Pluimveehouderij

Achtergrond

Tien fijnstofreducerende innovaties onder de loep

Sinds eind september 2017 voert Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), onderdeel van Poultry Expertise Centre in Barneveld, pilots uit door middel van metingen in praktijkstallen met tien innovatieve, emissiereducerende technieken.

Een onafhankelijk expertpanel heeft tien innovatieve, emissiereducerende technieken geselecteerd om de fijnstofproblematiek te tackelen. Naar aanleiding van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij zijn pilots opgestart met een focus die in eerste instantie op fijnstofreductie in de pluimveesector ligt. Bij de keuze voor een innovatie keek het expertpanel onder meer naar de kosten per dierplaats per jaar in relatie met te verwachten reductie, toepasbaarheid in bestaande stallen en verbetering van het binnenklimaat.

1.   Animal Life Plus Poultry van Animal Life Plus B.V.
2.   UV-deken van Aquamar
3.   Luchtzuiverende led-verlichting van Freshlight Agri
4.   Warmtewisselaar van Granovi
5.   Droge Stoffiltering van Inno+/Big Dutchman
6.   ASPRA Agro-luchtreiniger van Smits Agro – VFA Solutions   
7.   PAMARES Agro van StatiqAir B.V.
8.   Octafil van Veko Ventilatie/ITB Companies
9.   Trion+ van Jansen Poultry Equipment, Scan-Air, Gasolec
10. Fijnstofreductie door ionisatie van Optiklep/Serutech

Projectmanager Jan Workamp: “We willen komen tot het kengetal ‘kosten per dierplaats per jaar per 10% reductie’, een fijnstoftechniek die meer reduceert mag ook meer kosten”. Iedere innovatie wordt op één praktijkbedrijf uitgetest door plaatsing in één stal van twee (vrijwel) identieke stallen, of er wordt in één stal 24 uur gemeten met de apparatuur aan en dan weer 24 uur uit. Workamp: “Dit gebeurt volgens een protocol waarover het PEV nog in overleg is met het ministerie van IenM. Waarschijnlijk gaan we om de vier weken een meting uitvoeren op in totaal zes momenten.”

Innovatie beschikbaar gesteld en geïnstalleerd door leverancier

Inmiddels hebben alle financiers van dit project toegezegd. Het gaat daarbij om de FoodValley-gemeentes, het ministerie van Economische Zaken, de provincie Gelderland en de pluimveesector (AVINED). In de loop van september 2017 zou worden bekendgemaakt welke pilots vanaf wanneer worden opgestart. Door de fipronil-crisis is dit uitgesteld. Bij de beoogde opzet wordt de innovatie beschikbaar gesteld en geïnstalleerd door de leverancier.

Workamp zei in september: “Uiteraard wordt de voortgang van dit project sterk beïnvloed door de fipronil-affaire. We gaan daarom geleidelijk van start en beginnen eind september bij twee pluimveehouders waar de innovatieve techniek al voor de crisis is geïnstalleerd.”

Animal Life Plus Poultry van Animal Life Plus B.V.

Het Animal Life Plus Poultry-systeem van Animal Life Plus B.V. brengt gunstige micro-organismen in de stal. Deze micro-organismen binden het stof in de stal, waarna het op de grond valt. Hierdoor ontstaat een schoon stalklimaat waar mens en dier van profiteren. De positieve micro-organismen die door het volautomatische systeem in de stallucht worden gebracht, zorgen tevens voor een aanzienlijke ammoniak- en geurreductie.

Terug naar het begin

UV-deken van Aquamar

De Aquamar UV-deken werkt op basis van uv-ionisatietechniek, een techniek waarmee je micro-organismen en salmonella kunt doden in lucht, water en op oppervlakten. De uv-ionisatietechniek die Aquamar gebruikt tast de DNA-structuur van micro-organismen aan, zodat deze direct geëlimineerd worden, verder is vermenigvuldiging van micro-organismen niet langer mogelijk. Doordat de lucht zwaarder wordt, vindt er clustering van fijnstofdeeltjes plaats waardoor ze naar de grond dalen. De Aquamar UV-deken wordt als unit bovenin de ruimte geplaatst, zodat optimaal gebruikgemaakt wordt van natuurlijke luchtstromen die aanwezig zijn in de ruimte. In de unit bevinden zich, afhankelijk van de benodigde capaciteit, enkele hoogwaardige ioniserende uv-lampen. Door gebruik te maken van parabolische lamellen ontstaat een effectieve zone waarin zeer hoge eliminatie van micro-organismen wordt gerealiseerd. De Aquamar UV-deken is veilig voor mens en dier.

