Pluimveehouderij

Achtergrond 6 reacties

Snel duidelijkheid over status vrije-uitloopei

Pluimveehouders en eierhandelaren vrezen de gevolgen van statusverlies van vrije-uitloopeieren. Dat scenario ligt op de loer nu de dreiging van vogelgriep aanhoudt en er nog altijd een ophokplicht geldt. In Brussel wordt gelobbyd voor een ontheffing.

Sinds 9 november geldt in Nederland een ophokplicht van commercieel gehouden pluimvee. De dreiging van vogelgriep is nog steeds significant. Vanuit veterinair oogpunt is het onverantwoord om kippen naar buiten te sturen. Vanwege het aanhoudende risico op een nieuwe besmetting is het reëel dat de ophokplicht op 1 februari nog altijd noodzakelijk is. Dan dient zich een probleem aan. Wanneer vrije-uitloopkippen 12 weken achtereen geen toegang hebben tot de buitenuitloop vervalt de status van vrije uitloop. De eieren worden dan letterlijk als scharreleieren bestempeld. Dat is in 2008 vastgelegd in Europese handelsnormen.

Brusselse lobby

In Brussel wordt druk gelobbyd om dat scenario af te wenden. Europarlementariërs Bas Belder (ChristenUnie-SGP) en Jan Huitema (VVD) roepen de Europese Commissie via schriftelijke vragen op de status voor deze eieren te behouden. Pluimveehouders met vrije-uitloopkippen hebben geïnvesteerd in uitloopfaciliteiten en moeten hun investeringen terug kunnen verdienen, zo vinden zij. “Investeringen in vrije uitloop mogen niet ondermijnd worden door gedateerde regels. De Commissie moet daarom deze regels zo snel mogelijk aanpassen”, aldus Belder. Huitema vult aan: “We kunnen ondernemers niet onnodig lang in onzekerheid laten zitten.” Nog deze maand wordt duidelijkheid verwacht over de kwestie.

Nog deze maand wordt duidelijkheid verwacht over de kwestie

De Brusselse lobby is in gang gezet door pluimveebelangenorganisaties LTO/NOP en NVP en vereniging Anevei, namens de pakstations en eiproductenfabrikanten. De lobby wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken (EZ). Stichting Avined stelde een notitie op. Daarmee wordt in Brussel voor statusbehoud van vrije-uitloopeieren gepleit.

€ 5 miljoen schade per week

Statusverlies van vrije-uitloopeieren heeft grote gevolgen. Avined raamt de directe economische schade voor primaire pluimveebedrijven op € 5 miljoen per week. Er zijn ruim 200 bedrijven met vrije uitloop die direct schade lijden. De eieren van deze bedrijven verliezen waarde wanneer ze als scharreleieren moeten worden verkocht. Extra aanbod scharreleieren drukt de prijs, waardoor nog veel meer bedrijven worden geraakt. Ook voor ketenpartijen, zoals pakstations, heeft statusverlies grote consequenties. Zij kunnen niet meer voldoen aan leveringsafspraken.

“De vraag naar vrije-uitloopeieren neemt steeds meer toe. Als de status vrije uitloop vervalt, dan komt de Nederlandse exportpositie en concurrentiepositie zwaar onder druk. Onze leden hebben te maken met leveringsplicht. Het is gebruikelijk dat bedrijven een totaalpakket leveren van scharrel, vrije uitloop en biologisch. Als belangrijke producten niet geleverd kunnen worden, dan gaan afnemers op zoek naar andere aanbieders”, zo laat Anevei in een reactie weten.

De vraag is wat dit precies voor effect heeft op de prijzen. “Zeker is dat dit scenario voor iedereen slecht is. Zowel voor de korte als de lange termijn. Daarom zetten we alles op alles om dit met een oplossing vanuit Brussel te voorkomen.”

Eerste land waar kwestie speelt

Volgens Eric Hubers, voorzitter Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP, is het niet vreemd dat de lobby voor statusbehoud in Nederland op gang is gekomen. “Nederland was het eerste land met een algehele ophokplicht. Die maatregel was nodig en stemt nog altijd tot tevredenheid. Maar we zijn nu ook het eerste land dat te maken krijgt met mogelijke statusverandering van vrije-uitloopeieren. We zijn er intensief mee bezig dat te voorkomen. Daarvoor is een Europese ontheffing noodzakelijk.”

Hubers pleit voor statusbehoud van vrije-uitloopeieren totdat de verhoogde dreiging van vogelgriep is verdwenen. De ontheffing die dat mogelijk moet maken, voorkomt dat pluimveehouders met vrije-uitloopkippen én die met scharrelhennen financieel worden getroffen door de ophokplicht. “Niet alleen primaire bedrijven worden geraakt. De hele eiermarkt raakt ontwricht. Eierhandelaren kunnen niet in de vraag naar vrije-uitloopeieren voorzien en schappen blijven leeg. Dat is ongewenst en moeten we zien te voorkomen.”

‘Uitzonderlijke situatie’

Volgens Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, is er alle reden om een ontheffing voor statusbehoud aan te vragen. “De dreiging van vogelgriep is uitzonderlijk hoog en vraagt om een uitzonderlijke oplossing.” De Haan vindt dat aan consumenten prima uit te leggen valt dat vrije-uitloopkippen tijdelijk niet buiten komen, zoals dit ook het geval is met biologische leghennen. “Pluimveehouders willen de dieren wel naar buiten doen. Maar dat is nu volstrekt onverantwoord. Consumenten snappen dat best. Een charmeoffensief kan het consumentenbegrip vergroten.”

