Pluimveehouderij

Achtergrond 6 reacties

Nieuwe inzichten mestdroging bieden kansen

Donderdag 13 juni is in Barneveld de Pluimvee Relatiedag. Een van de sprekers is Hilko Ellen, specialist Livestock Research van Wageningen UR. Hij geeft een presentatie over de nieuwste inzichten in mestdroging. ‘Pluimveehouders met een droogtunnel kunnen ammoniak én kosten reduceren door mest niet meer voor te drogen in de stal.’

Pluimveehouders met een droogtunnel voldoen in veel gevallen niet aan de bijbehorende ammoniakeisen. Tot die ontdekking kwam onderzoeker Albert Winkel van Wageningen UR toen hij meetonderzoek deed naar de te behalen fijnstofreducties met behulp van droogtunnels. “De ammoniakemissie van droogtunnels is vaak aanzienlijk hoger dan op basis van de huidige emissiefactoren op de Rav-lijst mag worden verwacht”, zegt Hilko Ellen, specialist Livestock Research van Wageningen UR en  eveneens betrokken bij het onderzoek.

De belangrijkste oorzaak van de te hoge ammoniakemissies bij droogtunnels is dat de mest niet voldoende droog is voordat het de droogtunnel ingaat. Een minimaal drogestofpercentage van 45 is vereist, maar wordt bijna nooit gehaald. Idealiter is het drogestofpercentage van de mest zelfs 55 procent voordat het de droogtunnel ingaat, stelt Ellen. Te natte mest helpt ammoniakvorming al in de stal op gang. “Ammoniakvorming is een bacterieel proces. De voorwaarden ervan zijn vocht, temperatuur en organische stof. Wanneer de mest niet voldoende droog is, valt de uitstoot van ammoniak in droogtunnels daardoor altijd te hoog uit”, zegt Ellen.

Volgens Ellen is het een interessante optie om mest helemaal niet meer voor te drogen in de stal, maar meteen in de droogtunnel in te drogen. “Wanneer je ervoor zorgt dat de bovenste laag mest in de droogtunnel meteen volop wordt belucht, ga je ammoniakvorming tegen. Na 24 uur kun je de mest vervolgens rustig indrogen. Een droogtunnel zal altijd een extra emissie geven naast de emissie uit de stal. Met deze manier van drogen blijft die extra emissie beperkt. Uit proeven is gebleken dat dit werkt. Pluimveehouders beperken daarmee de extra ammoniakemissie en ook de kosten van het voordrogen in de stal”, zegt de onderzoeker.

Volgens Ellen is nog onduidelijk hoe de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu omgaan met deze nieuwe inzichten. “Het is wachten op meer duidelijkheid over de vast te stellen emissiefactoren voor droogtunnels bij het niet meer voordrogen in de stal”, zegt de onderzoeker van Wageningen UR, die met zijn presentatie op de Pluimvee Relatiedag dieper ingaat op dit onderwerp.

Het thema van de Pluimvee Relatiedag is sturen op saldo. Hoewel mestafzetkosten officieel niet onder het saldo vallen, vormen ze op veel bedrijven een flinke kostenpost. Hilko Ellen is dan ook van mening dat het onderwerp prima past bij het thema van de Pluimvee Relatiedag. “Een droogtunnel vergt een flinke investering, maar biedt kansen. Het kan de mestafzetkosten flink verlagen. Droge pluimveemest is op dit moment zeer gewild, zeker nu kunstmest aan de prijzige kant is.”

Bekijk hier het volledige programma van de Pluimvee Relatiedag en schrijf u in.


Laatste reacties

 • groot boerdam

  Daar heb je weer een ambtenaar die allerlei onzin vertelt .
  Maar ondertussen zakken vullen, wanneer stopt dit!

 • groot boerdam

  Specialist wageningen ur?
  Specialist boeren op kosten jagen zul je bedoelen.

 • bankivahoen

  Steeds meer top relatiedagen , is er ook steeds meer behoefte aan of is het werkverschaffing voor ir ,ing en drs volk ! Of op de vermelding van een diner nog volk afkomt ?
  Gaan ze je uitleggen hoe je nog innovatiever , diervriendelijk en nog meer open naar de bevolking moet worden . Natuurlijk vergeten ze niet te vertellen welke investeringen dit vergt die van ze lang zullen ze leven niet meer terug verdiend gaan worden! Veel plezier voor diegenen die thuis niets te doen hebben.

 • Farmer NL

  Het verhaal over de verse mest en drogen klopt, in de praktijk wordt dit al meer dan 15 jaar toegepast met veel succes. Jammer alleen dat er geweigerd wordt om op basis van ruim voor handen zijnde metingen een ammoniak norm vast te stellen voor dagontmesting met een droogtunnel.
  Wij hebben hier 4 jaar geleden al een voorstel voor gedaan maar volgens de 'specialisten' moet er eerst gemeten worden.

 • new kids

  Ja, er moeten lui zijn die geld verdienen met nikszinnige zaken. Daar zijn we in Nederland heel groot in. Daarom is onze economie ook kapot op dit moment.

 • koestal

  De grond heeft nu al gebrek aan fosfaat,sommige melkkoeien ook al !

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.