Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactielaatste update:1 dec 2015

BCP geeft marktsituatie niet goed weer

De basiscontractprijs is de voorbije maanden geen goede graadmeter geweest van de situatie op de markt voor vleeskuikens. De notering verliest daardoor aan waarde.

Maandenlang is het in de zomer van 2015 hetzelfde liedje: 'De basiscontractprijs blijft deze week gelijk op 75 cent per kilo'. Tussen 25 juni en 17 september blijft de basiscontractprijs (BCP) liefst twaalf weken lang ongewijzigd.

Dat gegeven doet een oersaaie marktsituatie vermoeden. Het tegendeel is echter waar. Er is juist sprake van een vraagmarkt, met gemiddeld genomen stijgende uitbetalingsprijzen. Waar toeslagen voorgaande jaren gemiddeld 1 tot 1,5 cent per kilo stegen, is dit jaar een stijging zichtbaar van 3 tot 3,5 cent per kilo.

'Notering volgt de markt niet'

De stagnerende basiscontractprijs geeft dan ook een foutief beeld weer van datgene wat er werkelijk speelt op de vleeskuikenmarkt. Bart Janssen, vleeskuikenhouder in het Drentse Zuidvelde en voorzitter LTO Noord Pluimveehouderij, onderschrijft dat. "De marktsituatie wordt momenteel niet goed weergegeven door de BCP. Die notering bleef dan wel lange tijd gelijk, de toeslagen liepen flink op en hebben een steeds groter aandeel in de netto-uitbetalingsprijs."

De stagnatie van de BCP-notering in combinatie met de stijgende toeslagen, maakt de markt ondoorzichtig. Dat is een onwenselijke situatie, zo vindt Janssen. "De notering volgt de markt niet. De BCP verliest daardoor aan waarde."

Ondoorzichtigere markt

Peter van Horne, pluimvee-econoom aan LEI Wageningen UR, stelt ook dat alsmaar toenemende toeslagen bijdragen aan een ondoorzichtigere markt. LEI Wageningen UR heeft recent de LEI-notering voor vleeskuikens contract opgewaardeerd. Er is nu een verbeterde en betrouwbare LEI-prijs voor vleeskuikens contract, zo vertelt Van Horne.

"Het is niet onze taak om wekelijks te noteren. Maar we willen wel iedere maand een nauwkeurig beeld geven van de prijzen die in de maand ervoor zijn betaald. We bekijken maandelijks de prijzen die de informanten aanleveren en maken vervolgens op basis van een weging naar marktaandeel een gemiddelde maandprijs. Er is tussentijds controle op de prijzen door de onderlinge vergelijking. Bovendien gebruiken we gegevens van dertig vleeskuikenbedrijven die deelnemen aan het LEI Bedrijven informatienet", zegt Van Horne.

BCP-notering gezakt

Inmiddels is de BCP-notering in negen weken tijd gezakt van 75 cent naar 68,5 cent. De markt voor zware kuikens is moeizaam. Dat heeft zijn weerslag op de basiscontractprijs. Vleeskuikenhouder Jan Verhoijsen: "Prijsdalingen zetten sneller door dan prijsstijgingen. Wanneer de prijs verder daalt, naderen we snel het punt om minder kuikens op te zetten en langer leeg te staan. Pluimveerechten zijn flink aan de prijs en ook de verwarmingskosten nemen toe."

Bekijk het verloop van de basiscontractprijs en andere vleeskuikenprijzen via Boerderij Op Maat

Eén reactie

  • John*

    sterke punt van de vleeskuikensector is dat ze snel kunnen schakelen en de productie aan kunnen passen aan de vraag en zo de marges op peil houden. Daar kunnen nog veel sectoren van leren.

Of registreer je om te kunnen reageren.