Pluimveehouderij

Achtergrond laatste update:22 feb 2012

Acute snot in Voorthuizen

Vrijdag 27 januari 2012 heeft het Productschap Pluimvee en Eieren van de Gezondheidsdienst voor Dieren bericht ontvangen dat op een biologisch legpluimveebedrijf in Voorthuizen een besmetting met infectieuze coryza is vastgesteld.

Het besmette bedrijf houdt 12.000 leghennen en 6.300 opfok leghennen.
Omdat het een biologisch bedrijf betreft heeft de voorzitter van het PPE niet de bevoegdheid om de betreffende pluimveehouder te verplichten het besmette pluimvee binnen te houden. Wel is dringend verzocht om ter voorkoming van besmetting van buurtbedrijven de hennen tenminste vier weken binnen te houden.

In een straal van 1000 meter rondom het besmette bedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven. Het betreft twee bedrijven met scharrelhennen, ëén bedrijf met koloniehuisvesting en twee vleeskuikenbedrijven. Omdat geen van deze bedrijven pluimvee buiten houdt is afgezien van het instellen van een verplichting om buiten lopend pluimvee af te schermen van wilde vogels. Wel zijn de betrokken pluimveehouders over de besmetting geïnformeerd waarbij is aangeraden op extra te letten op de bedrijfshygiëne.

Of registreer je om te kunnen reageren.