Pluimveehouderij

Achtergrond

Veiling zou eind kunnen maken aan juridische strijd van tien  jaar

De soap rond de grootste legbatterij van Nederland bereikt een nieuw hoogtepunt. De vraag is of het bedrijf nu wel of niet wordt geveild. Rond het bijna tien jaar oude bedrijf woedt een heftige juridische strijd die voorlopig in het voordeel van de tegenstanders beslecht lijkt. Is het eind in zicht met een veiling?

De onduidelijkheid rond het wel of niet veilen van het Groesbeekse legbatterijbedrijf van Huub van Deurzen is geheel in stijl met de soap die nu al ruim tien jaar woedt rond dit bedrijf. Notaris Rieff van het notariskantoor Vierlingsbeek blijft voorlopig doorgaan met de voorbereidingen voor de veiling van het bedrijf. Huub van Deurzens advocaat Johan van Groningen meldt echter dat er een financiële deal is tussen Van Deurzen en de gebroeders van Bakel die hun investering in het bedrijf van Van Deurzen hebben opgeëist. Van Deurzen zelf onthoudt zich van commentaar.

Het Groesbeekse bedrijf is vanaf de start omstreden en heeft te maken met verzet van omwonenden en de bekende actiegroepen tegen de intensieve veehouderij; Wakker Dier en Milieudefensie. Het bedrijf werd in 2002 gebouwd voor 300.000 leghennen. De bouw gebeurde overhaast en vooruitlopend op verwachte vergunningen. Bovendien wilde Huub van Deurzen snel bouwen om veranderende regels voor te zijn. Toen al was bekend dat het per 1 januari 2012 afgelopen zou zijn met batterijhuisvesting voor leghennen.

De gemeente Groesbeek ging in de fout door Van Deurzen de benodigde milieuvergunning voor de bouw van de stal te verlenen. Deze werd aangevochten door Milieudefensie. De Raad van State gaf Milieudefensie gelijk en dit had tot gevolg dat er een Milieu-effectrapportage gemaakt moest worden. De gemeente gaf een gedoogvergunning voor een bepaalde periode, maar de pluimveehouder wist de termijn op te rekken door de leghennen twee keer geforceerd te laten ruien. Zo wist hij de koppel drie jaar in productie te houden.

De procedures over de milieuvergunning en de vereiste milieu-effectrapportage leidden er toe dat het bedrijf in het najaar van 2008 werd leeggehaald en sinds die tijd stil ligt. Procedures over de milieuvergunning en de natuurbeschermingswetvergunning lopen echter nog steeds. Volgens Johan van Groningen zijn de kooien van het bedrijf om te bouwen tot verrijkte kooien, waarmee het voldoet aan de huisvestingseisen die per 1 januari 2012 gaan gelden.

De veiling van het bedrijf zou een eind kunnen maken aan alle perikelen, maar dat hoeft niet. Het hangt er van af wat een eventuele nieuwe eigenaar wil met het bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.