Terug naar het begin

Luchtzuiverende led-verlichting van Freshlight Agri

De luchtzuiverende led-verlichting met ionisatie van Freshlight Agri is speciaal door de combinatie van negatieve ionisatie en fullspectrum zonlicht. Door middel van negatieve ionisatie maakt het fijn stof een verbinding met andere deeltjes in de lucht en clustert tot grotere deeltjes, waarna het neer slaat. Het residu kan samen met de mest worden afgevoerd. Naast de eliminatie van fijn stof wordt ook geur verwijderd en wordt de transmissie van virussen, bacteriën en schimmels verminderd. Zo toonden wetenschappers aan dat luchtgedragen transmissie van zowel het rotavirus als het influenzavirus bij cavia’s niet aanwezig was tijdens ionisatie. Het fullspectrum zonlicht van deze techniek zorgt voor een goede hormoonbalans en vitaminevorming. Hierdoor minder pikgedrag en een verhoogde productiviteit van de dieren. Het licht is volledig frequentieloos gebouwd, flikkert niet en is dimbaar.

Terug naar het begin

Warmtewisselaar van Granovi

Met de Granovi-warmtewisselaar wordt meer dan 99% van het fijn stof binnen het bereik van deze warmtewisselaar gefilterd. Van dit fijn stof wordt al het stof >2,5 mu gefilterd door een tweetrapsstoffilter. Ook zorgt deze warmtewisselaar voor een betere luchtverdeling van de inkomende lucht, omdat de lucht op verschillende plaatsen met dezelfde temperatuur binnen komt. Deze warmtewisselaar is eenvoudig te reinigen. Door het luchtfilter blijft de wisselaar van binnen schoon waardoor hij alleen aan de buitenkant gereinigd hoeft te worden. De Granovi-warmtewisselaar heeft een speciaal ontworpen luchtverdeler waarmee je de luchtflow eenvoudig kunt afstellen zodat de kuikens geen tocht ervaren. Condenswater word in de luchtverdeler opgevangen en gedeeltelijk weer verdampt. Ventilatoren kunnen apart gestuurd worden. Door de bypass kan stallucht bijgemengd worden via de filter om een stofarmer stalklimaat te krijgen.

Terug naar het begin

Droge Stoffiltering van Inno+/Big Dutchman

Inno+ heeft het fijnstoffilter ‘Droge Stoffiltering’ ontwikkeld. Het filter is een nieuwe ontwikkeling om (fijn) stof, inclusief bacteriën en endotoxinen, voor bijna 100% uit de lucht te filteren. Het filter heeft een robuuste bouwwijze en lange levensduur en is eenvoudig toe te passen in zowel bestaande bouw als nieuwbouw en is voorzien van een zelfreinigende functie middels perslucht. Door deze zelfreinigende functie blijft de drukval over het filter laag en daarmee het extra energieverbruik voor de stalventilatie beperkt. Er kan gekozen worden voor volledige filtering van de stallucht, maar vaak is een deelstroomfiltering ook al toereikend. Het filter is ook geschikt in combinatie met de warmteterugwinconcepten van Inno+, waardoor vervuiling van warmtewisselaars verleden tijd is en er altijd een optimaal rendement kan worden behaald.

Terug naar het begin

ASPRA Agro-luchtreiniger van Smits Agro – VFA Solutions

De ASPRA Agro is een uniek elektrostatisch luchtzuiveringssysteem speciaal ontwikkeld voor de agrarische sector. De ASPRA Agro levert 30.000 V aan spanning bij een laag stroomverbruik, hiermee worden de deeltjes (stof, microben en endotoxinen) door het elektrisch veld (positieve Ionisatie) geladen en direct afgevangen binnen in het systeem. De unit is zelfreinigend door een automatisch borstelsysteem in combinatie met stofopvangzakken. De ASPRA Agro biedt een filtratie efficiency (single-pass-efficiency: 1 keer luchtstroming door het systeem heen) van 80% voor PM10, 50% voor PM2.5, 20% voor PM1 en ultrafijn deeltjes. De ASPRA Agro is beschikbaar voor zowel recirculatie als end-of-pipetoepassingen. De ASPRA Agro-recirculatie is beschikbaar in diverse modellen; horizontaal, verticaal hangend en een staand model. Door de extreem hoge spanning van 30.000 V worden virussen gedood. Geen enkel virus overleeft zo’n hoge spanning.

Terug naar het begin

PAMARES Agro van StatiqAir B.V.

