Pluimveehouderij

Achtergrond 33 reacties

Afzet eieren loopt even moeizamer

De afzet van eieren loopt even wat moeizamer. Dat is een gevolg van de naderende herfstvakanties. Daardoor kopen supermarkten wat minder eieren, omdat zij verwachten dat zij daarvan komende 2 weken minder verkopen. De NOP-richtprijs voor bruine scharreleieren van 62 tot 63 gram daalt zodoende met 5 cent naar €5,95 per 100 stuks.

De verwerkende industrie biedt door het grote aanbod ook niet meer geld voor eieren. De NOP-notering voor witte kooi-eieren van 62 tot 63 gram zakt daarom met 6 cent naar €5,53 per 100 stuks.

Na de herfstvakanties moet de nadere kerstperiode voor een betere stemming op de eiermarkt zorgen.

Prognose: prijzen lager

Laatste reacties

 • BoB de Bakker

  Maar als particulier kan je nergens een ei kopen voor onder de 10 eurocent.????

 • eddievroegindeweij1

  Vindt U dat dan nodig??

 • brabant z-o

  natuurlijk is dat niet nodig eddie, maar de marge verdeling moest eerlijker verlopen.

 • mwhjanssen5

  Nee dat is niet nodig juist een cent erbij maar die dan wel aan de producent geven waar de extra kosten worden gemaakt voor milieu dierenwelzijn voedselveiligheid. Consument eet 300 eieren 1 cent meer is dus 3 euro per jaar en wij kunnen allemaal duurzaam produceren. Maar we moeten af van telkens maar regels erbij zonder meeropbrengst.

 • Hugobens

  In NL eten we helaas (nog) lang geen 300 eieren per persoon. In 2013 was dit 195 eieren per persoon. In de VS eet men evenals in Canada bijna 260 eieren, in Japan zelfs nog meer. Kijk maar eens op deze link: http://www.aeb.org/farmers-and-marketers/industry-overview
  Als wij als pluimveesector gezamelijk onze schouders eronder zetten kunnen wij de consumptie van het ei in NL flink laten stijgen. Het ei is een prachtig gezond product wat een betere vermarkting verdiend.

 • gjcamps

  Hugo, wanneer zien we weer reclame met 'breek de dag, tik een eitje...' volgens mij hebben veel consumenten het idee dat een ei ongezond is ivm cholestorol etc.

 • MVonk

  Iedere euro die wij als producent investeren in afzet bevordering komt in de zak van onze afnemers.

 • Momfer

  Daar ligt dan een mooie taak voor de Nop meneer Bens, dat zet meer zoden aan de dijk dan alsmaar blijven pleiten voor afschaffing van de pluimveerechten, wat mijns inziens alleen maar leidt tot een nog groter aanbod. Dat geld trouwens voor iedere individuele pluimveehouder, eerst afzet creëren en dan uitbreiden en dan bedoel ik niet een eierhandelaar zoeken die een kostendekkende prijsgarantie geeft voor 1a 2 koppels.

 • Hugobens

  Breek de dag tik een Eitje is een geweldige slogan uit de jaren '80 welke gelanceerd is en betaald door het PPE. Evenals de Ei Love You campagne. Het PPE bestaat per 1 januari 2015 niet meer. Gratis gaat gelukkig de zon op, alleen daarmee houdt het met gratis krijgen ongeveer op. Ei- en sectorpromotie zullen we samen moeten doen. Ook in mindere tijden is het nuttig om te investeren in ons product het Ei. De mmmEGGies hebben dit al goed begrepen ook de vrijwilligers van BlijmeteenEi timmeren hard aan de weg. Binnenkort ontvangt u een verzoek om lid te worden van BlijmeteenEi, zodat u steun kunt geven aan uw eigen toekomst.
  We moeten saamhorigheid tonen door vleugel aan vleugel te staan.
  Zoals BlijmeteenEi het aangeeft zonder pikorde en als een goed zittend koppel hennen naar buiten treden. BlijmeteenEi rekend straks op u, dan mag u straks op BlijmeteenEi rekenen.

