Pluimveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Nog geen praktische methode geslachtsbeïnvloeding kuiken

De resultaten van methoden om de geslachtsverhouding te beïnvloeden tussen hen- en haankuikens vallen in de praktijk niet mee. Ook geslachtsbepaling in het ei is nog niet praktijkrijp.

Er zijn nog geen praktische toepassingen om de geslachtsverhouding tussen hen- en haankuikens van kippen te beïnvloeden. Dit bleek tijdens een symposium van Wageningen UR, over alternatieven voor het doden van eendagskuikens. Onderzoeker Muhammad Aamir Aslam heeft experimenten uitgevoerd met een voerrestrictie en met het toevoegen van het stresshormoon corticosteron aan het voer om de concentratie ervan in het bloed te verhogen. Deze experimenten leverden wel verschuivingen in de verhouding tussen hen- en haankuikens, maar de methoden zijn niet praktisch toepasbaar. Voerrestrictie bijvoorbeeld leidde in de proeven bij hennen die lichte eieren leggen tot meer mannelijke kuikens en bij hennen die zware eieren legden tot meer vrouwelijke kuikens. Het corticosteron-experiment pakte tegengesteld uit bij lichte en zware hennen en leidde bij de zwaardere hennen tot een lagere legfrequentie en een lager percentage bevruchte eieren.

Ook al zouden de experimenten leiden tot meer henkuikens en minder haankuikens, dan nog zal de praktijk van het doden van de haankuikens van legrassen blijven bestaan. Uit een recent onderzoek onder het publiek blijkt dat 60 procent van de respondenten wil dat juist dáár een oplossing voor komt. De eendagshaantjes bestemmen voor de vleesproductie, een veel genoemde ʼoplossingʼ, is voor de dieren zelf (wellicht) een verbetering, maar zal praktisch slechts tot een nichemarkt beperkt blijven. Het heeft bovendien als nadeel een fors hogere ecologische footprint dan de gangbare pluimveevleesproductie met gespecialiseerde vleesrassen.

Naast onderzoeken naar praktische methoden om via geslachtsbeïnvloeding het doden van eendagshaantjes van legrassen te voorkomen, wordt gezocht naar methoden om vóór de geboorte van de kuikens het geslacht te bepalen. Liefst voor of in elk geval zo spoedig mogelijk na inleg van de broedeieren in de broedmachine. Hiervoor zijn door de jaren heen diverse experimenten gedaan, maar toe nu toe hebben die geen in de praktijk bruikbare methode opgeleverd. Vooral de snelheid van het bekend worden van het geslacht is een struikelblok voor praktische toepassing.

Het Leidse biotechbedrijf In Ovo werkt aan een methode om met behulp van biomarkers het geslacht van een embryo te bepalen. Het bedrijf ontving eerder dit jaar geld van de overheid en de Universiteit Leiden om deze methode verder te onderzoeken. Wouter Bruins van In Ovo zei tijdens het symposium in mei 2015 resultaten te verwachten.

Laatste reacties

  • yongone

    Of overschakelen naar houderij systemen waar de huidige kip bijna niet in dood kan gaan en heel lang mee kan. Dus per saldo minder vervangen bespaart miljoenen kuikens. Wie durft de som te maken!!

  • Tom J.

    Veehouderij = topsport. Kengetallen met drie decimalen wel te verstaan. Niet echt realistisch om veel minder te vervangen, ook niet in alternatieve houderijsystemen.

  • yongone

    Klein tipje tom, hoe lang worden dieren gehouden in welk systeem met welke uitvals % dit op eens op een rijtje zetten. M.a.w hoeveel dieren heb je per geproduceert ei nodig. Per houderij systeem. Dus ook hoeveel haantjes worden er per houderij systeem vernietigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.