Pluimveehouderij

Achtergrond

Wilgen als bron van energie

Telen van hout voor grote elektriciteitscentrales kan niet uit. Houtoogst voor warmtebronnen is voor een groeiende groep boeren wel interessant. Zo ook voor biologisch veehouder Wim Thomassen.

Thomassen teelt wilgen in de uitloop van zijn kippen. De wilgentenen heeft hij op een hectare aangeplant om leghennen een schuilplek te geven als ze schrikken van roofvogels of vliegtuigen. Bijkomend voordeel is dat de wilgen dit najaar geoogst worden en dan als brandstof worden gebruikt in een biomassaketel.

"De wilgen hebben voor ons echt een dubbel doel", zegt hij. De kostprijs van een hectare wilg is zo'n € 4.000, waarvan € 2.500 materiaalkosten. Jaarlijks produceren de wilgen 20 ton biomassa. Goed voor 5.500 kuub aardgas.

Naam: Wim Thomassen. Plaats: Overberg (U.). Bedrijf: pluimvee, kalveren, geiten en zorgboerderij.

Kostenbesparing

Het bespaart jaarlijks € 1.100 aan brandstofkosten. Het duurt wel enkele jaren voor de wilgenteelt geld oplevert, maar de plantage gaat 20 tot 25 jaar mee.

Thomassen wil vanaf komend najaar het geoogste hout drogen en dan verbranden in een biomassaketel van 100 kW. Daarmee verwarmt hij het water voor de vleeskalveren. Tot nu toe ­gebruikt hij aangekochte houtsnippers als brandstof.

Biomassaketel voor verbranding van houtsnippers. Voor intensieve veehouders biedt deze warmtebron perspectief.

Oplossing voor inrichting uitloop

De wilgenteelt op het bedrijf is twee jaar geleden gestart, omdat de pluimveehouder een oplossing zocht voor de inrichting van de uitloop. Thomassen is biologisch pluimveehouder en controle-organisatie Skal schrijft voor dat de kippen gebruik maken van de gehele uitloop.

Hij is tevreden over het experiment. "Ik heb er weinig omkijken naar en de bomen geven voldoende dekking. Als de kippen onraad zien, schieten ze onder de wilgen. Binnenkort gebruiken we het hout als brandstof."

Of registreer je om te kunnen reageren.