 • alex.janssen1

  Als voorzitter van stichting Blij met een Ei onderschrijf ik de mail van Hugo helemaal. Wij vertrouwen op ALLE pluimveehouders dat men voor 200 euro per jaar lid wil worden om de populariteit van het ei te vergroten. Binnen 14 dagen ontvangt iedereen hiervoor een machtiging om per kwartaal een ei van 50 euro te leggen. U mag ons allen afrekenen als wij onvoldoende in staat zijn om ons geweldige gezonde product in een positief daglicht te blijven zetten. Ons product verdient dat. Juist onze eigen consumptie is iets waar we echt iets aan kunnen doen. Er zijn genoeg andere belemmeringen helaas, waar we te weinig aan kunnen doen. Dus inderdaad vleugel aan vleugel als een goed presterend koppel zonder pik of rangorde de schouders eronder zetten. Wij gaan ervoor !!!

 • Momfer

  Je kan van mij wel het tienvoudige krijgen maar onder de voorwaarde dat er nooit geen legkip meer bij komt in Nederland , anders is het dweilen met de kraan open en daar doe ik niet aan mee.

 • BoB de Bakker

  Ik heb vandaag eens rondgekeken bij de boerderijautomatieken, allemaal vragen ze meer dan 10 ct per ei. Dus niet erg marktgericht denken!

 • BoB de Bakker

  Wie kan mij Freiland eieren leveren voor een aantrekkelijke prijs? Omgeving Flevoland/Overjssel/Drenthe

 • zon

  Ik doe niet mee met de bijdrage,
  Praat eens met leveranciers van de pluimveehouders en zeg dat ze moeten stoppen met het ondersteunen van bedrijven die het duidelijk niet meer bolwerken kunnen.
  Die nemen veel risico's en wentelen die af op de nette betalers.

  Het aanbod verkleinen kan ook de prijs verhogen,ipv de vraag bevorderen


 • Almagro

  Wij doen zeker mee. En laat dan de mmmEGGies het gezicht naar buiten worden. Verdubbelt de aaibaarheids factor van de sector. Eigentijdse , Frisse uitstraling met een aansprekend verhaal. Klagen over slechte prijzen en regels boeit de consument namelijk niet.
  Ook #Cookie heeft een punt. Als jaarlijks de consumptie 2 eieren stijgt wordt dat opgevuld door 100.000 kippen uitbreiding. Eerst maar eens heroverwegen wat betreft het standpunt kippenrechten. De voorzitter van de NVP staat niet meer in de weg.

 • Almagro

  #12 BoB de Bakker, eieren onder de 10 cent consumentenprijs ?
  Kun je me nog een aantal voedingsmiddelen noemen van vergelijkbare voedingswaarde, veiligheid, en traceerbaarheid voor de prijs van een dubbeltje ?

 • BoB de Bakker

  een aardappel?

 • John Claessens

  Precies Zents beheer ik sta helemaal achter je reactie !

 • Bussemakers

  Ik snap echt niet hoe makkelijk veel mensen de oplossing zien in het behoud van pluimveerechten als voorwaarde voor betere marktprijzen in Nederland. Een systeem van pluimveerechten werkt in mijn ogen alleen als alle landen van ons afzetgebied met pluimveerechten werkt en dat er over de importhoeveelheid van eieren buiten ons afzetgebied controle is. Is dit niet (en dat is momenteel het geval) dan zijn pluimveerechten alleen kostprijsverhogend t.a.v. landen die dit niet hebben. Ik vraag me af wat de pluimveehouders in Nederland willen. Een afgeschermde, beschermde, gecontroleerde markt die doordat we veel exporteren niet te realiseren is of een markt van vraag en aanbod, waarbij we zoveel mogelijk componenten weglaten die de kostprijs kunnen verhogen, waardoor we eerlijk en flexibeler kunnen concurreren met buitenland. Notabene we hebben al jaren pluimveerechten gehad. Ik kan niet echt zeggen dat we hierdoor een goede prijs hebben gehad. Laat de markt van vraag en aanbod zijn werk doen. En daarmee ben ik het met reactie van Zon nr 14 eens hoe moeilijk dat dan ook is.

