Pluimveehouderij

Achtergrond

‘Bij twijfel pro forma bezwaar maken’

De termijn dringt voor veel pluimveebedrijven, om nog bezwaar te kunnen maken tegen de voor hun bedrijf vastgestelde DGF-heffing. Maak bij twijfel pro forma bezwaar, adviseert pluimveevakbond-voorzitter Hennie de Haan.

Vleeskuikens en ouderdieren die omgedoopt zijn tot eend. Dieraantallen die niet kloppen met de werkelijkheid. Scharrelpluimvee dat te laag is aangeslagen. Het is een greep uit gemaakte fouten met de heffing voor het Diergezondheidsfonds voor pluimveebedrijven over afgelopen jaar. De overgang van de inning van het Productschap naar het ministerie van Economische Zaken (en in het verlengde daarvan RVO) verloopt niet vlekkeloos.

2 categorieën

Grofweg zijn de problemen onder te verdelen in 2 categorieën: bedrijven waarvan de data niet kloppen waarmee gerekend is, en bedrijven waarbij de rekensystematiek zeer afwijkt van de realiteit. RVO heeft voor de uitgangsgegevens gebruik gemaakt van invoer uit het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP), maar op tot zover onverklaarbare wijze zijn daar fouten ingeslopen als het aanslaan van verkeerde diercategorieën. Daarnaast kunnen er op zijn minst vragen gesteld worden bij heffingen die totaal niet aansluiten bij de realiteit, veroorzaakt doordat RVO met vaste omloopsnelheden werkt, oftewel een vast aantal dagen dat een diersoort op een bedrijf aanwezig is. Bij een ruilkoppel kan dat in het voordeel van de pluimveehouder uitpakken; zitten dieren echter (flink) korter doordat een koppel bijvoorbeeld tussentijds verplaatst is, wordt juist een relatief hoge heffing betaald.

Pro forma bezwaar

"Maak pro forma bezwaar als je twijfelt," adviseert Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Met het indienen van pro forma bezwaar kunnen pluimveehouders tijd winnen om dit bezwaar na het verstrijken van de bezwaartermijn te onderbouwen. “Voor sommige mensen is te weinig informatie beschikbaar,” aldus De Haan. “Er zouden rekenvoorbeelden op de site van RVO komen, die staan er nog niet. De tijd begint te dringen.” Om bezwaar te maken tegen de definitieve heffing staat een termijn van 6 weken. Bij beschikkingen verstuurd op 2 augustus loopt deze termijn volgende week dinsdag, 13 september, af. Wie zijn bezwaar voldoende kan onderbouwen, kan uiteraard direct bezwaar indienen.

Voor veel pluimveebedrijven bedraagt de heffing al snel enkele duizenden tot in de tienduizend euro's. LTO/NOP drong er al eerder bij de overheid op aan om de beschikkingen te herzien, toen bleek dat er fouten waren gemaakt. Juridisch onmogelijk, aldus het ministerie. Pluimveebedrijven worden geacht zelf te controleren of hun heffing klopt. Gezamenlijk bezwaar maken is geen optie, zegt De Haan. “Omdat het individuele heffingen zijn, moet je ook individueel bezwaar maken. Dat kan niet collectief.”

Een hulpmiddel om de definitieve beschikking van de Diergezondheidsfondsheffing 2015 na te lopen: de DGF-heffingscheck van Boerderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.