Pluimveehouderij

Achtergrond laatste update:1 dec 2014

Veelgestelde vragen en antwoorden vogelgriep

Het ministerie van Economische Zaken publiceerde een document waarin het de veelgestelde vragen en antwoorden over vogelgriep op een rij zette.

Den Haag – De maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het H5N8-virus tegen te gaan, zijn afgelopen weekend na de uitbraak in Zoeterwoude opnieuw geüpdate. Middels drie brochures beantwoordt het ministerie van Economische Zaken een aantal van de meest gestelde vragen, van zowel het algemene publiek als van pluimveehouders en gemengde bedrijven die binnen en buiten de 10-kilometerzone vallen. Hieronder een aantal vragen waarop de antwoorden aangevuld zijn.

Hoe zit het met de ophokplicht voor hobbymatig gehouden pluimvee?

Binnen de 10-kilometerzones geldt de ophokplicht voor pluimvee en ander gevogelte, ook als deze hobbymatig gehouden wordt. Daarbuiten geldt de ophokplicht alleen voor pluimvee dat voor commerciële doeleinden wordt gehouden.

Mag er mest afgevoerd worden van een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee?

Nee, het vervoeren van mest afkomstig van een pluimveebedrijf (zowel pluimveemest als mest van ander vee) is niet toegestaan. Het vervoer van pluimveemest op eigen terrein is wel toegestaan. Mest afkomstig van bedrijven die geen pluimvee houden mag wel vervoerd worden over de weg, mits voldaan wordt aan het hygiëneprotocol van de NVWA.

Mogen eieren vervoerd worden?

Binnen tien kilometer rondom besmette bedrijven mogen geen eieren vervoerd worden. Wel is het toegestaan om eieren te vervoeren naar een pakstation binnen de tienkilometerzone. Invoer van (broed)eieren is toegestaan als deze rechtstreeks naar de bestemming vervoerd worden.

Mogen er diervoeders aan een pluimveebedrijf geleverd worden?

Ja, mits de leveranciers voldoet aan door de NVWA gestelde voorwaarden. Dit houdt onder andere in dat het te bezoeken bedrijf het enige pluimveebedrijf op die rit moet zijn en als laatste bezocht moet worden, en dat de wagen volgens voorwaarden ontsmet moet worden.

Op de site van de NVWA staan daarnaast meerdere hygiëneprotocollen die nageleefd dienen te worden. Er zijn onder andere protocollen voor transportmiddelen die van en naar pluimveebedrijven rijden, maar ook voor het bezoek van een veearts en voor vang- en laadploegen.

Redactie

Of registreer je om te kunnen reageren.