Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Miscommunicatie lijkt oorzaak schorsing KAT-bedrijven

De problemen die enkele tientallen Nederlandse legpluimveehouders ondervinden met de Duitse organisatie KAT lijken een typisch gevolg van miscommunicatie. Is het Nederlandse gemakkelijkheid tegen Deutsche Gründlichkeit?

Enkele tientallen legpluimveehouders die produceren volgens de Duitse KAT-normen, zijn de laatste weken onaangenaam verrast omdat hun certificaat voor de lopende legronde werd ‘gesperrt’. De certificaten zijn ingetrokken omdat de Nederlandse pluimveehouders zich niet aan de nieuwe strenge hokbezettingseis hebben gehouden.

KAT hanteert een zeer strikte norm: nooit meer dan 100 procent bezetting. Tot voor kort mochten pluimveehouders in de eerste weken van een ronde, als de dieren nog niet produceren, nog wel iets meer dan het maximum aantal dieren in hun hok hebben. Die eerste 4 à 5 weken, tot de dieren een leeftijd hebben van 21 weken, werden beschouwd als verlengde opfokperiode en daarvoor gold dan een andere norm.

Nadat er in Duitsland fraudeschandalen aan het licht kwamen, besloot KAT de regels aan te passen en voor legbedrijven vanaf aanvoer (leeftijd 16 à 17 weken) tot eind legperiode de norm van 100 procent te hanteren. Er geldt een nultolerantie. Pluimveehouders die op enig moment aantoonbaar de norm overschrijden, worden geschorst voor de rest van de legperiode. Zo’n schorsing kan voor een pluimveehouder aardig in de papieren lopen, omdat voor de eieren andere afzet moet worden gezocht. Als je geluk hebt, kunnen de eieren weg als IKB-waardig ei, maar als je pech hebt gaan ze naar de industrie en brengen ze fors minder, tot 25 cent per 100 eieren op. Bedrijven die op contract werken, lopen tegen een levensgroot leveringsprobleem aan met hun afnemer.

De pluimveehouders stellen dat ze ervan uit gingen dat de nieuwe regels ingingen per 1 april jongstleden en dat ze er niet van in kennis waren gesteld. KAT stelt echter dat zij in augustus 2011 al gemeld heeft aan belanghebbenden, dat de nieuwe regels in zouden gaan bij de volgende legronde. Dit wordt bevestigd door controlerende instelling CBD, dat voor KAT de controles doet in Nederland. Manager Freddy van der Sar van CBD: “Wij hebben dit ook zo aan onze controleurs meegedeeld.”

Er lijkt dus sprake van een typisch geval van miscommunicatie. Of is hier ook sprake van Hollandse gemakkelijkheid: ‘we zien tegen die tijd wel, het zal wel meevallen’, tegenover Deutsche Gründlichkeit, die de nieuwe regels onvoorwaardelijk streng en rechtvaardig toepast? Wat ook niet bevorderlijk is geweest is dat de Nederlandse pluimveehouders veelal door KAT op de hoogte werden gehouden met in het Duits gestelde nieuwsbrieven. Pas vrij recent worden de pluimveehouders ook in hun eigen taal op de hoogte gebracht.

Het Nederlandse bestuurslid van KAT, eierhandelaar Roel van Zetten, verwacht dat een goed gesprek met de directie van KAT nog wel een aantal problemen kan oplossen. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders bij monde van secretaris Jan Brok vindt dat de Nederlandse KAT-bestuursleden hebben verzuimd de Nederlandse pluimveehouders goed op de hoogte te houden. Brok: “Dat neem ik ze kwalijk.”

Eén reactie

  • l coumans

    ja beste jan die had ook zo zijn eigen belang

Of registreer je om te kunnen reageren.