Pluimveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Salmonella pullorum op leghennenbedrijf

Bij een koppel van 36.500 leghennen in Rouveen (Ov.) hebben zich vanaf begin juli 2011 gezondheids- en productieproblemen voorgedaan. Uiteindelijk bleken de dieren besmet met Salmonella pullorum.

Bij diverse uitgevoerde onderzoeken heeft het Centraal Veterinair Instituut (CVI) vastgesteld dat het koppel niet besmet was met AI en heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) geen oorzaak kunnen vinden voor de problemen. Begin september 2011 is het koppel geslacht bij een pluimveeslachterij in Nederland.

Bij de slacht is een hoog percentage van de dieren afgekeurd wegens leverafwijkingen. Op het legbedrijf waren nog circa 50 hennen achter gebleven. Nieuw onderzoek van deze hennen door de GD, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het CVI heeft een besmetting met Salmonella pullorum aangetoond.

Salmonella pullorum is volgens de regels van de OIE een meldingsplichtige ziekte. Om die reden heeft de Chief Veterinary Officer gisteren de besmetting gemeld aan de OIE. Het PPE heeft de pluimveebedrijven die binnen een straal van 3 km rondom het bedrijf in Rouveen liggen, begin september 2011 telefonisch geïnformeerd over de besmetting en verzocht voorzichtig te zijn en zonodig extra hygiënemaatregelen in acht te nemen.

De Voedsel en Waren Autoriteit heeft een overzicht samengesteld van de derde landen waarvan een verzoekcertificaat bekend is waarin garanties ten aanzien van Salmonella (pullorum) worden gevraagd. Dat overzicht staat hier.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Intense

    Is het beschaafd om in deze tijd van overvloed nog vlees te eten?

  • no-profile-image

    Luna

    Lekker stukje kip gaat er altijd in.

Of registreer je om te kunnen reageren.