Pluimveehouderij

Achtergrond 1337 x bekeken

'Projecten pluimveefonds moeten sectorbelang dienen'

Het Fonds voor Pluimveebelangen zoekt nieuwe projectvoorstellen om mede te financieren. Secretaris Henk Hulsbergen: "We financieren geen gewone bedrijfszaken, maar innovatieve projecten."

Het Fonds voor Pluimveebelangen, eerder sterk gelieerd aan het Productschap voor Pluimvee en Eieren (PPE), gaat met een nieuwe bestuurssamenstelling en een spaarzamere blik de komende jaren verder. Nieuwe projectvoorstellen om mede te financieren zijn meer dan welkom. Secretaris Henk Hulsbergen licht de activiteiten en mogelijkheden van het fonds toe.

Henk Hulsbergen - Foto: Roel Dijkstra Fotografie / Fred Libochant
Henk Hulsbergen - Foto: Roel Dijkstra Fotografie / Fred Libochant

Wat heeft het fonds te besteden?

"Het Fonds voor Pluimveebelangen heeft een vermogen van rond de €4,5 miljoen. In de tijd van het PPE is gezegd om het totale vermogen in 15 tot 20 jaar op te souperen, vanaf 2004. Nu het productschap weg is en collectief financieren moeizaam gaat, heeft het bestuur toch gezegd: laten we kijken of we het fonds wat langer in leven kunnen houden door geen hele hoge bedragen meer in één keer te besteden. Dit jaar is zo’n €250.000 tot €300.000 beschikbaar."

Welke opties zijn er om projecten via het fonds te financieren?

"Bij ontwikkeling van een product gaat de voorkeur van het bestuur uit naar een renteloze lening. Het fonds is bedoeld ter stimulering van de Nederlandse pluimveehouderij. Er worden afspraken gemaakt dat als het product wordt geëxporteerd het Fonds geld terugbetaald krijgt. Per project is maximaal €50.000 per jaar beschikbaar en we financieren nooit meer dan 50%. Kennis en onderzoek is moeilijk te vermarkten, daarvoor verstrekt het fonds subsidies. Het fonds heeft bijvoorbeeld voor een periode van drie jaar €140.000 beschikbaar gesteld voor pluimveeonderwijs aan de CAH Vilentum, en er zal onderzoek starten naar voeraanpassingen in de opfokfase van leghennen om verenpikkerij tegen te gaan."

Wat zijn essentiële criteria waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen?

"Projecten moeten het sectorbelang dienen. Niet dat van alle pluimveehouders, maar in ieder geval wel van een bepaalde groep. Laatst hadden we een verzoek van een pluimveehouder voor financiering van een nieuwe vleeskuikenstal, dat is niet de bedoeling. We financieren geen gewone bedrijfszaken, maar innovatieve projecten."

Hoe ziet het beheer van het fonds eruit?

"Het bestuur was gelinkt aan het dagelijks bestuur van het productschap, de statuten zijn daarom gewijzigd. Het fonds heeft één onafhankelijke voorzitter: Jan Odink. Daarnaast zitten er vertegenwoordigers van belangenorganisaties LTO/NOP, NVP, Anevei en Nepluvi en van de werknemers in het bestuur. Het COBK krijgt nog een zetel, Anton Butijn is tijdelijk adviseur. Ook zijn er een aantal adviseurs: Ben Dellaert (secretaris van Avined), Jan Wolleswinkel (voorzitter van het Dutch Poultry Centre) en Ruud Huirne (Rabobank)."

Het Fonds Pluimveebelangen houdt nu tijdelijk veterinair onderzoek voor de pluimveesector in de benen?

"Het PPE financierde jaarlijks €1 miljoen veterinair onderzoek, maar dat is niet meer. Er liepen onderzoeken die de sector eenmaal bezig niet meer wilde stopzetten. Er is een renteloze lening aan Avined verstrekt van €199.000. Het is de bedoeling dat dat geld terugkomt als Avined kan heffen bij de pluimveehouders. Mocht blijken dat met terugwerkende kracht heffen niet is toegestaan, dan wordt dit omgezet naar een subsidie."

Projectvoorstellen indienen

Ondernemers en instellingen kunnen tot en met 20 augustus 2016 projectvoorstellen indienen bij het Fonds voor Pluimveebelangen via dit aanvraagformulier.
Projectvoorstellen kunnen worden opgestuurd naar het Fondsbestuur, postbus 595, 3700 AN Zeist.
Mail voor meer informatie secretaris Henk Hulsbergen en lees het financieringsprotocol.

Of registreer je om te kunnen reageren.