Pluimveehouderij

Achtergrond

'Gemiddeld DEP-lid gaat er €4 tot €5 op vooruit'

De huidige ledencontracten van DEP lopen in mei 2018 af. De coöperatie biedt leden nieuwe contracten aan voor de periode 2018-'29. Tegen lagere prijzen dan de lopende contracten. Volgens directeur Van der Heijden gaan de leden er gemiddeld €4 tot €5 per ton op vooruit. Vanaf 2019 wil DEP ledenkapitaal gaan terugbetalen.

De nieuwe contractvoorwaarden voor de afzet van pluimveemest voor de mestverbrandingsinstallatie zijn bekend. Bestuur en directie van Coöperatie DEP hebben hun plannen voor na 2018 dinsdag 14 juni bekendgemaakt aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering in Wijchen (Gld.). In 2018 lopen de huidige 10-jarige contracten af.

De nieuwe contracten zijn gebaseerd op een tabel met vaste prijzen voor verschillende mestsoorten/-kwaliteiten, met een staffeling naar ophaallocatie van de mest. Dit doet volgens bestuur en directie recht aan het evenredigheidsbeginsel waarbij de kosten evenredig betaald worden naar gelang de dienst (het afnemen en transporteren naar BMC) goedkoper of duurder is.

'Gemiddeld DEP-lid gaat er €4 tot €5 op vooruit'

Drie-eenheid BMC, DEP en Orgafert

De pluimveemestverbranding is een soort drie-eenheid tussen mestcentrale BMC Moerdijk, Coöperatie DEP ba (wat staat voor Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij) en Orgafert bv. DEP is een coöperatie van nu 630 leden, alle pluimveehouders die hun mestoverschot leveren aan de coöperatie. Die levert die mest aan verbrandingscentrale BMC Moerdijk of zet die elders af indien de mest wegens te lage verbrandingswaarde niet geschikt is om te verbranden. Van de 370.000 ton pluimveemest die de leden per jaar leveren is zo'n 40.000 ton niet geschikt. Orgafert bv is een dochterbedrijf van DEP dat het transport van stapelbare pluimveemest van pluimveebedrijven naar Moerdijk verzorgt.

BMC heeft drie aandeelhouders: Delta nv (50%), ZLTO (33,14%) en DEP (16,86%).

Verdienmodel BMC

BMC Moerdijk is gestart in september 2008. Leden van DEP gingen voor 10 jaar een verbintenis aan met de coöperatie voor levering en afname van pluimveemest. De contracten lopen op 18 mei 2018 af.

De contractvoorwaarden en afzetprijzen waren voor een deel gebaseerd op de kosten en opbrengsten van de verbranding van de mest. Het verdienmodel van BMC bestond aan de inkomstenkant uit opbrengsten uit de verkoop van groene energie aan Delta en de verkoop van Peaksoil (de as die na verbranding overblijft en wordt afgezet naar het buitenland als bodemverbeteraar) en uit inkomsten uit MEP-subsidie (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie). Bovendien ontving BMC geld voor de aangeleverde stapelbare pluimveemest.

Hiertegenover stonden aan de kostenkant kapitaallasten (de centrale vergde een investering van €150 miljoen, waarvan €30 miljoen was opgebracht door de aandeelhouders) en operationele kosten.

Een vrachtwagen rijdt het terrein van Biomassacentrale (BMC) Moerdijk op om mest te lossen. BMC Moerdijk is gestart in september 2008. Leden van DEP gingen voor 10 jaar een verbintenis aan met de coöperatie voor levering en afname van pluimveemest. De contracten lopen op 18 mei 2018 af.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>
Een vrachtwagen rijdt het terrein van Biomassacentrale (BMC) Moerdijk op om mest te lossen. BMC Moerdijk is gestart in september 2008. Leden van DEP gingen voor 10 jaar een verbintenis aan met de coöperatie voor levering en afname van pluimveemest. De contracten lopen op 18 mei 2018 af.

Foto: Peter Roek

De MEP-subsidie loopt eind 2017 af. Dan ontstaat een nieuwe situatie en ook een ander verdienmodel voor BMC. Daarin zitten weer de opbrengsten van de geproduceerde energie en van de verkoop van de Peaksoil en ook weer een subsidie, namelijk SDE+-subsidie. Deze subsidie wordt uitgekeerd wanneer de kostprijs van de energieproductie hoger is dan de opbrengstprijs. Aan de kostenkant staan weer de operationele kosten, maar krijgt de verbrandingscentrale nu ook te maken met aankoopkosten voor de mest en eventuele innovatiekosten. Kapitaallasten zijn er niet meer, want: "In de afgelopen 10 jaar is de €120 miljoen vreemd vermogen afgelost", zegt Jan Wijnen, DEP-voorzitter en geestelijk vader van de pluimveemestverbranding.