Het fijnstofreductiesysteem PAMARES Agro van StatiqAir vangt fijn stof af door middel van het ioniseren van stofdeeltjes in de lucht. De stofdeeltjes worden geladen met positieve ionen waardoor alle geaarde oppervlakken in de hele omgeving van de PAMARES Agro geactiveerd worden als afvangoppervlak. De positieve ionen worden opgewekt door middel van zeer hoge spanning op een coronadraad (draadontlading) in combinatie met een geaard oppervlak. Door deze methode van ioniseren wordt een hoog afvangrendement (deeltjesgrootte PM10) behaald, waarbij slechts 18 watt aan stroom wordt verbruikt per circa 750 vierkante meter. Door de kunststof (pvc) met aluminium (zeewaterbestendig) behuizing behoeft de PAMARES Agro zeer weinig onderhoud en is het toestel eenvoudig met water te reinigen. Het systeem wordt door de gebruiker draadloos bestuurd en web-based gemonitord.

Terug naar het begin

Octafil van Veko Ventilatie/ITB Companies

Veko Ventilatie heeft het Octafil-systeem ontwikkeld dat fijn stof reduceert zonder dat het een negatief resultaat geeft op het stalklimaat. Bij uitloopstallen zit het systeem in de nok, zodat egaal over de stal wordt afgezogen. Het Octafil-systeem is afgeleid van de droogfilterwand die ook een RAV-code heeft. Het Octafil-systeem is een recirculatiesysteem ontwikkeld om luchtsnelheden te behouden, maar ondertussen gelijk ook fijn stof in de stal te reduceren. Zo wordt bij een minimale ventilatie toch nog 6× de totale stalinhoud gefilterd. Volgens Veko Ventilatie kan daardoor een hogere reductie behaald worden dan de 40% die in de RAV-leaflet (BWL210.29) staat. Het eerste systeem is geplaatst in een verlengde vrije-uitloopstal bij Van Kampen pluimvee in Scherpenzeel (Gld.). Vanaf eind september is bekend wanneer Praktijk Emissiereductie Veehouderij het systeem door gaat meten om te kijken of een hogere reductie behaald kan worden.

Terug naar het begin

Trion+ van Jansen Poultry Equipment, Scan-Air, Gasolec

Scan-Air, Gasolec en Jansen Poultry Equipment hebben de handen ineen geslagen en hun gezamenlijke expertise ingezet om een eenvoudig, veilig en betaalbaar concept van negatieve ionisatie op te markt te zetten. Het systeem bestaat uit ionisatie-units die op een gemakkelijke wijze gemonteerd kunnen worden in nieuwe en bestaande stallen. Het product is niet alleen een oplossing voor fijn stof, maar biedt ook voordelen voor gezondheid van dier en agrariër. De Trion+ is een reinigbare en betaalbare unit en is hierdoor binnen de pluimveesector breed inzetbaar. De verwachting is dat de Trion+ een reductie van tussen de 30% en 50% fijn stof gaat opleveren in een stal. Vanaf deze herfst gaat dit ook onafhankelijk onderzocht worden in het lopende onderzoekstraject ‘Gezonde Leefomgeving Veehouderij’ van Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij.

Terug naar het begin

Fijnstofreductie door ionisatie van Optiklep/Serutech

Het Fijnstofreductiesysteem van Optiklep/Serutech werkt met behulp van ionisatie. Bij dit systeem wordt gebruikgemaakt van een hoogspanningsgenerator met een negatieve hoogspanning en prikkeldraad. Door met de generator een hoogspanning op het prikkeldraad te zetten, zorgen de puntjes van het prikkeldraad voor het opladen van het fijn stof. Omdat de generator met een hoog vermogen werkt, kunnen grote lengtes prikkeldraad aangesloten worden. Het statisch opgeladen fijn stof zal gaan hechten op de wanden van de stal en is eenvoudig te verwijderen tijdens het schoonmaken. Het Fijnstofreductie-door-ionisatiesysteem is eenvoudig van opbouw waardoor het kostprijstechnisch aantrekkelijk is. Het systeem is eenvoudig zelf te installeren indien gewenst. Optioneel zijn andere types draad beschikbaar voor bijvoorbeeld stallen met leghennen. Naar verwachting zal de fijnstofreductie meer dan 50% bedragen.

Terug naar het begin

Maak kans op € 5.000 aan prijzen!

Het Innovatiefonds van Boerderij en ForFarmers stimuleert boeren om hun ideeën uit te voeren en hun kennis te delen, onder andere door tweemaal per jaar winnende innovaties financieel te ondersteunen, zodat deze verder kunnen worden ontwikkeld. Heeft u ook wel eens zo’n goed idee? Meld uw innovatie dan hier aan!

Of registreer je om te kunnen reageren.