 • Almagro

  Ook #Bussemakers heeft een punt. Maar ook hier kun je kanttekeningen bij maken. Ik ben er van overtuigd wanneer we geen begrenzing (rechten) hadden gehad, dan hadden we op dit moment een nog groter probleem. De Nederlandse boer is zo ondernemend dat hij/zij min of meer tegen zichzelf beschermd moet worden. We hebben nagenoeg de scherpste kostprijs binnen Europa, en ook de laagste opbrengstprijs. Aan de kopers kant is nagenoeg geen concurrentie. De koek is verdeeld . Elders binnen die zelfde Europese markt waar minder overaanbod is worden aanmerkelijk betere prijzen betaald. En inderdaad de markt moet en gaat z'n werk doen. Ik denk zelf dat we over een aantal jaren tientallen procenten minder kippen hebben. Van mij hoeven rechten niet tot in lengte van dagen te blijven maar ook gezien de maatschappelijke discussie moeten we op dit moment enig sinds pas op de plaats maken. We moeten op z.n minst nog eens verstandig praten met alle betrokkenen.

 • alco1

  De discussie lijkt wel op die van de melkquotering. Als niet iedereen (in het afzet gebied) meedoet is het zinloos.
  Zie het als een lekke waterbak. Als je maar een paar gaatjes van de vele gaten repareert, zal hij toch leeglopen.

 • Almagro

  Je moet de dierrechten niet zien als instrument om de markt als geheel te sturen. Het gaat erom dat we hier in meerdere opzichten tegen grenzen aanlopen. #alco1, voordat de melkquotering eindigt zal de boel hier dicht getimmerd zijn. Er zal een sturend iets voor in de plaats komen, noem het maar zoals je wilt. Ook voor dierrechten. Er worden op dit moment al zaken doorgedrukt ( BZV, bouwbesluit, bestemmingsplan, stof , enz) veelal op lokaal niveau, die veel meer verstikkend gaan werken dan dierrechten ooit gedaan hebben. Slechts wanneer we onze zaak goed kunnen bepleiten en de sympathie van de burger krijgen dan valt er weer wat te regelen. Politici doen ook in vee, stemvee en daar willen ze er zoveel mogelijk van .

 • Bussemakers

  Dierrechten geeft een plafond van het aantal te houden dieren aan, maar het geeft niet aan op wat voor manier (milieuvriendelijk, dierenwelzijn, maatschappelijk aanvaardbaar) deze dieren gehouden moeten worden. Ik ben het met #Zents beheer eens dat er op dit moment al, maar in de toekomst nog meer zaken doorgedrukt worden op vergunningtechnisch gebied, die ervoor moeten zorgen dat een pluimveehouderij in de omgeving past of in ieder geval maatschappelijk geaccepteerd wordt. En dit kan inderdaad meer verstikkend (zo niet op sommige plaatsen onmogelijk) gaan werken dan pluimveerechten ooit gedaan hebben. Kortom ze krijgen en/of hebben al instrumenten om uitbreiding tegen te gaan, dus van mij mogen kostprijsverhogende zaken als pluimveerechten vervallen. Al helemaal omdat pluimveerechten ontstaan zijn om het mestoverschot te sturen en volgens mij is dit goeddeels opgelost binnen de pluimveehouderij.

 • Momfer

  Als je niet uitbreid, heb je niet meer pluimveerechten nodig . Dus is er van kostprijsverhoging geen sprake. kind kan de was doen!

 • Bussemakers

  Klopt cookie. Maar volgens mij zijn er maar heel weinig pluimveehouders, die de afgelopen 10 jaar niet in pluimveerechten geïnvesteerd hebben. Zowel huur als koop. Dit moet je toch ook meenemen in de begroting van je bedrijf of het tast in ieder geval dan de liquide middelen van je bedrijf aan.

 • zon

  Er schijnt gebrek te zijn aan pluimveerechten.
  Kennelijk zijn er toch al teveel uitbreidingen geweest.
  Zonder rechten zouden de uitbreidingen nog meer zijn geweest.
  Met nog meer druk op de prijzen en nog veel meer druk op de politiek om beperkende maatregelen te treffen.