Status bio-ei niet in gevaar

De mogelijke afwaardering betreft enkel vrije-uitloopeieren. Biologische legpluimveehouders hoeven niet te vrezen dat de status van hun eieren verandert. “EU-regelgeving voor deze sector is minder strikt. Controle-instantie Skal gaat pragmatisch om met de situatie en houdt rekening met de veterinaire omstandigheden”, legt De Haan uit. Ze wil niet vooruitlopen op de kans van slagen van de Brusselse lobby. “Ik heb geen kristallen bol. We zijn druk bezig om in landen om ons heen medestanders te vinden. Ik hoop dat de Europese Commissie tot verstandige besluitvorming komt.”

Klaasjan Salomons (hier op archiefbeeld uit 2014) raamt de schade op zijn bedrijf van statusverlies van vrije-uitloopeieren op €1.700 per dag.
Klaasjan Salomons (hier op archiefbeeld uit 2014) raamt de schade op zijn bedrijf van statusverlies van vrije-uitloopeieren op €1.700 per dag.

‘Statusverlies kost ons € 1.700 per dag’

Klaasjan Salomons heeft in Dronten (Fl.) een leghennenbedrijf met zo’n 55.000 scharrelkippen en een kleine 55.000 vrije-uitloopkippen. Afwaardering van vrije-uitloopeieren loopt bij hem flink in de papieren. Salomons zet volop in op vrije-uitloopkippen. De ondernemer heeft een groot financieel belang bij statusbehoud van zijn vrije-uitloopeieren. De meerprijs die hij voor deze eieren beurt, maken dat hij rendement draait. “Zonder de opbrengst van vrije-uitloopeieren valt mijn rendement weg en moet er geld bij.” Statusverlies kost hem naar schatting € 1.700 per dag. “Dan heb je het alleen nog maar over ons bedrijf. De financiële consequenties voor de sector zijn gigantisch.”Salomons vindt het onverantwoord zijn kippen op korte termijn weer naar buiten te laten. Hij is voorstander van een ontheffing, maar is voorzichtig richting de toekomst. “Er moet een duidelijk verschil blijven tussen scharrel en vrije uitloop. Door onze kippen naar buiten te laten, creëren we meerwaarde voor ons product. Daar moeten we niet te veel aan tornen.”

Laatste reacties

 • Tonnis

  Als ze niet naar buiten mogen of kunnen,hebben ze vaak nog minder ruimte dan een scharrelkip. En dan nog zeuren over een aparte status. Niet te geloven. En als de kippen naar buiten moeten buiten de ophokperiodes doen ze er alles aan om ze binnen te houden.

 • Barneveldsei

  Tonnis , je kakelt als een kip zonder kop. Je bent zeker een volgeling van WD.
  Als je de ikb handboek ei, skal, en de kat handleiding voor pluimvee had gelezen dan weet je dat je klets en leugens verspreid. Digitaal pesten op scholen zorgt dat er personen zelfmoord plegen. Welke pluimveehouder wil jij de grond in hebben? Dus Denk na wat je schrijft, je bent altijd schuldig als je onwaarheid verkondigd.

 • Tonnis

  Ik klets zeker niet als een kip zonder kop. Ik weet precies wat de gedachtengang is van een vrije uitlooppluimveehouder. Want als er op dit moment met dit weer, zonder een ophokplicht, dan had ik weleens willen zien hoeveel kippen er buiten hadden gelopen. Ik snap het hele verhaal wel, het is gewoon met zo weinig mogelijk moeite die extra centen op het ei binnen te harken.
  Ik woon in een omgeving met veel uitloop bedrijven ik weet waarover ik praat.
  Hou je de kippen binnen, gewoon even melden die dag geen plus op het ei.
  Noem mij eens een leugen barneveldsei?

 • Almagro

  Maar Barneveldsei, wanneer jij in reactie op een reactie zulke onnodig grote woorden als "zelfmoord" aanhaalt, dan ben je toch zelf ook 'schuldig' zoals je het zelf noemt? De status van een ei is geen reden voor "zelfmoord" daar ligt veel meer geestelijke nood aan ten grondslag. Zelfdoding is trouwens een beter woord: er wordt niemand vermoord.

 • kakelvers

  Klinkt als jaloezie onder de pluimveehouders @Tonnis. Pluimveehouders met vrije uitloop moeten ook meer investeringen doen. Vijftig procent wintertuin ipv twintig en je moet land hebben. En dan het nodige risico. Ook wij kiezen niet voor de ophokplicht en de spanning die de vogelgriep voor IEDERE pluimveehouder met zich meebrengt. Zowel bio, uitloop als scharrel. Laten we elkaar niet afvallen!

 • V

  Als er niets geregeld wordt gaan ze 1-2 gewoon naar buiten, Ik zal de NCAE van te voren schriftelijk inlichten. Je denkt toch niet dat ik 8000 euro per week laat verkwanselen door die parasieten in Brussel. Voor biologische eieren wel een uitzondering maken en voor uitloop eieren niet. Ik ben er helemaal klaar mee!!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.