Pluimveehouderij

Achtergrond

Voorkom ziekte; bel dierenarts bij geringste twijfel

LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers roept pluimveehouders op hun dierenarts te bellen indien ze ook maar de geringste twijfel hebben over de gezondheid van hun pluimvee.

"Het is belangrijk dat we goed naar onze dieren blijven kijken, we ons houden aan de hygiënemaatregelen en dat we er alles doen om een verdere uitbraken te voorkomen", aldus Hubers over de situatie rondom de vogelgriepuitbraak in Biddinghuizen.

Klinische verschijnselen hoogpathogene vogelgriep

Klinische verschijnselen van hoogpathogene vogelgriep zijn sufheid, verminderde voeropname, legdaling, ademhalingsbijgeluiden, neusuitvloeiing, sterk gezwollen slijmvliezen en vochtophopingen aan kop en hals, blauwe verkleuring van kam en lellen en diarree. Zo meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Sterfte kan oplopen tot 100% en kan acuut optreden, zonder voorafgegaan te zijn door eerdere symptomen.

Voorkom besmetting vogelgriep

Pluimveeorganisatie Avined verstrekt informatie over maatregelen om besmetting te voorkomen. Een korte weergave daarvan:
• Beperk de bronnen van vogelgriepvirus door aanwezigheid van wilde watervogels en aantrekkelijke plekken voor die vogels te beperken en door het verharden van oppervlakten rondom de stal.
• Beperk versleping van virus naar en over het erf door alleen voertuigen toe te laten indien noodzakelijk en dan pas na ontsmetting, deze ook bij vertrek te ontsmetten, looppaden naar de stal dagelijks te reinigen en ontsmetten, door ongedierte effectief te bestrijden, regenwater goed af te voeren zodat dit niet op het erf loopt, het contact van honden en katten met weilanden en de omgeving van de stal te beperken en bij huisverkoop van eieren het schone/vuile weg-principe strak te hanteren.
• Beperk insleep van virus in de stal door ontsmettingsbakken te plaatsen en de inhoud dagelijks te verversen, bij het betreden van de stal altijd staleigen schoeisel en overall te gebruiken, apart schoeisel en bedrijfsoverall te gebruiken op het bedrijfsterrein, een hygiënesluis bij ingang van de stal te realiseren en daarvoor schoeisel achter te laten, geen huisdieren toe te laten in stalruimtes, opgeslagen strooisel en ruwvoer af te schermen van wilde vogels en ongedierte, toegangsplekken voor ongedierte zo veel mogelijk af te schermen, en door ventilatieopeningen af te schermen.
• Bij ligging in een waterrijk gebied: scherm het bedrijfsterrein zo veel mogelijk af voor wilde vogels en vermijd direct contact met wilde vogels en uitwerpselen. Gebruik vogelafschrikwekkende apparatuur/voorwerpen en loop niet met bedrijfslaarzen in grasland of langs sloten.
• Neem algemene voorzorgsmaatregelen, waaronder het afsluiten van het bedrijfsterrein en de stallen voor bezoekers, het duidelijk scheiden van het bedrijfsterrein en de ruimte rondom het woonhuis. Gebruik geen materialen van andere pluimveebedrijven.

Lees meer over hygiënemaatregelen op de website van Avined. Bekijk met behulp van de hygiënescan hoe de biosecurity op uw bedrijf ervoor staat en op welke onderdelen nog winst te behalen valt.

GD heeft op een rijtje gezet hoe pluimvee besmet kan raken met vogelgriepvirus. Dat kan door besmet materiaal vanaf het erf, via contact met trekvogels en uitwerpselen daarvan, via besmet materiaal zoals kratten, transportmiddelen en kledij/schoeisel, via stofdeeltjes uit een besmette stal, via besmette ratten en muizen en via besmet pluimvee dat bij aankomst al besmet was.

'Je moet de stal zien als de enige ruimte die schoon is; voor iedere stal moet je hygiënemaatregelen nemen'

Arjan Stegeman, hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren en voorzitter deskundigengroep Dierziekten: "Pluimveehouders moeten echt heel secuur zijn op hygiëne. Het bedrijf bestaat eigenlijk uit drie gebieden: het eerste gebied is volkomen vuil gebied, buiten het lint, daar moet je zo min mogelijk mensen en auto's van toelaten. Dan heb je het tweede gebied: je erf. Dat is iets schoner, maar kan nog steeds vervuild zijn, omdat vogels erop kunnen poepen. Het derde gebied is je schone gebied. Dat is de stal waar je kippen zitten. Dat betekent dat je bij iedere stal moet zorgen dat je ontsmettingsmateriaal hebt, en schone laarzen en overalls. Je moet de stal zien als de enige ruimte die schoon is; voor iedere stal moet je hygiënemaatregelen nemen. Kijk goed welke materialen je de stal inlaat. Eigenlijk alles waarmee je ontlasting van vogels je stal in kunt brengen, daar moet je beducht op zijn."

Of registreer je om te kunnen reageren.