Pluimveehouderij

Achtergrond

BPV tegen strengere regels biologische houderij

De Biologische Pluimveehouders Vereniging (BPV) is het niet eens met de voorstellen van de expertgroep pluimvee van Ifoam, een internationale organisatie voor biologische landbouw en veeteelt, voor de biologische pluimveehouderij.

Als de voorstellen onverkort worden overgenomen (in Europese wetgeving), zou dat voor de meeste Nederlandse biologische legbedrijven een inkrimping van 25 tot 50 procent betekenen, aldus de BPV, terwijl ook het dierenwelzijn er op achteruit gaat.

Om een beeld te krijgen van de gevolgens van deze Ifoam-voorstellen voor de Nederlandse praktijk organiseerde de BPV op vrijdag 9 september een informatiemiddag op twee biologische pluimveebedrijven: het biologisch opfokbedrijf van Willem en Elly Remijnse in Kraggenburg (Flev.) en het biologisch legbedrijf van Conrad en Nicky Corts in Havelte (Dr.).

Op de informatiemiddag waren vertegenwoordigers van het ministerie van EL&I, Europarlementariër Esther de Lange (CDA), vertegenwoordigers van de NOP, Produktwerkgroep Pluimvee, leden van de expertgroep pluimvee van Ifoam, LTO Nederland, het Louis Bolk Instituut en Bionext aanwezig.
De Ifoam stelt voor onder meer het aantal dieren per stal te beperken tot 20.000 opfokhennen (verdeeld in 2 groepen van maximaal 10.000 opfokhennen) en 9.000 (of 12.000) leghennen (onderverdeeld in groepen van 3.000) en de uitloop bij zowel biologische opfokhennen als de leghennen te maximaliseren op 150 m vanaf de stal.

Voor de biologische opfok wil de BPV geen afdelingen en ook geen maximum aantal dieren per stal. De BPV pleit ervoor dat de hennen een goede verzorging krijgen met veel ruimte, zodat er volledige koppels per biologisch legpluimveebedrijf kunnen worden aangeleverd.
Het dierenwelzijn wordt hiermee op een hoog peil gebracht, blijkt uit de praktijk.

Voor bio-leghennen gaat de BPV, zoals ze eerder deed bij ministerie en Skal, pleiten voor een uitloopgrootte van maximaal 250 m als enige maximering van de bedrijfsgrootte. Op het bedrijf van Corts was te zien dat de hennen een dergelijke grote uitloop benutten, mits die is begroeid, in dit geval met windsingels van wilgen.
De BPV is het wel eens met de door Ifoam voorgestelde eis van 50% houtige gewassen in de uitloop.

Of registreer je om te kunnen reageren.