Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Prognoses liquiditeit legsector maakt rekenen mogelijk

Elke leghennenhouder kan op de achterkant van het sigarendoosje uitrekenen dat de eierproductie op dit moment niet uit kan. Maar waar mee te rekenen voor de nabije toekomst? Het Landbouw Economisch Instituut geeft met haar nieuwe liquiditeitsverwachtingen richting. Met deze ijkgegevens kunt u als leghennenhouder gaan rekenen, uw kasstroom van maand tot maand in kaart brengen en waar nodig vroegtijdig ingrijpen en met de bank om tafel.

Het beeld dat het LEI schetst en de verwachtingen die het uitspreekt voor de periode van augustus 2013 tot januari 2014 zijn niet rooskleurig. De opbrengstprijs van kooi-eieren wordt gemiddeld op 5,6 eurocent exclusief btw gesteld en die voor scharreleieren blijft met een verwacht prijspeil van 6,1 cent eveneens achter bij de hoop van velen. De zomerdip in de eierprijs duurt langer en is dieper dan normaal, maar het is de voerprijs die echt voor problemen zorgt. Deze ligt 30 procent hoger dan in voorgaande jaren. LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers: "Op dit moment dekt de opbrengstprijs niet of nauwelijks de voerkosten. Dan hebben we het nog niet eens over de aanschaf van de hennen én alle bijkomende kosten en afschrijvingen. Vooral de laatste maanden hebben bedrijven hard ingeteerd op hun eigen vermogen."

Het LEI verwacht dat de voerprijzen gemiddeld zullen uitkomen op €30 per 100 kilo over de geprognotiseerde termijn. Voor het najaar zal de situatie met fractioneel lagere voerprijzen en licht hogere opbrengstprijzen, beter uitvallen dan in de zomer. Het gemiddelde saldo voor augustus 2013 tot januari 2014 per hen per jaar, wordt voor kooi geraamd op €1,50 en voor scharrel €0,90. Een voor een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk saldo van rond €4 blijft ver buiten bereik, op basis van gemiddelden over meerdere maanden.

De gedetailleerde cijfers van maand tot maand vindt u hier.
Kijk hier voor de bijbehorende grafieken.


Fabian Brockotter

Eén reactie

  • l coumans

    wie van de legpluimveehouders kan nog sigaren roken,en dan bedoel ik niet een sigaar uit eigen doos.

Of registreer je om te kunnen reageren.