De nieuwe contractvoorwaarden voor de leden van DEP hangen in belangrijke mate samen met de veranderingen in het verdienmodel van BMC.

DEP-leden eerst

De leden van DEP hebben deze week een aanbiedingsbrief voor een nieuwe overeenkomst ontvangen, gebaseerd op hun situatie (soort mest en de kwaliteit ervan, en de transportafstand tot Moerdijk). Sommige leden hebben geen contractvoorstel ontvangen, maar een afwijzingsbrief. Dit zijn pluimveehouders die voor verbranding ongeschikte mest hebben geleverd. Van die leden neemt DEP afscheid. Volgens DEP-directeur Wil van der Heijden zal dat voor de meeste van die pluimveehouders geen verrassing zijn. "Die weten dat ze mest leveren die ongeschikt is voor verbranding."

Met het aanbod aan bestaande leden verwacht DEP 300.000 ton mest te kunnen contracteren. "Deze prijzen zijn zo aantrekkelijk, dat iedere pluimveehouder aan DEP wil (blijven) leveren", zegt DEP-directeur Van der Heijden. "Een gemiddeld lid gaat er €4,00 tot €5,00 op vooruit.''

Een shovel pakt een bak pluimveemest om in een vrachtwagen te laden.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>
Een shovel pakt een bak pluimveemest om in een vrachtwagen te laden.

Foto: Peter Roek

Orgafert-directeur Ad van Schijndel voegt daaraan toe dat DEP in enkele gebieden wat duurder is. "Maar dat wordt gecompenseerd door onze afname-garantie en onze transportplanning. Wij kunnen bij Orgafert zeer strak plannen omdat we aan de achterkant – bij BMC – altijd mest kunnen ontvangen. Daar is opslag voldoende. Onafhankelijk van het weer." Wijnen vult aan: "Doordat wij bij het ophalen van de mest zo strak kunnen plannen, bijvoorbeeld elke drie kwartier een vrachtwagen, kan dat op een vleeskuikenbedrijf soms een dag leegstand per ronde schelen. Dat is winst."

Boven het tonnage dat bestaande leden naar verwachting gaan leveren, is ruimte voor enkele tienduizenden tonnen meer en dus voor niet-leden om bij DEP aan te haken. Mits hun mest geschikt is voor verbranding.

Nieuwe vaste prijzen

De nieuwe prijzen voor de levering van pluimveemest aan DEP (zie tabel) zijn afhankelijk van mestsoort/-kwaliteit en transportregio. De prijzen in de tabel gelden voor een 4-jarig contract. Pluimveehouders kunnen ook een 8 of 12-jarige verbintenis aangaan. De prijzen zijn plafondprijzen. DEP kan bij de 8- en 12-jarige contracten de prijzen met €2,00 tot €4,00 per ton verlagen op het moment dat de gemiddelde vrijemarktprijs onder de €6,50 per ton zit.

Naast de gunstige tarieven stelt DEP een bonus beschikbaar voor trouwe leden. "Als genoegdoening voor de pluimveehouders die in de eerste jaren hun nek hebben uitgestoken", zegt DEP-voorzitter Wijnen. Die bonus is voor leden die op 1 januari 2016 lid waren, dat op 1 januari 2018 nog zijn en die hun lidmaatschap verlengen door een nieuwe 4-, 8- of 12-jarige overeenkomst met DEP aangaan.

Terugbetaling ledenkapitaal

Het bestuur van DEP wil nog meer terug doen voor de leden, mits de financiële situatie van de coöperatie dat toelaat. En dat is terugbetalen van het ledenkapitaal. Elk lid heeft om de opstart van DEP te financieren destijds €4,54 per ton mest ingelegd. In 2009 hebben de leden ieder vanwege de slechte financiële situatie nog €1,00 per ton bijgestort. Het DEP-bestuur heeft besloten het op naam gestelde ledenkapitaal aan de leden terug te betalen op het moment dat de financiële situatie dat toelaat. Het bestuur verwacht de terugbetaling te kunnen doen in 2019.

De leden hebben tot 1 augustus 2016 de tijd om op het nieuwe contractvoorstel in te gaan door het te ondertekenen en te retourneren. Na 1 augustus kunnen aan het voorstel geen rechten worden ontleend. Per die datum heft DEP de ledenstop op en zal de coöperatie indien er nog ruimte is voor meer mest, contracten aanbieden aan wachtende niet-leden. De nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2018. Leden die niet langer met DEP in zee willen, moeten hun lopende contract uitdienen en tot 18 mei 2018 mest blijven leveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.