Pluimveehouderij

Achtergrond

NOP dringt bij RVO aan op intrekken DGF-beschikkingen

Pluimveeorganisaties LTO/NOP hebben bij RVO.nl en het ministerie van Economische Zaken aangedrongen op het intrekken van de definitieve beschikkingen heffing Diergezondheidfonds 2015.

De belangenbehartigers hebben overlegd met vertegenwoordigers van RVO.nl en het ministerie, op verzoek van LTO/NOP. De organisaties menen dat de beschikking DGF-heffing op een groot aantal pluimveebedrijven (waarschijnlijk) niet juist is. Om te voorkomen dat RVO.nl wordt overspoeld met bezwaarschriften, dringt LTO/NOP aan op het intrekken van de beschikkingen en vervolgens op het herzien van de beschikkingen in overleg met de pluimveesector. De vertegenwoordigers van RVO.nl en het ministerie gaan kijken of dit een optie is en of de regels dit toelaten. De pluimvertegenwoordigers – NOP-voorzitter Eric Hubers, NOP-kalkoenenvoorzitter Theo Coumans, ZLTO-pluimveevoorman Hugo Bens en LLTB-pluimveebeleidsmedewerker Johan van Diepen – noemden het overleg 'goed en constructief', maar gingen zonder concrete toezeggingen naar huis.

Pro forma bezwaarschrift

Zij adviseren pluimveehouders nog even te wachten met het insturen van een pro forma bezwaarschrift, waartoe ze vorige week de leden opriep. "Volgende week woensdag is er overleg tussen Avined en het ministerie van EZ. Dat was al eerder gepland. De DGF-heffing komt dan weer te sprake." Na dat overleg hoopt NOP met nieuws te kunnen komen, mogelijk al eerder.

LTO/NOP roept pluimveehouders op nog eens goed te controleren of de gegevens over de aanvoer en afvoer van koppels in het KIP-systeem (de dierregistratie van de pluimveesector) vanaf 2014 kloppen wat betreft de aantallen en de soort pluimvee. Als het ministerie het verzoek om de beschikkingen in te trekken inwilligt, dan zullen de nieuwe beschikkingen mogelijk worden gebaseerd op de aantallen dieren en op de aan- en afvoerdata. Daar hebben de belangenbehartigers op aangedrongen, zodat niet meer hoeft te worden gerekend met standaard omloopsnelheden per pluimveesoort, zoals in de huidige beschikkingen.

Rvo.nl heeft in de eerste week van augustus een kleine 2.000 definitieve beschikkingen DGF-heffing 2015 verstuurd. Pluimveehouders kunnen daar binnen zes weken bezwaar tegen maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.