  Als pluimveehouder zit je dan met forse schulden door de uitbreidingen en een overheid die hard gaat ingrijpen(bv afromen of eisen gaat stellen die niet op te brengen zijn.
  Hierbij vergeleken zijn pluimveerechten een relatief klein noodzakelijk kwaad.

 • Koen Franken

  Beste zon je ziet het helemaal goed , er is inderdaad meer uitgebreid als er rechten zijn met alsmaar oplopende prijzen , in zuid staat de teller voor leaserechten inmiddels al bijna op de 1,50 . Vrees dat dit voor velen niet meer is op te brengen .

 • powerchick

  oude kippen nu duur verkopen en pluimveerechten ver-leasen. ipv ruien is ook interessant.

 • Tonnis

  Die pluimveehouders die vinden dat pluimveerechten kostprijsverhogend werken, hebben stallen gebouwd na het invoeren hiervan.
  M.a.w. Ze hadden nooit met pluimvee moeten beginnen.

 • Almagro

  #Bussemakers, kijk even op pluimveeweb en lees het verslag van de reis van de mmmEEGies naar Engeland, het klopt helemaal, ik ben er zelf ook geweest. Dit is wat ik bedoel met mijn betoog over draagvlak en productie sturing. En dit gebeurt binnen die ene Europese markt, #alco1.Pluimveerechten werken inderdaad kostprijs verhogend voor diegene die zonder rechten hebben gebouwd. Dit is ook een keuze geweest. Bij koop kun je op z'n minst nog 4 jaar afschrijven. Alleen al de jaarkosten voor wat betreft afschrijving en energie van de mega luchtwasser die nodig is om aan de eisen van na 2015 te voldoen zijn al hoger. Of je nu leasd of koopt, er zit nu nog dynamiek in de sector, je kan nog wat. Als straks alles dicht zit en de rechten kunnen verdwijnen zou het nog wel eens zo kunnen zijn dat we met heimwee terug denken aan de tijd toen we nog voor 8 euro klaar waren.

 • Bussemakers

  #Zents beheer, inderdaad een prima markt daar in Engeland. Echter ik heb wel mijn bedenkingen erbij of je dit van de grond kunt krijgen in Nederland. Het zou wel kunnen maar dan moet in mijn ogen eerst Nederland eerst een zelfvoorzienendheid beneden de 100% krijgen en dit betekent dat denk ik ongeveer een legpluimveestapel van circa 11 miljoen of minder gehouden moet gaan worden. Eerst zullen dan heel veel pluimveehouders in Nederland moeten stoppen. En dan nog zal de markt zoals in het artikel staat 'beschermd' moeten worden van buitenaf.

 • Almagro

  #Bussenmakers, de markt in Nederland en Engeland is niet een op een vergelijkbaar. Wat ik er mee wil aangeven is het volgende. Die ene Europese markt bestaat niet. Dus het kostprijs/groei model alleen is geen garantie voor een inkomen. We hoeven in Nederland niet naar 100%, we hebben immers een grote producten industrie, en Duitsland is nog lang niet zelf 100%. Het zijn allemaal deel markten waar groepen van ondernemers op in kunnen spelen. In hoeverre we daarin slagen bepaalt of we 100, 200 of 300 % produceren. Ik heb bv een deelmarkt met zeer goede prijzen onder speciale voorwaarden in Spanje gezien. 60 pluimveehouders verbonden aan een voerfabriek/pakstation en lokale afzet in Baskenland. Volgende week zit ik 3 dagen op een project in Canada, daar hebben ze quota en wordt 300 CAN-dollar betaalt voor een kip meer. Ook niet vergelijkbaar met hier. Wat ik er mee zeggen wil, het zoeken van markten en op de goede manier invullen binnen een keten met een eerlijke verdeling, daar ligt de uitdaging. Voor de ene markt zal kostprijs meer bepalend zijn dan voor de andere maar draagvlak hebben we allen nodig.

 • Bussemakers

  Ben met je eens #Zents beheer

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.