Pluimveehouderij

Achtergrond 5 reacties

Afschaffen POR drijft prijs pluimveerechten omhoog

Het besluit om de POR-regeling af te schaffen heeft verstrekkende gevolgen en drijft de prijzen van productierechten omhoog. Vanwege de fipronil-crisis is er daarentegen een ruim aanbod van leaserechten, zeker in regio Overig.

Het besluit om de POR-regeling af te schaffen heeft de prijs van productierechten flink omhooggedreven. Pluimveehouders die nu informeren naar de aanschaf van kooprechten worden geconfronteerd met ongekend hoge prijzen. Het beëindigen van de POR-regeling heeft voor een aantal pluimveehouders mogelijk verstrekkende gevolgen. Zoals de vlag er nu bij hangt, moeten zij alsnog investeren in productierechten.

Voor ondernemers die al hebben geïnvesteerd in duurzame stallen en hun mestverwerking op orde hebben is dat wrang. Deze pluimveehouders worden straks met extra kosten opgezadeld. Banken eisen immers steeds vaker dat er voldoende eigen productierechten onder het bedrijf zitten.

Naar de rechter voor behoud POR-regeling

Het afschaffen van de POR-regeling wordt door belangenorganisaties LTO/NOP en NVP aangevochten. Samen met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) stappen zij naar de rechter om de regeling te behouden.

Het lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk dat er op korte termijn iets verandert aan de hoge prijzen voor kooprechten. Met het oog op het verkrijgen van de derogatie heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangegeven dat er geen ruimte is op het verlengen van de POR-regeling. De POR-regeling biedt ruimte voor 1,2 miljoen pluimveerechten.

Prijs pluimveerechten ongekend hoog

Pluimveehouders moeten diep in de buidel tasten om pluimveerechten aan te schaffen. Kooprechten in concentratiegebied Zuid kosten medio november € 21,50 per eenheid. Er is niet of nauwelijks aanbod van productierechten, terwijl er wel vraag is. Pluimveehouders in Regio Zuid lijken vooralsnog niet bereid om rechten aan te schaffen voor deze ongekend hoge prijs. De handel verloopt dan ook moeizaam en blijft achter in vergelijking met voorgaande jaren. Dat geldt eveneens voor de handel in leaserechten. Die kosten in Regio Zuid € 2,20 tot € 2,25 per eenheid. De afgelopen weken zijn in concentratiegebied Zuid enkele transacties gedaan voor deze prijzen. Daarbij ging het om partijen variërend van 2.000 tot 15.000 eenheden.

In de regio’s Oost en Overig kosten productierechten momenteel meer dan € 20 per eenheid. Ook in deze regio’s komt de handel traag op gang. Transacties worden amper gedaan. Productierechten worden wel gevraagd, maar er is weinig aanbod. De prijzen van leaserechten lopen in beide regio’s sterk uiteen. In regio Oost kosten leaserechten € 1,90 tot € 2 per eenheid.

Ondoorzichtige markt

Intermediairs spreken van een ondoorzichtige markt waarin de prijs van leaserechten de afgelopen weken snel is opgelopen. Dat maakt het volgens hen lastig om vragers en aanbieders bij elkaar te brengen en transacties te sluiten. Een ruim aanbod van leaserechten is vooral in Regio Overig merkbaar. Leaserechten kosten er medio november 55 tot 60 cent per eenheid. Dat zijn lage prijzen, zeker in vergelijking met voorgaande jaren. Vanwege de fipronil-crisis zijn er veel leaserechten vrijgekomen. Het ruime aanbod heeft de vraagprijs van leaserechten doen zakken.

Intermediairs zien de handel in pluimveerechten later op gang komen dan in andere jaren. Zij verwachten richting de feestdagen dan ook nog de nodige drukte.

Laatste reacties

 • Tuig

  Alle mest die naar het buitenland gaat valt toch onder verwerking. Wat boeren hadden het geluk om vrijgesteld te worden van rechten. De rest had pech. Volgens mij stond de einddatum ook vast.

 • kuiken007

  jaren gratis pluimveerechten
  de meestal kleinere pluimveebedrijven moesten altijd huren of kopen om de boel sluitend te krijgen!!!

 • lieke2009

  Het is net of een ieder die een duurzame stal had gebouwd en de mest laat verwerken aan de por kon meedoen, maar helaas was het maar voor een heel beperkt groepje die was ingeloot!! Tevens stond er direct in"tijdelijke ontheffing pluimvee en varkensrechten "dus nu niet net doen dat het een verrassing is. Het is gewoon vraag en aanbod wat de prijs bepaalt.

 • fietskip

  De rechten waren geldig totdat die met diezelfde einddatum afgeschaft zouden worden.
  Heel simpel , het ene niet dan ook het andere niet.
  Als je meteen bereid bent om de pluimveesector met 1,2 miljoen rechten in te krimpen snap ik dat niet.
  Als je tegen bent omdat het slechts een loting was moet je bij diezelfde overheid zijn die die loting uitschreef, en niet bij de pluimveehouders.
  Ik zou de sector liever niet laten krimpen.
  Mij maakt het niets uit of de por blijft of dat de rechten eraf gaan.

 • lieke2009

  Denk ook eerder dat de rechten prijs stijgt doordat de legpluimveehouders zonder fipronil veel geld verdienen,(volgens boerderij het hoogst in 14 jaar) dus denk dat dat de prijs zo enorm opjaagd!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.