlandse overheid hanteert voor fipronil in eieren. ‘Het is pure willekeur’.

Ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Bruno Bruins (Medische zorg en Sport) melden woensdag in een kamerbrief dat nog altijd fipronil wordt gevonden bij eieren in supermarkten.

“Nogal wiedes als je bedrijven vrijgeeft op stalniveau en de NVWA dan vervolgens op doosjesniveau gaat zoeken”, aldus Anevei-voorzitter Hubert Andela, die weinig goeds te zeggen heeft over het gevoerde beleid.

Pluimveebedrijven worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vrijgegeven wanneer de monsterresultaten van eieren minder dan 0,01 mg/kilo fipronil bevatten. Daarbij wordt gerekend met een meetonzekerheid ten opzichte van de wettelijke MRL-norm van 0,005 mg/kilo. De NVWA wijst hen vervolgens op hun eigen verantwoordelijkheid om geen eieren boven die MRL in de handel te brengen.

‘Zelfs bij die extreem lage norm, die onder de detectiegrens ligt en waarmee een stal officieel volledig fipronil-vrij zou zijn, blijft er kans dat je eieren boven de MRL-waarde vindt’

Andela: “Als de uitslag van een stal onder de MRL zit, weet je eigenlijk zeker dat een deel van de eieren boven de MRL zit, want er is een behoorlijke spreiding tussen delen van de stal, kippen en eieren.” Maar dat eieren boven de MRL uit een vrije stal komen, is bijna niet te voorkomen, schetst de voorzitter van de eierhandelorganisatie. Een toxicoloog van GD heeft berekend dat bij het hanteren van een norm van 0,001 op stalniveau 90% van de eieren onder de MRL zal zitten. Zelfs bij die extreem lage norm, die onder de detectiegrens ligt en waarmee een stal dus officieel volledig fipronil-vrij zou zijn, blijft er kans bestaan dat je eieren boven de MRL-waarde vindt.

Aangekomen pallets eieren controleren

De Anevei adviseert zijn leden nog vaker op pakstations aangekomen pallets eieren steekproefsgewijs te controleren. Nu er de laatste weken steeds meer geruide koppels kippen zijn vrijgegeven, neemt het risico toe dat eieren boven de MRL-waarde opduiken. Dat die in Nederlandse supermarkten gedetecteerd worden, is niet vreemd voor Eric Hubers, voorzitter van de pluimveevakiloroep LTO/NOP. “Dat zit ingebakken in het feit dat getroffen bedrijven voor het merendeel in het deel van het land zitten waarvandaan van oudsher de supermarkten bediend worden.”

Voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders Hennie de Haan is verontwaardigd over hoe de overheid de fipronil-normen toepast. "Het is pure willekeur." - Foto: ANP
Voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders Hennie de Haan is verontwaardigd over hoe de overheid de fipronil-normen toepast. "Het is pure willekeur." - Foto: ANP

Hennie de Haan: ‘Het is pure willekeur’

Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, spreekt van willekeur dat de fipronil-normen in eieren zo streng gehanteerd worden. “Vooropgesteld: het hoort er niet in te zitten. Maar je moet 1.742 eieren per dag eten op de MRL-waarde om kans te hebben er ziek van te worden. Het past niet na 4,5 maand drama te zeggen dat de MRL-waarde in beton gegoten zit. Als je dat voor alles doet, dan nog akkoord; maar voor rijstwafels geldt dat blijkbaar niet en wordt er wel rekening gehouden met een meetonzekerheid. Dan is het pure willekeur.”

‘NVWA moet ook bij stallen rekening houden met meetonzekerheid’

Vertegenwoordigers van de pluimveesector pleiten daarom al weken bij de overheid voor een in de praktijk meer werkbaar beleid. Bij veruit het grootste deel van de in de supermarkt aangetroffen eieren blijft de overschrijding van de MRL onder de norm van 0,01 mg/kilo die de NVWA zelf hanteert voor vrijgave, aldus Hubers. “De NVWA moet die meetonzekerheid meenemen in de rest van de keten,” vindt hij. “Op de stalspreiding in uitslagen kun je iemand niet afrekenen. Dan moet je zeggen dat je een nultolerantie hanteert, en zeg je dus eigenlijk dat miljoenen geruide kippen alsnog gedood moeten worden. Het lijkt wel of ze onnodig de schade alsmaar groter maken.”

Laatste reacties

  • puinhoop

    IKB doet toch bijna hetzelfde. Wie staat er nu op en zegt het is genoeg! Maar schijnbaar moeten er nog meer boeren omvallen. Scheelt weer fijnstof: de 2e agenda van Den Haag!!!!

  • Barneveldsei

    Fijnstof van auto's en vuurwerk mag wel, om dat fijnstof op te ruimen moeten de boeren luchtwassers aanschaffen om het te filteren. En krijgen ze zo wie zo de schuld in de schoenen geschoven.

  • Gat

    Rijstwafels aan de kippen voeren, die mochten 20% boven de norm zitten.

Of registreer je om te kunnen reageren.