Pluimveehouderij

Achtergrond

Pluimveehouders tekenen massaal in op subsidieregeling

Uit cijfers van Dienst Regelingen blijkt dat pluimveehouders massaal hebben ingeschreven op de subsidieregeling Fijnstof die van 1 april tot 15 mei opengesteld was.

In totaal werden 246 aanvragen ingediend afkomstig van 227 aanvragers. Van de 227 aanvragers waren 80 pluimveehouder, 136 varkenshouder en 11 kalver/rundveehouder. Een klein aantal aanvragers heeft twee of meer aanvragen ingediend omdat voor elke locatie afzonderlijk een aanvraag moest worden ingediend. Deze aanvragen hadden in totaal betrekking op een investeringsbedrag van maar liefst ruim €58 miljoen. Het subsidiepercentage is echter maximaal 55 procent per aanvraag, met een maximum van €400.000 per aanvraag.

Het maximaal beschikbare budget dat het ministerie van Economische Zaken heeft vrijgemaakt voor deze subsidieregeling is €10 miljoen. De subsidieregeling Fijnstof is dus ruim overschreven. Wellicht heeft dit ook te maken met het feit dat er momenteel meer technieken beschikbaar zijn om fijnstof te reduceren dan enige jaren geleden.

Strengere wetgeving
Een van de redenen om deze subsidieregeling in het leven te roepen is de nieuwe, strengere wetgeving voor fijnstof die per 18 maart 2013 in bepaalde gebieden in Nederland geldt. Het gaat om de gebieden Barneveld/Ede/Renswoude/Scherpenzeel en omgeving, Deurne en omgeving, Heusden en omgeving en Nederweert/Ospel en omgeving. Vandaar dat pluimveehouders en varkenshouders uit deze gemeentes en omgeving nog sterker geneigd waren om aan deze subsidieregeling mee te doen. Van twee streken zijn de exacte cijfers nog niet bekend, maar duidelijk is dat in de gemeenten Heusden en omgeving en Nederweert/Ospel en omgeving 35 aanvragen zijn ontvangen van 30 aanvragers.

De subsidie wordt alleen verstrekt aan kleine en middelgrote landbouwbedrijven die de uitstoot van fijnstof met minimaal 25 procent willen reduceren. De tegemoetkoming was bedoeld om investeringen aan te moedigen in één of meer technieken die de uitstoot verminderen. Ook was het mogelijk om subsidie te krijgen voor technieken die het aantal overschrijdingsdagen verminderd.

Of registreer je om te kunnen reageren.